HK.dk logo

Faget i fokus: Økonomi

 |  HK/Privat

Medlemmerne inden for fagområdet arbejder med økonomi, controlling, regnskab og bogholderi.

Fagområdet Økonomi

Janni Thyssen er ansat som skolesekretær på Gram Efterskole. Hendes arbejdsopgaver spænder fra at styre regnskabet, klare lønadministrationen og  lægge budgetter.


Hvem er medlemmerne?
Medlemmerne er blandt HK/Privats mest erfarne medarbejdere, og de foretrækker at arbejde med drift og detaljer og klare rammer for arbejdet. De har en klar opfattelse af deres faglighed, som de deler med de nærmeste kolleger.

Deres funktion er klart defineret, deres funktion er relativ smal, og arbejdsopgaverne er inden for egen afdeling og centreret omkring økonomi. Typiske arbejdsopgaver er: bogføring, regnskab, løn, fakturering, kontering, debitorbogholderi, revision og regnskabsafstemning.

Deres tilgang til jobbet
Handlings- og meget detaljeorienteret. De arbejder selvstændigt, men må også ofte være meget opsøgende for at sikre de nødvendige oplysninger.

Sådan binder de Danmark sammen
Medlemmerne er med til at stå for en vigtig del af den praktiske forretning med håndtering af fakturaer, tastning og betalinger af regninger m.m.

De leverer den viden og indsigt om økonomi, performance og markeder, der er med til at kvalificere strategi og styring. Noget, som den moderne danske virksomhed er afhængig af.

De spiller en nøglerolle i at få forretningen til at hænge sammen og i at sikre en sund økonomi. Den gode økonomimedarbejder oversætter via god formidling tal og økonomisk indsigt om forretningen og markedet, som ledelse og andre beslutningstagere forstår og kan agere på.

De bidrager med det overblik, som de vigtige forretningsmæssige beslutninger og investeringer bygges på.

Økonomimedarbejderen har fokus på kvalitet, der optimerer produktion, salg og frigørelse af ressourcer, så ledelsen kan fokusere på virksomhedens drift, udvikling og vækst.

De sikrer, at alle vores forretningsprocesser glider godt. De har styr på tingene indadtil og udadtil. De sikrer, at alle de daglige rutiner fungerer, så ledere og de mere udadvendte funktioner ikke skal bruge så meget tid på det.

Forandringer udfordrer fagligheden

Det er et område, som undergår store forandringer, og flere er på vej. Processer og systemer automatiseres, så virksomhederne forventer at have færre og langt mere specialiserede økonomimedarbejdere ansat i fremtiden.

Den fejlfrie, manuelle indtastning afløses i stigende grad af controlling og sikring af den bedst mulige kvalitet af data.

Fremtiden kalder på en økonomimedarbejder, der har forståelse for marked, kunder og forretning, som kan fungere som proceskonsulent i forhold til effektivisering af forretningsprocesser, og som kan oversætte økonomi til forretningsstrategisk viden og styringsværktøjer for ledelse og beslutningstagere.

De skal agere mere som proceskonsulenter, og det bliver mere internationalt. Mange ting kommer til at køre elektronisk og automatisk. Der skal de kunne være med til at tage stilling, for at sikre at beslutningerne stadig er valide. De skal have en fornemmelse for, hvad der er vigtigt og kritisk for os i ledelsen.

De fire jobroller inden for Økonomi

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.

Koordinator
Bindeled i kraft af detaljeindsigt
 • Muliggør, at forretningsprocesser på tværs af virksomheden fungerer og hænger sammen både internt og i forhold til samarbejdspartnere og kunder.
 • Sikrer, at alle andre led bidrager med økonomisk og forretningsmæssig information, der er behov for i en give proces.
 • Agerer primus motor i implementering af fx nye økonomisystemer, arbejdsgange og retningslinjer.
Konsulent
Sigende behov i fremtiden for oversættelse af økonomi
 • Står klar med sparring og leverer målrettet information til ledelsen om drift, forretningsudvikling og produkter, fx ledelsesrapportering, benchmark-analyser og business-cases.
 • Bidrager med praktisk viden og kravspecifikationer til udvikling af systemer, forretningsprocesser og arbejdsgange.
 • Klæder andre medarbejdergrupper på til at bruge og registrere i systemer, der leverer til økonomisystemerne. 
Drift
Stor rolle nu, mindre i fremtiden
 • Bogfører og frigør dermed tid til kolleger.
 • Registrerer og databehandler i økonomi- og CRM-systemer.
 • Udtrækker data til månedsrapporteringer, budget og årsregnskaber.
 • Sider med kontakt til og servicering af samarbejdspartnere og kunder.
 • Udfører rutineopgaver i forhold til den løbende forretning, fx håndtering af fakturaer.
Kontrollant
Ændring af rolle fra bilag til datakvalitet
 • Monitorerer processer og sikrer, at retningslinjer for fx arbejdsgange og systemregistreringer overholdes.
 • Kontrollerer regnskaber og budgetter i virksomheden, afdelingerne eller projekterne.
 • Sikrer substans og systematik i ledelsesrapporteringer, budgetter og regnskaber.
 • Udarbejder og håndhæver retningslinjer, der kan sikre valide data i de systemer, der leverer til økonomisystemerne.


Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Aktuelt


Få 40.000 kroner til at videreuddanne dig

Du har en hel unik mulighed for at videreuddanne dig på akademi- eller diplomniveau uden at...

Efteruddannelse Karriereudvikling

10 ting, du skal være opmærksom på som ny elev

Netop nu starter et nyt kuld af HK-elever op i landets private virksomheder. Klara Elizabeth...

Elev Uddannelse

Skal der ske noget nyt efter sommerferien?

Har du også brugt sommeren til at overveje dit arbejdsliv? Og er du kommet frem til, at du...

Karriereudvikling Uddannelse

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

ORTO

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Sundhedsfremme i den kommunale tandpleje

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal klinikadministration

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Non-operativ behandling

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...Find blanketter Alle blanketter Job & karriere Job & karriere Råd og vejledning til din...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

ORTO

...Find blanketter Alle blanketter Job & karriere Job & karriere Råd og vejledning til din...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Sundhedsfremme i den kommunale tandpleje

...Find blanketter Alle blanketter Job & karriere Job & karriere Råd og vejledning til din...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal klinikadministration

...Find blanketter Alle blanketter Job & karriere Job & karriere Råd og vejledning til din...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Faget i fokus: Sundhed

Medlemmerne inden for fagområdet arbejder typisk som tandklinikassistenter, lægesekretærer,...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Temadag med faget i fokus

På HK/Privats kongres bliver et af de vigtigste temaer de privatansatte HK'eres faglighed - nu og...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Faget i fokus: HR

Medlemmerne inden for fagområdet HR arbejder med personaleudvikling, rekruttering, personalejura,...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

 Se flere artikler
Aktuelt

Få 40.000 kroner til at videreuddanne dig

Du har en hel unik mulighed for at videreuddanne dig på akademi- eller diplomniveau uden at...

Efteruddannelse Karriereudvikling

10 ting, du skal være opmærksom på som ny elev

Netop nu starter et nyt kuld af HK-elever op i landets private virksomheder. Klara Elizabeth...

Elev Uddannelse

Skal der ske noget nyt efter sommerferien?

Har du også brugt sommeren til at overveje dit arbejdsliv? Og er du kommet frem til, at du...

Karriereudvikling Uddannelse

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

ORTO

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Sundhedsfremme i den kommunale tandpleje

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal klinikadministration

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Non-operativ behandling

...det næste skridt Tjek din personlighed på jobbet Kompetencekompasset Uddannelse Efter-...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...Find blanketter Alle blanketter Job & karriere Job & karriere Råd og vejledning til din...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

ORTO

...Find blanketter Alle blanketter Job & karriere Job & karriere Råd og vejledning til din...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Sundhedsfremme i den kommunale tandpleje

...Find blanketter Alle blanketter Job & karriere Job & karriere Råd og vejledning til din...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

Kommunal klinikadministration

...Find blanketter Alle blanketter Job & karriere Job & karriere Råd og vejledning til din...

Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Faget i fokus: Sundhed

Medlemmerne inden for fagområdet arbejder typisk som tandklinikassistenter, lægesekretærer,...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Temadag med faget i fokus

På HK/Privats kongres bliver et af de vigtigste temaer de privatansatte HK'eres faglighed - nu og...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Faget i fokus: HR

Medlemmerne inden for fagområdet HR arbejder med personaleudvikling, rekruttering, personalejura,...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

 Se flere artikler

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 08-17

Onsdag 08-17
Torsdag 08-17
Fredag 08-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 08-17

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 08-12

Onsdag 08-17
Torsdag 08-12
Fredag 08-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 08-17
Onsdag 08-17
Torsdag 08-17
Fredag 08-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 08-17

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 08-12
Onsdag 08-17
Torsdag 08-12
Fredag 08-16
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk