Kære kollega!

De, der stemmer, bestemmer - og vi synes, at du skal stemme JA.

Efter et kort, men intensivt forhandlingsforløb faldt en ny overenskomst med Aftaleenheden, som tæller Danmarks Private Skoler, Lilleskolernes Sammenslutning og Dansk Friskoleforening, på plads.

Det lykkedes at få udmøntet lønstigningerne og lønrammen på 6,75 %, som kollegerne på det statslige område forhandlede hjem i februar, og som overenskomsten mellem HK Privat og Aftaleenheden følger.

HK Privats sektorbestyrelse er tilfreds med overenskomstresultatet og derfor anbefaler vi, at du bruger muligheden for at stem¬me - og bruger den til at stemme JA.
En række gode elementer betyder væsentlige forbedringer for dig og dine kolleger.

 

Det vigtigste for os er:

  • Din løn stiger 5,05 % i overenskomstperioden.
  • Din pensionsindbetaling stiger 1,0 %.
  • Seniorer får to betalte fridage
  • Timelønnen stiger 1,50 kr.

Forliget om overenskomsten med Aftaleenheden er godkendt af sektorbestyrelsen og Servicegruppen.

En høj stemmeprocent gør os stærkere og styrker vores forhand¬lingsposition ved kommende forhandlinger med arbejdsgiverne. For os er det derfor allervigtigst, at du bruger din ret til at stemme - for de, der stemmer, bestemmer.

Bedste OK-hilsner
Simon Tøgern og  Anja C. Jensen
Formand og næstformand i HK Privat

Se uddybning af forbedringerne i den nye overenskomst