HK.dk logo

Faget i fokus: Kommunikation & Markedsføring

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet Kommunikation & Markedsføring arbejder typisk med sprog, kommunikation og/eller marketing.

Fagområdet Kommunikation og Markedsføring

Pia Mørk Nielsen er ansat som salgskoordinator og korrespondent hos Nilpeter A/S. Hendes arbejdsopgaver spænder lige fra oversættelsesopgaver, ordrebehandling til planlægning af besøg af kunder. Hun mestrer tysk og engelsk og har en stærk forståelse for de kulturelle forskelle i Vesteuropa, som er hendes område.


Hvem er medlemmerne inden for Kommunikation & Markedsføring?

Medlemmerne arbejder primært som marketingskoordinatorer eller kommunikationsmedarbejdere. Fagområdet har også en stor gruppe, der arbejder som tolke eller tegnsprogstolke.

De er yngre end det generelle HK/Privat-medlem, har lavere anciennitet, og flertallet arbejder i hovedstadsområdet. De har en klar opfattelse af deres fag og faglighed, og modsat mange af de andre fagområder, så har relativt mange inden for Kommunikation & Markedsføring papir på deres kompetencer.

Deres arbejdsopgaver består i at skrive og holde styr på nyheder, hjemmesider, sociale medier, oversættelsesarbejder og markedsføringsmaterier. De arbejder både med intern kommunikation og kundevendte kommunikationsopgaver.

De har ofte en koordinerende rolle, men optræder sjældent i konsulentrollen, hvor de rådgiver andre led i virksomheden.

Deres tilgang til arbejdet
De er ambitiøse og omhyggelige med deres opgaver. De er stolte af deres faglighed og er ofte meget opsøgende i forhold til andre, de deler faglighed med. De sætter en ære i at få oversat og omsat viden til kolleger og kunder.

Sådan binder de Danmark sammen
De markedsfører og formidler produkter, viden og nyheder og skaber synlighed omkring virksomheden og de produkter/tjenester, virksomheden har at tilbyde.

De binder med deres sproglige kompetencer virksomheden sammen med kunderne og markedet. De arbejder med kundeoplevelser og kunderelationer og bidrager til, at andre kan se værdien i deres og andres arbejde.

De får tingene til at ske.

Mens de andre er konsulenter, er vores kontormedarbejdere koordinatorer. De er omdrejningspunktet i hverdagen - de holder styr på processer, arkiver og arbejdsgange. De har stor berøringsflade i hele virksomheden. De medvirker også til udvikling og stiller spørgsmålstegn; gør vi det på den rigtige måde? Der skal helst være nogen, der eksekverer, og det kan HK’erne.Forandringer udfordrer fagligheden

Arbejdsopgaverne bliver mere komplekse, og konkurrencen fra kolleger med længere uddannelser bliver stadig større.

Fremtiden kalder på medarbejdere, der kan indtræde i mere koordinerende specialistroller, og som forstår sammenhængene i virksomhedens processer.

Fremtidens kommunikations- og markedsføringsmedarbejdere skal både være generalister og specialister og gå fra at drive og vedligeholde til at innovere og udvikle.

Alt fra opdateringer på hjemmesider over oversættelsesarbejde til markedsføringsmaterialer skal de være udførende på. De skal oversætte og omsætte viden til værdi. Det kræver, at de skal genopfinde deres rolle og sætte sig selv i centrum.

Det kræver forretningsforståelse og evnen til at skabe relationer på tværs af faglighed og på tværs af afdelinger.

HK’erne har en fin og vigtig fremtid foran sig, hvis de formår at udvikle sig derhen, hvor de bedste af dem allerede har udviklet sig hen imod. De er the missing link, der binder virksomheden, fagligheder og rutiner sammen. De skal fremover folde sig mere ud og tage den rolle helt bevidst på sig.

De fire jobroller inden for Kommunikation & Markedsføring

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.


Koordinator
Spiller aktører sammen i kommunikationsprojekter
  • Leder og styrer projekter og delprocesser og sørger for, at alle er klædt på til at bidrage.
  • Får arbejdsgangene til hænge sammen i forbindelse med interne og eksterne kommunikationsopgaver. 
  • Omsætter og oversætter kommunikation til værdi for ledere, kolleger og kunder.
 
Konsulent
Kvalificerer kommunikationstiltag og strategiudvikling
  • Rådgiver ledelse, kolleger, samarbejdspartnere og kunder. 
  • Bidrager til udvikling af strategier for kommunikation og branding samt procedurer m.m. for kommunikation, marketing, salg og kundeservice i virksomheden.
 
Drift
Sætter ord og billeder på virksomheden
  • Internt kommunikationsarbejde - produktion og redigering af indhold til intranet, udarbejdelse af nyhedsbreve m.m. 
  • Eksternt rettet kommunikationsarbejde. Fx redigering og produktion af indhold til hjemmesider og nyhedsbreve til kunder og omverdenen. 
  • Oversættelsesarbejde og tolkning.

Kontrollant
Sikrer professionelt udtryk i kommunikationen
  • Sikrer kvalitet i kommunikationen - både i både i sproglig og visuel formidling, så der kommunikeres klart og målrettet, og at virksomheden fremstår professionel i sin kommunikation. 


Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk