HK.dk logo

Faget i fokus: Økonomi

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet arbejder med økonomi, controlling, regnskab og bogholderi.

Fagområdet Økonomi

Janni Thyssen er ansat som skolesekretær på Gram Efterskole. Hendes arbejdsopgaver spænder fra at styre regnskabet, klare lønadministrationen og  lægge budgetter.


Hvem er medlemmerne?
Medlemmerne er blandt HK/Privats mest erfarne medarbejdere, og de foretrækker at arbejde med drift og detaljer og klare rammer for arbejdet. De har en klar opfattelse af deres faglighed, som de deler med de nærmeste kolleger.

Deres funktion er klart defineret, deres funktion er relativ smal, og arbejdsopgaverne er inden for egen afdeling og centreret omkring økonomi. Typiske arbejdsopgaver er: bogføring, regnskab, løn, fakturering, kontering, debitorbogholderi, revision og regnskabsafstemning.

Deres tilgang til jobbet
Handlings- og meget detaljeorienteret. De arbejder selvstændigt, men må også ofte være meget opsøgende for at sikre de nødvendige oplysninger.

Sådan binder de Danmark sammen
Medlemmerne er med til at stå for en vigtig del af den praktiske forretning med håndtering af fakturaer, tastning og betalinger af regninger m.m.

De leverer den viden og indsigt om økonomi, performance og markeder, der er med til at kvalificere strategi og styring. Noget, som den moderne danske virksomhed er afhængig af.

De spiller en nøglerolle i at få forretningen til at hænge sammen og i at sikre en sund økonomi. Den gode økonomimedarbejder oversætter via god formidling tal og økonomisk indsigt om forretningen og markedet, som ledelse og andre beslutningstagere forstår og kan agere på.

De bidrager med det overblik, som de vigtige forretningsmæssige beslutninger og investeringer bygges på.

Økonomimedarbejderen har fokus på kvalitet, der optimerer produktion, salg og frigørelse af ressourcer, så ledelsen kan fokusere på virksomhedens drift, udvikling og vækst.

De sikrer, at alle vores forretningsprocesser glider godt. De har styr på tingene indadtil og udadtil. De sikrer, at alle de daglige rutiner fungerer, så ledere og de mere udadvendte funktioner ikke skal bruge så meget tid på det.

Forandringer udfordrer fagligheden

Det er et område, som undergår store forandringer, og flere er på vej. Processer og systemer automatiseres, så virksomhederne forventer at have færre og langt mere specialiserede økonomimedarbejdere ansat i fremtiden.

Den fejlfrie, manuelle indtastning afløses i stigende grad af controlling og sikring af den bedst mulige kvalitet af data.

Fremtiden kalder på en økonomimedarbejder, der har forståelse for marked, kunder og forretning, som kan fungere som proceskonsulent i forhold til effektivisering af forretningsprocesser, og som kan oversætte økonomi til forretningsstrategisk viden og styringsværktøjer for ledelse og beslutningstagere.

De skal agere mere som proceskonsulenter, og det bliver mere internationalt. Mange ting kommer til at køre elektronisk og automatisk. Der skal de kunne være med til at tage stilling, for at sikre at beslutningerne stadig er valide. De skal have en fornemmelse for, hvad der er vigtigt og kritisk for os i ledelsen.

De fire jobroller inden for Økonomi

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.

Koordinator
Bindeled i kraft af detaljeindsigt
 • Muliggør, at forretningsprocesser på tværs af virksomheden fungerer og hænger sammen både internt og i forhold til samarbejdspartnere og kunder.
 • Sikrer, at alle andre led bidrager med økonomisk og forretningsmæssig information, der er behov for i en give proces.
 • Agerer primus motor i implementering af fx nye økonomisystemer, arbejdsgange og retningslinjer.
Konsulent
Sigende behov i fremtiden for oversættelse af økonomi
 • Står klar med sparring og leverer målrettet information til ledelsen om drift, forretningsudvikling og produkter, fx ledelsesrapportering, benchmark-analyser og business-cases.
 • Bidrager med praktisk viden og kravspecifikationer til udvikling af systemer, forretningsprocesser og arbejdsgange.
 • Klæder andre medarbejdergrupper på til at bruge og registrere i systemer, der leverer til økonomisystemerne. 
Drift
Stor rolle nu, mindre i fremtiden
 • Bogfører og frigør dermed tid til kolleger.
 • Registrerer og databehandler i økonomi- og CRM-systemer.
 • Udtrækker data til månedsrapporteringer, budget og årsregnskaber.
 • Sider med kontakt til og servicering af samarbejdspartnere og kunder.
 • Udfører rutineopgaver i forhold til den løbende forretning, fx håndtering af fakturaer.
Kontrollant
Ændring af rolle fra bilag til datakvalitet
 • Monitorerer processer og sikrer, at retningslinjer for fx arbejdsgange og systemregistreringer overholdes.
 • Kontrollerer regnskaber og budgetter i virksomheden, afdelingerne eller projekterne.
 • Sikrer substans og systematik i ledelsesrapporteringer, budgetter og regnskaber.
 • Udarbejder og håndhæver retningslinjer, der kan sikre valide data i de systemer, der leverer til økonomisystemerne.


Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk