Kære kollega!
De, der stemmer, bestemmer - og vi synes, at du skal stemme JA.

Efter et langstrakt forhandlingsforløb er det lykkedes at få en ny overenskomstaftale på plads med Danske Fysioterapeuter

Aftalen indeholder en række gode elementer betyder væsentlige forbedringer i hver¬dagen for dig og dine kolleger på klinikkerne

HK Privats sektorbestyrelse og Sundhedsgruppen er tilfredse med overenskomstre¬sultatet, og derfor anbefaler vi, at alle bruger muligheden for at stemme - og bruger den til at stemme JA.

Det vigtigste for os er:
Minimallønnen stiger 1.230 kr. pr. måned i overenskomstperioden. Stigningen er uden modregning.
Fritvalgsordningen stiger fra 2,75 til 5,75 procent
3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn
Mulighed for, at uforbrugte uddannelsesdage kan anvendes i forbindelse med opsigelse.
Bedre uddannelsesmuligheder for arbejdsmiljørepræsentanter
Mere fleksibilitet for småbørnsfamilier i forhold til lægebesøg og barns 2. sygedag

En høj stemmeprocent gør os stærkere og styrker vores forhandlingsposition ved kommende forhandlinger med arbejdsgiverne. For os er det derfor allervigtigst, at du bruger din ret til at stemme - for de, der stemmer, bestemmer.

Bedste OK-hilsner
Simon Tøgern og Anja C. Jensen
formand og næstformand i HK Privat

Se uddybning af de vigtigste resultater i den nye overenskomst

Hent hele den nye overenskomst på print