De vigtigste forbedringer i den nye overenskomst er:

Lønstigninger

  • Pr. 1. april 2021 stiger din samlede løn med 0,8 %
  • Pr. 1. oktober 2021 stiger din samlede løn med 0,3 %
  • Pr. 1. april 2022 stiger din samlede løn med 1,55 %
  • Pr. 1. oktober 2022 stiger din samlede løn med 0,3 %
  • Pr. 1. april 2023 stiger din samlede løn med 1,75 %
  • Pr. 1. oktober 2023 stiger din samlede løn med 0,35 %

 

Timelønsansatte
Timelønnen stiger 1,50 kr.

Pension
Det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag stiger med 1 % til i alt 16 %.

Seniordage
Fremover betaler arbejdsgiver fuld løn i 2 af de 5 fridage, som seniorer har ret til.

Reststigning
Reststigningen er på 1,5 %, som kan bruges til lokal løndannelse, stigninger på diverse tillæg mm.

Pulje til særlige formål
Der afsættes 0,2 % til pulje, som kan bruges til særlige initiativer i overenskomstperioden.

Obs! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.

Se HK Privats anbefaling af den nye overenskomst