HK.dk logo

Faget i fokus: Ledelse

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet har typisk ledelsesopgaver i forbindelse med virksomhedens drift. Nogle har også budget- og/eller personaleansvar.

Fagområdet Ledelse

Susanne Aasholm er ansat som daglig leder i frivillighedscentret Kontakt mellem mennesker i Svendborg. Hun er personaleansvarlig og har ansvar for budget og samarbejdet med kommunen.


Hvem er medlemmerne inden for Ledelse?
De fleste medlemmer inden for fagområdet har en uddannelse inden for et af de andre fagområder, men er ”vokset” ud af deres oprindelige ståsted og definerer sig nu primært som ledere med den faglighed, der knytter sig til at lede og administrere andre.

De arbejder i dag som teamledere, afdelingsledere, projektledere og souschefer.

I denne gruppe finder man en af de højeste andel af mænd. Medlemmer med ledelsesansvar har typisk en højere anciennitet på arbejdsmarkedet og er bedre uddannede end HK/Privats medlemmer generelt. Man finder dem oftest i hovedstadsområdet i de større virksomheder.

De er typisk ledere inden for organisationsverdenen, transportsektoren, turismebranchen og i de private servicefag.

Deres tilgang til jobbet
De er opmærksomme på deres medarbejdere og de behov de har. De er generalister og arbejder meget løsnings- og handlingsorienteret.

Sådan binder de Danmark sammen
Lederne er i kraft af deres erfaring og ansvar væsentlige aktører i forhold til at binde virksomheden sammen og sikre, at der er sammenhæng i virksomhedernes strategi.

De koordinerer og understøtter virksomhedens øvrige ledelse. De motiverer medarbejderne og skaber sammenhænge mellem virksomheden og kunderne og sikrer at afdelingen leverer indadtil og udadtil.

Jeg skal vide alt. Det er ret vigtigt. Det er både af hensyn til økonomi og konkurrenter, byudvikling, relationer og netværk. Det kræver en stor personlighed i forhold til mit lederjob. Deri ligger jo, at jeg er god til kommunikere og god til at uddelegere og lede.

Forandringer udfordrer fagligheden

Ledernes kernefaglighed er blevet sekundær, mens ledelse, motivation og coaching er blevet de primære og mest betydningsfulde kompetencer for medlemmerne inden for fagområdet.

Udviklingspresset er stort og kræver stor motivation for selvledelse.

Medlemmerne forventer i stigende grad at skulle arbejde tværfagligt, og løbende optimeringer er en del af hverdagen. Hver fjerde føler sig ikke sikker i sin nuværende ansættelse.

De orienterer sig mere mod arbejdsgiveren end mod HK, når det gælder kompetenceudvikling, og deres kendskab til HK/Privats tilbud til ledere er begrænset. De forholder sig til HK-faglighederne ud fra deres ledelsesperspektiv.

Jeg skal fastholde en høj motivation hos mig selv. Ellers kan det jo være lige meget, så kan man heller ikke nå ud til medarbejderne. Jeg skal være endnu bedre til at planlægge og tilrettelægge min tid. Der skal jeg være klar over, hvad der giver mig værdi.

De fire jobroller inden for Ledelse

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.


Koordinator
Faglig og personlig motivator
  • Sørger for de rette rammer og ressourcer for afdelingens arbejde og produktion. 
  • Ledelse af projekter i egen afdeling og inden for eget fagområde. 
  • Fagligt og koordineringsmæssigt ansvar for bidrag til tværgående projekter i virksomheden.

Konsulent
Faglig indsigt og rådgivning
  • Leverer faglig sparring til medarbejdere i forhold til daglig opgaveløsning og beslutningstagning i virksomhedens forretningsprocesser og produktion. 
  • Rådgivning af virksomhedens ledelse. Byder ind med viden, indsigt og input og kvalificerer tiltag og beslutningsgrundlag i forhold til forretning, strategi og organisations- og personaleudvikling.
Drift
Personaleadministration og procesansvarlig
  • Fagligt ansvarlig for produktion og processer i egen afdeling.
  • Økonomi og budgetstyring.
  • Personaleadministration.
Kontrollant
Kvalitetssikrer
  • Sikrer, at den faglige kvalitet, i det afdelingen leverer, lever op til virksomhedens standarder og værdier.


Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk