HK.dk logo

Faget i fokus: Rådgivning, Vejledning & Sagsbehandling

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet arbejder med sagsbehandling, coaching, vejledning i faglige organisationer og interesseorganisationer.

Fagområdet Rådgivning, vejledning & sagsbehandling

Georg Miksa er ansat som sagsbehandler i Teknikernes A-kasse. Hans arbejdsopgaver spænder fra telefonsupport til vejledningssamtaler, hvor han rådgiver ledige om ret og pligt i forhold til dagpenge.


Hvem er medlemmerne?
Fagområdets medlemmer er gennemgående ældre og har et højere anciennitet end gennemsnittet i HK/Privat. De har en høj grad af identifikation med deres fagområde.

Mere end halvdelen er ansat i hovedstadsområdet og Østjylland, hvor de store afdelinger og hovedkontorer ligger, resten er ansat i mindre afdelinger over hele landet.

Opgaverne er centreret omkring rådgivning, vejledning og sagsbehandling i forhold til dagpenge, uddannelse og jobformidling.

Deres tilgang til jobbet
De er hjælpsomme og opmærksomme. De er omhyggelige og grundige og ved at deres rådgivning er af stor betydning for medlemmerne.

Sådan binder de Danmark sammen
Bredt funderet fungerer de i stigende grad som nøglepersoner med hensyn til at hjælpe borgere, brugere og medlemmer.

De arbejder for at sikre at, forhold, rettigheder og muligheder bliver videregivet til borgere, brugere og medlemmer.

De kan tage indtræde i en vejlederrolle, hvor de koordinerer for medlemmets vej gennem systemet. De er gode til at snakke med folk og skabe relationer. Empati. Stille rigtige spørgsmål. De har en bred viden om arbejdsmarked, regler og lovgivning. Mange af sagsbehandlerne har ikke en decideret sagsbehandler-uddannelse. Det er der kommet senere hen. De ældre er autodidakte - det betyder noget med erfaring og alder.

Forandringer udfordrer fagligheden

Automatisering og digitalisering har medført, at meget af det administrative arbejde ved sagsbehandling nu klares af brugerne gennem digital selvbetjening. Brugerne downloader selv blanketter og indtaster oplysninger.

Det har betydet, at a-kasserne, foreningerne og organisationerne nu og i stigende grad fremover vil skulle redefinere sig selv og deres værdiskabelse for medlemmernes kontingent.

Det har samtidig medført et kompetence- og rolleskift over mod en rolle som konsulent og koordinator. Høj kvalitet og god service i alle led i processen er et konkurrenceparameter i forhold til de såkaldt gule a-kasser.

Fagområdet vil i stigende grad skulle fungere som system-guide og som sparringspartner i forhold til kompetencegivende uddannelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet – i samarbejde med andre instanser, fx jobcentrene.

Fremtiden kalder på en medarbejdere, der har udviklet deres kompetencer for kommunikation, koordinering og procesledelse, har dyb viden om det lokale arbejdsmarked, uddannelse og jobmuligheder samt solide kompetencer som samtaleteknik og coaching.

Drift er blevet mindre vigtig, og vejleder/konsulentrollen er blevet større. Meget handler om lovgivning. Det er lovgivningsbestemte samtaler. Samtidig er der mindre administration – det meste udregnes via nettet i databaser, så sørger vi for at proppe ind i maskineriet. Det bliver mere og mere digitaliseret og automatiseret. De indsender selv blanketter, og selv dagpengekortet kører automatisk i dag.

De fire jobroller inden for Rådgivning, vejledning & sagsbehandling

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.

Koordinator
Guider medlemmet gennem systemet og i forhold til andre aktører
 • Indhente relevante oplysninger og koordinere input og orientering til alle relevante aktører i en sag. 
 • Koordinering med eksterne samarbejdspartnere som fx jobcenteret, a-kassen, kunder og samarbejdspartnere.

Konsulent
I stigende grad sparringspartner for medlemmer, kolleger og politisk ledelse
 • Vejledning om regler og lovgivning.
 • Kompetenceafklaring og målrettet personlig rådgivning og vejledning af medlemmer. Fx omkring dagpengesystemet, rettigheder og pligter, jobsøgning, uddannelse og støttemuligheder.
 • Vejledning af kolleger, virksomheder og medlemmer/kunder om (selv)betjening af systemer.
 • Rådgivning og servicering af politisk ledelse med kvalificering af tiltag og beslutningsgrundlag.
Drift
Fra sagsbehandling til systemadministration
 • Medlemsadministration - overflytning, optagelse, udmeldelse. 
 • Sagsbehandling i forhold til medlemskab, dagpenge og efterløn. Kommer til at fylde mindre pga. af automatisering.
 • Registrering af oplysninger på sager samt arkivering og journalisering.
Kontrollant
Styr på systemer, regler, lovgivning og datakvalitet
 • Sørger for, at der tages højde for relevant lovgivning og regler i kommunikation og alle former for processer. 
 • Kvalitetssikring af registrerede data om medlemmer og sager i it-systemer.
 • Guider og løser problemer omkring selvbetjeningssystemer.  


Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk