HK.dk logo

Faget i fokus: Sundhed

 |  HK/Privat

Medlemmerne inden for fagområdet arbejder typisk som tandklinikassistenter, lægesekretærer, kliniksekretærer og fitnessinstruktører.

Fagområdet Sundhed

Lotte Berger Hansen er ansat som tandklinikassistent hos tandlæge Stine Elkjær, København. Det meste af arbejdstiden assisterer hun tandlægen ved behandlinger, men hun har også selvstændige opgaver som tandrensning og -blegning og forebyggende behandlinger.


Hvem er medlemmerne?
De arbejder typisk som lægesekretærer, klinikassistenter eller behandlere i forskellige klinikker og fitnesscentre. Der er en klar overvægt af kvinder, og generelt er de lidt yngre og har lavere anciennitet end resten af medlemmerne.

Arbejdet er centreret omkring modtagelse af patienter, patienthenvendelser og visitationer og diagnoser. Mange har et ben i både det administrative og det kliniske arbejde.

De har en klar forståelse af deres faglighed, men arbejder ofte alene inden for området på klinikker og i læge- og sundhedshuse med under 10 ansatte.

Deres tilgang til jobbet
De er servicemindede og imødekommende. De er stolte over deres faglighed og værdsætter den sundhedsfaglige dybde. De er hjælpsomme og gode til at tale med patienterne og tager sig gerne tid til at sætte sig ind i deres situation.

Sådan binder de Danmark sammen
De er klinikkens frontpersonale og bindeled mellem patient og behandler/læge/tandlæge. De sikrer, at patienterne er trygge og får den rette behandling.

Det kræver et godt fagligt fundament, som løbende skal udbygges, også i retning af de andre fagligheders udvikling på området, fx tandlægens eller lægens.

De fungerer som lægens eller tandlægens forlængede arm og skaber især værdi, i kraft af at de forbereder og sikrer processerne, opdaterer systemerne og skaber ordentlige forhold for og trygge relationer til patienterne.

Deres største styrke er, at de er gode teamplayers og kan have mange bolde i luften på samme tid. De skal kunne være mange steder på samme tid. Tandplejerne arbejder meget alene – men igen: De koncentrerer sig om behandlingerne. De er meget omhyggelige.

Forandringer udfordrer fagligheden

De klassiske administrative opgaver i modtagelsen bliver løbende automatiseret, hvilket i stadig højere grad stiller krav til medlemmernes kompetencer og kernefaglighed, men også til kommunikation og formidling.

I takt med kompetenceforskydningen skal lægesekretærerne og specielt klinikassistenterne træde ind og tage ansvar og indgå i behandling af patienterne, hvilket de kun kan, hvis de hele tiden opdaterer deres kernefaglighed.

Problemstillingen er, at over hver tredje inden for sundhed er udfordret og dermed ikke på nuværende tidspunkt forventes at have de nødvendige kompetencer, der efterspørges i fremtiden.

Fremtidens sundhedsfaglige medarbejdere udnytter deres kernefaglighed, de følger med udviklingen og opdaterer løbende deres viden på området. De sætter sig selv i centrum og bliver oversætterne mellem tandlægen/lægen og patienterne. De sikrer, at patientforløbet bliver bedst muligt.

Der er mere selvstændigt arbejde ved patienter. Det er en generel tendens. Klinikassistenter må gerne udføre mere. De gør det lige så godt som tandlægerne, men det gør bare dagen meget sjovere for klinikassistenten, at de også skal behandle i dag. Før var det bare hende, der sugede – nu får hun så sandelig lov til at lave meget andet!

De fire jobroller inden for Sundhed

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.
Koordinator
Får klinikken til at hænge sammen fagligt og med resten af sundhedsvæsnet
  • Videreformidler patientinformation til sundhedspersonale fra kontaktpunkter via mail, telefon og i venteværelset.
  • Holder styr på aftaler og sørger for driftsmæssig koordinering mellem forskellige enheder i praksissen.
  • Koordinerer med andre instanser i sundhedsvæsnet, kommunen m.v.
Konsulent
Patienterne behandles og guides videre
  • Visiterer patienterne. Vurderer patientbehov, stiller indledende diagnose, rådgiver og behandler patienten i det omfang, det lader sig gøre, og tager stilling til videre proces ift. konsultation, behandling m.m. 

Drift
Frigør sundhedspersonalets tid til specialiseret sundhedsfagligt fokus
  • Løser diverse administrative kontor- og receptionistopgaver. 
  • Er første kontaktpunkt for patienter - besvarer mail, tager telefonen og tager imod i venteværelset.
  • Registrerer data i patientjournaler og aftaler.
  • Assisterer med patientopgaver - herunder mere enkelt sundhedsfagligt arbejde i forhold til lettere behandlinger og hygiejne. 
Kontrollant
Styr på patientdata og systematik i alle arbejdsprocedurer
  • Holder styr på de it-systemer, der understøtter driften, på patientdata, og på at alle journaler lever op til regler og lovgivning.
  • Sikrer systematik i alle driftsmæssige procedurer internt og i alle registreringer og skriftlig kommunikation og andet, der er rettet mod andre dele af sundhedsvæsnets myndigheder.

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Aktuelt


Uddannelse: Det er bare med at fylde på

Lykke Heimbürger er 32 år og arbejder som sekretær i organisationsafdelingen i Danmarks...

Efteruddannelse Kompetencer

Det gælder bare om at komme afsted

Vivi Øland Rindsig er 56 år og passagerhandler i Aalborg Lufthavn. Som uddannelsesagent arbejder...

Uddannelse Karriereudvikling

Efteruddannelse: Godt at holde gang i de små grå

Karina Bruhn Olsen er talsperson og uddannelsesagent for omkring 75 administrative medarbejdere...

Uddannelse Udvikling

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Udadvendt, arbejdsom og struktureret receptionist/kontormedarbejder

Take a chance on me :) Og du vil ikke fortryde. Smilende, udadvendt, arbejdsom og struktureret...


Brug jobagenter - brug mange

Mange stillinger bliver slået op digitalt på div. medier. Og så ved vi godt, at opretter du en...


Brug jobagenter - brug mange

Mange stillinger bliver slået op digitalt på div. medier. Og så ved vi godt, at opretter du en...


Brug jobagenter - brug mange

Mange stillinger bliver slået op digitalt på div. medier. Og så ved vi godt, at opretter du en...


Uddannet administrationsbachelor

2018 startede med, at jeg kom i hus med min uddannelse som administrationsbachelor. Denne...


Brancheskift

Hej alle sammen! Jeg er lige blevet ledig - har selv sagt mit job op. Har arbejdet i detail i...


Kontorfunktionær/kontorassistent/receptionist søger nye udfordringer.

E-mail: gittemolli@hotmail.com Mobil: 6080 0307 Mine...


Professionsbachelor i Offentlig Administration og folkeskolelærer med stor erfaring

Som spritny og med opdateret bagage som Professionsbachelor i Offentlig Administration, søger jeg...


Målrettet, detaljeorienteret, og viljestærk

Som nyuddannet Administrationsbachelor med specialer inden for HR, med tidligere arbejdserfaring...


 Se mere under Netværk

Andre artikler


Temadag med faget i fokus

På HK/Privats kongres bliver et af de vigtigste temaer de privatansatte HK'eres faglighed - nu og...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Faget i fokus: Administration

Medlemmer inden for Administration står for koordinering, bestillinger, mødebooking, men kan også...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Faget i fokus: Grafisk

Medlemmerne inden for fagområdet Grafisk arbejder med design, udvikling og trykning af medier på...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

 Se flere artikler
Aktuelt

Uddannelse: Det er bare med at fylde på

Lykke Heimbürger er 32 år og arbejder som sekretær i organisationsafdelingen i Danmarks...

Efteruddannelse Kompetencer

Det gælder bare om at komme afsted

Vivi Øland Rindsig er 56 år og passagerhandler i Aalborg Lufthavn. Som uddannelsesagent arbejder...

Uddannelse Karriereudvikling

Efteruddannelse: Godt at holde gang i de små grå

Karina Bruhn Olsen er talsperson og uddannelsesagent for omkring 75 administrative medarbejdere...

Uddannelse Udvikling

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Udadvendt, arbejdsom og struktureret receptionist/kontormedarbejder

Take a chance on me :) Og du vil ikke fortryde. Smilende, udadvendt, arbejdsom og struktureret...


Brug jobagenter - brug mange

Mange stillinger bliver slået op digitalt på div. medier. Og så ved vi godt, at opretter du en...


Brug jobagenter - brug mange

Mange stillinger bliver slået op digitalt på div. medier. Og så ved vi godt, at opretter du en...


Brug jobagenter - brug mange

Mange stillinger bliver slået op digitalt på div. medier. Og så ved vi godt, at opretter du en...


Uddannet administrationsbachelor

2018 startede med, at jeg kom i hus med min uddannelse som administrationsbachelor. Denne...


Brancheskift

Hej alle sammen! Jeg er lige blevet ledig - har selv sagt mit job op. Har arbejdet i detail i...


Kontorfunktionær/kontorassistent/receptionist søger nye udfordringer.

E-mail: gittemolli@hotmail.com Mobil: 6080 0307 Mine...


Professionsbachelor i Offentlig Administration og folkeskolelærer med stor erfaring

Som spritny og med opdateret bagage som Professionsbachelor i Offentlig Administration, søger jeg...


Målrettet, detaljeorienteret, og viljestærk

Som nyuddannet Administrationsbachelor med specialer inden for HR, med tidligere arbejdserfaring...


 Se mere under Netværk
Andre artikler

Temadag med faget i fokus

På HK/Privats kongres bliver et af de vigtigste temaer de privatansatte HK'eres faglighed - nu og...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Faget i fokus: Administration

Medlemmer inden for Administration står for koordinering, bestillinger, mødebooking, men kan også...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Faget i fokus: Grafisk

Medlemmerne inden for fagområdet Grafisk arbejder med design, udvikling og trykning af medier på...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-16.00

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-16.00

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk