Kære kollega!
De, der stemmer, bestemmer - og vi synes, at du skal stemme JA.

Denne gang måtte vi i forligsinstitutionen for at få et forlig på plads med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere. Særligt de butiksansattes lønninger fyldte i forhandlingen, men det lykkedes at afværge arbejdsgiversidens krav om lavere lønninger og få et fornuftigt resultat forhandlet hjem.

Her i skyggen af corona er det ekstra glædeligt, at vi viser såvel evnen som styrken til at kunne indgå aftaler, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår til gavn for både medarbejdere og virksomheder - selv om det er svært.

HK Privats sektorbestyrelse er tilfreds med overenskomstresultatet og derfor anbefaler vi, at du bruger muligheden for at stemme - og bruger den til at stemme JA.

En række gode elementer betyder væsentlige forbedringer dig og dine kolleger

Det vigtigste for os er:
* Fritvalgskontoen stiger fra 4 til 7 procent.
* 3 ugers ekstra forældreorlov med fuld løn
* Bedre it-faciliteter for arbejdsmiljørepræsentanter
* Pension til elever og løft af minimallønnen
* Mere fleksibilitet for småbørnsfamilier i forhold til lægebesøg og barns 2. sygedag
* Seniorer kan købe flere seniorfridage

Forliget om overenskomsten med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere er godkendt af sektorbestyrelsen og Industrigruppen.

En høj stemmeprocent gør os stærkere og styrker vores forhand¬lingsposition ved kommende forhandlinger med arbejdsgiverne. For os er det derfor allervigtigst, at du bruger din ret til at stemme - for de, der stemmer, bestemmer.

Bedste OK-hilsner

Simon Tøgern og Anja C. Jensen, formand og næstformand i HK Privat
Simon Tøgern og Anja C. Jensen
Formand og næstformand i HK Privat