HK.dk logo

Faget i fokus: Laboratorie- og Miljøarbejde

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet Laboratorie- og Miljøarbejde arbejder fortrinsvis inden for medicinalindustrien, levnedsmiddelsesbranchen og den kemiske industri.

Fagområdet Laboratorie- og Miljøarbejde

Said Dahmani er laborant og ansat hos Novozymes A/S. Han arbejder i enzymafdelingen, hvor han laver analyser på, om enzymprodukterne overholder kvalitetskravene.


Hvem er medlemmerne inden for Laboratorie- og Miljøarbejde
Fagområdet består hovedsageligt af laboranter, der arbejder med laboratorieforsøg, test og kvalitetskontrol samt analyser fx inden for medicinalindustrien eller den kemiske industri.

De typiske jobtitler er laborant, laboratorieassistent, miljømedarbejder og miljøtekniker.
Meget af arbejdet er karakteriseret ved proces- og projektorienterede opgaver og udvikling.

De har en meget klar opfattelse af deres faglighed. Det er et fagområde præget af medlemmer med højt specialiserede fagligheder, som løbende opdateres og udvikles.

Deres tilgang til jobbet
De er fagligt fokuserede. De arbejder i tværfaglige videnintensive miljøer og trives med at bidrage til analyser og produktion. De er grundige og ansvarsbevidste og arbejder systematisk og kontrollerende med alle delprocesser.

Sådan binder de Danmark sammen
Laboranter spiller en nøglerolle i at udvikle og sikre kvalitet og sikkerhed i en lang række produkter til virksomheder og forbrugere.

De arbejder ofte tværfagligt og møder krav fra kolleger, men også direkte fra kunder og myndigheder. De formidler resultater og dokumentation videre til beslutningstagere og kunder.

Selvstændighed samt omhyggelighed, systematik, kontrol og kvalitetssikring er kerner i deres grundfaglighed.

De laver analyser, der gør, at vi kan frigive produkter til kundesalg.
De holder produktionen i kontrol, så vi kan levere den kvalitet, vi skal, til kunderne, og så kunderne ikke bliver forsinkede. En af de ting, der er kommet med Lean er, at ingen har store lagre – hverken os eller kunderne. Det sætter fokus på analyse og kvalitetssikring.

Forandringer udfordrer fagligheden

Internationalisering har øget konkurrencepresset. Samtidig kommer der stadigt større krav til sikkerhed og kvalitet fra kunder og myndigheder.

Det kræver løbende optimering af processer, måle- og kontrolmetoder samt dokumentation af disse procedurer. Det stiller krav til både bredden og dybden i laborantfagligheden.

For at kunne frigøre tid til udviklingsopgaver vil en kerneopgave blive at forsimple processer og instruere produktionsfolk, så de kan overtage en del af rutineopgaverne.

Fremtiden kalder på medarbejdere, der har dyb forretningsforståelse og sikrer sammenhæng mellem egne og andres opgaver samt bidrager med faglige styrker i teamsamarbejder.

De er bevidst om egen rolle, er udviklingsorienteret i forholdt til metoder og optimering af processer, og de kan omsætte og formidle deres viden til andre laboranter og andre faggrupper.

Laboranterne skal fremover i højere grad stige ud af deres egen virkelighed. De skal pleje og instruere andre fagligheder ift. frigørelse af egne ressourcer og andre laboranter ift. mere projekt/teamsamarbejde på laboratorierne end tidligere.

De fire jobroller inden for Laboratorie- og Miljøarbejde

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.


Koordinator
Skaber rammer for og fremdrift
  • Skaber sammenhæng mellem egne og andres opgaver og arbejdsgange og faglige styrker i team- og projektsamarbejder.
Konsulent
Spiller ny kernerolle i at gøre procedurerne effektive og konkurrencedygtige
  • Sparringspartner for produktionspersonale, ledelse, kunder og kollegaer. Bidrager til ad hoc-problemløsning, beslutningstagning og forbedringer i den daglige drift.
  • Bidrager til udviklingsprojekter ift. produkter, effektivisering og kvalitetsforøgelse i produktionsprocesser samt standarder.
  • på kontrolmetoder og kvalitetssikring, dokumentation af arbejdsprocesbeskrivelser og rapporteringsformidling m.m. 
  • Instruerer produktionsfolk med at udføre laborant-rutineopgaver.
Drift
Test, kontrol og dokumentation
  • Test, kontrol og kvalitetssikring af processer, råvarer/ingredienser og færdige produkter.
  • Sagsbehandling med rapportering og dokumentation, der imødekommer kundernes krav og behov ift. produktsikkerhed og ensartet høj kvalitet i slutproduktet.
Kontrollant
Garant for kvalitet fra enkelte procesled til slutprodukt
  • Håndhæver procedurer, der sikrer effektivitet og kvalitet i alle led af produktionsprocesserne og følges af produktionsfolk.
  • Dokumentation af kontrol og kvalitetssikring via avancerede målinger. 

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk