HK.dk logo

Faget i fokus: Logistik & Spedition

 |  HK Privat

Medlemmerne inden fagområdet Logistik & Spedition arbejder primært inden for transportsektoren, speditionsbranchen og i produktionsvirksomheder.

Fra backoffice i Aalborg Lufthavn.

Camilla Karmark er ansat som trafikansvarlig i Aalborg Lufthavns passagerhandling. Hun har bl.a. ansvaret for at koordinere arbejdsopgaverne mellem kollegerne, sende flypassagererne godt afsted og finde en løsning på uventede situationer, fx forsinkelser.


Hvem er medlemmerne inden for Logistik & Spedition?
Fagområdet er karakteriseret ved stor bredde. Fra speditøren, der har styr på toldregler, fragtpriser og farligt gods, over projektkoordinatoren, der holder styr på ordren fra produktion til levering, og til taxacentralmedarbejderen, der dirigerer vognene rundt i byen. Fælles er, at de flytter mennesker og varer fra A til B.

Over halvdelen arbejder i store virksomheder med over 250 medarbejdere. Virksomhederne er spredt over hele landet, dog med en lille koncentration i Jylland og særlig ved den dansk-tyske grænse.

Nogle har krævende job med planlægning og processtyring af produktion, handel og transport. Andre varetager helt praktiske lager- og pakningsopgaver. Gennemgående er arbejdet kendetegnet af højt tempo og skiftende opgaver.

De har en klar opfattelse af deres faglighed, som de deler med deres nærmeste kollega, der typisk har samme funktion.

Deres tilgang til jobbet
De er servicemindet og omhyggelige i deres arbejde. De arbejdet struktureret og løser mange opgaver og har et højt arbejdstempo.

Sådan binder de Danmark sammen
Mange led skal hænge sammen i proceskæderne i forbindelse med produktion og transport af varer fra bestilling til leverance hos kunden.

Her har medlemmerne inden for Logistik & Spedition vigtige funktioner i forhold til at sikre effektive og smidige processer. Kontrol og kvalitetssikring er i fokus.

Det samme er at skabe gode kundeoplevelser og relationer til andre fagligheder, som de ofte arbejder sammen med både i og uden for huset.

Lagermedarbejderne skal have forståelse for egen plads i forretningen og i processen. Hvordan vi laver overskud i virksomheden, og hvordan bevæggrundene er hele vejen igennem. Det er nødvendigt at være løsningsorienteret og selvstændig.

Forandringer udfordrer fagligheden

Konkurrencen er intensiveret med en fortsat øget automatisering og effektivisering. I nogle virksomheder vil opkøb, fusioner og outsourcing sætte yderligere pres på fagområdet.

Kundeforståelse, kommunikation og øget fokus på kvalitetssikring og effektivt samspil i alle delprocesser bliver afgørende fremover. I alle led vil der blive krævet bevidsthed om kundebehov og selvstændighed og ansvarstagen ift. kvalitetssikring af egne opgaver og leverancer i det samlede forløb.

Fremtidens medarbejderne inden for logistik og spedition har en dyb og bred forretningsforståelse. De er bevidste om at skabe gode kundeoplevelser. De leverer værdifuld input til udvikling og optimering af proceskæder og arbejdsgange, så forretningen styrkes og er konkurrencedygtig.

Vi skal udnytte vores systemer mere. Vi vil hellere ofre noget på automatisering, som kan frigive ressourcer. Vi skal ikke reducere medarbejderstaben, men tænke i bedre løsninger og opdatere vores skarphed og kreativitet. På den måde frigives kræfter til at forbedre aktiviteter ud mod kunderne, der kan styrke den samlede kundeoplevelse/tilfredshed, så vi kan holde på kunderne og forhåbentligt vende udviklingen.

De fire jobroller inden for Logistik & Spedition

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.


Koordinator
Smidige overgange i de centrale arbejdsgange
 • Sikrer optimalt samspil mellem elementer i virksomhedens forretningsprocesser, så de foregår så effektivt og værdiskabende for forretningen og for kunderne som muligt. 
 • Formidler information, overleverer opgaver og skaber smidige overgange i interne og eksterne arbejdsgange i forhold til leverandører, samarbejdspartnere og kunder. 
 • Agerer tovholder på produktionsprocesser og mindre procesudviklingsprojekter.
Konsulent
Indsigt i processer, kunder og dyb specialviden om handel og transport styrker forretningen
 • Bidrager til udvikling af standardprocedurer, løbende procesoptimering samt andre udviklingstiltag internt og mod kunder. 
 • Leverer sparring og rådgivning til ledelse og andre dele af virksomheden om fx logistik, handl log transport.
 • Er med til at styrke oplevet kvalitet i kontaktpunkter, kommunikation og service ud fra erfaring med området.

Drift
Alt det nødvendige praktiske arbejde med processer, systemer og varer
 • Behandler og registrerer sager, bestillinger og diverse oplysninger i virksomhedens it-systemer.
 • Løser praktiske opgaver såsom lagerarbejde med pakning og udpakning af varer.
 • Finder løsninger på ad hoc-udfordringer inden for logistik, spedition, transport.
Kontrollant
Grundlag for overblik og effektivitet i forretningen
 • Sikrer systematisk brug af og registrering af data i de it-systemer, der er centrale for forretningen.
 • Overholder procedurer og arbejdsgange, så virksomhedens strategier og værdier efterleves.

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk