HK.dk logo

Faget i fokus: Salg & Indkøb

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet arbejder med bestilling, koordinering, logistik, salg og rapportering.

Fagområdet Salg & Indkøb

Marianne Petersen er ansat som projektkoordinator hos Hammer Tæpper. Hun følger ordrerne fra designoplæg over produktion til levering i et tæt samarbejde med agenter, designere, produktionsfolk og speditører. 


Hvem er medlemmerne?
De arbejder som salgsassistenter, indkøbere, reservedelsekspedienter og salgskoordinatorer.

De har stor berøringsflade med andre fagligheder, men samarbejder oftest sammen med kolleger i egen afdeling.

De skal kunne levere hurtigt og effektivt og udøve streng kontrol med, at tingene bliver udført rigtigt i alle dele fra a-z.

Gruppen er kendetegnet ved en stærk faglighed, der indebærer gode koordinerings- og styringsevner samt at være meget selvledende.

Deres tilgang til jobbet
De er omhyggelige med deres arbejde. De er gode til at bevare overblikket også i pressede situationer. De er gode til at samarbejde på tværs af afdelinger og på tværs af fagligheder.

Sådan binder de Danmark sammen
De binder processer sammen på tværs af forretning og kunder og mellem forretninger både nationalt og internationalt.

De holder styr på processerne, hvilket kræver overblik over indkomne og udgående leverancer. De skaber især værdi i kraft af, at de leverer, taster og opdaterer i systemerne og kontrollerer delene i processen.

De regler, der gælder for det område, jeg sidder med – kemikalieregler, lovgivning, faktura, der vedlægges – det skal jeg være inde i. Kulturen i de lande jeg arbejder med er også meget vigtig at få styr på for at samarbejde bedst muligt. Hvis de har nogle specielle krav i de lande, og hvis vi skal have ting igennem der, er det vigtigt at vide. Man skal holde tungen lige i munden og have overblikket.

Forandringer udfordrer fagligheden

Øget konkurrencepres fra andre virksomheder samt vedvarende optimering og effektivisering skaber en kløft mellem medlemmernes nuværende kompetenceniveau og kompetencebehovet.

Fremtiden byder på et krav om øget forretningsforståelse, sproglige kompetencer og kulturel forståelse for de markeder, der handles med. Det vil også kræve mere bredde i arbejdsopgaverne.

Forhandlingsteknik og konflikthåndtering kan også kan blive et konkret behov, når kontrakter skal landes med kunder og leverandører i ind- og udland.

Fremtidens medarbejdere inden for fagområdet trives som projektdeltagere og kan også påtage sig rollen som leder af projekter, da de er gode til at samarbejde på tværs og har et nuanceret kendskab til hele virksomheden. De kan drive og styre processer og udnytte den tætte tilknytning til virksomhedens øvrige afdelinger og ikke mindst ledelsen.

Det bliver mere superbrugeragtigt. Netop det at jeg kommer med ind og får lov til at præge systemerne og samtidig være ekspert og hjælpe kollegaerne, det kræver også, at jeg får et større varekundskab.

De fire jobroller inden Salg & Indkøb

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.
Koordinator
Skaber sammenhæng og smidighed i forretningens kerneprocesser
 • Planlægger, styrer og sikrer flow i processer inden for salg, indkøb og logistik mellem virksomheden, leverandører og kunder.
 • Har ansvar for projekter omkring fx implementering af udvikling i arbejdsgange og andre forbedringer i forretningen.
 • Sidder med logistik og lagerstyring.
 • Forhandler kontrakter med kunder og leverandører i ind- og udland.
Konsulent
Kvalificerer udviklingstiltag med dyb viden om processer og behov
 • Kan yde sparring til beslutningstagere i forhold til effektivisering og andre udviklingstiltag på baggrund af viden om led i salgs- og indkøbsprocesserne samt efterspørgsler fra leverandører og kunder. 
 • Bidrager til kvalificering af videreudvikling i virksomhedens systemer og står for sparring og oplæring af nye brugere. 
Drift
Alt det praktiske, der får forretningen til at køre
 • Ordrebehandler og sikrer praktisk håndtering og registrering af bestillinger og andre oplysninger i systemer.
 • Opdaterer informationer om bestillinger, lagerhold, leverandører og kunder i systemerne
 • Løser serviceopgaver for både leverandører og kunder.
Kontrollant
Kvalitetssikrer og overholder love og regler
 • Sikrer, at al lovgivning og alle standarder og procedurer overholdes, når det gælder salg, indkøb, levering m.v. 
 • Kvalitetssikrer data i ordrestyringssystemer og systemer, der indgår i virksomhedens indkøbs- og salgsaktiviteter. 

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk