Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Løn
Generelle stigninger

 • Pr. 1. juli 2020 stiger din løn med 2,0 %
 • Pr. 1. juli 2021 stiger din løn med 1,2 %
 • Pr. 1. juli 2022 stiger din løn med 1,0 %


Individuelle stigninger

 • Pr. 1. juli 2021 afsættes en pulje på 0,8 % til individuelle lønstigninger.
 • Pr. 1. juli 2022 afsættes en pulje på 1,0 % til individuelle lønstigninger.

Satsstigninger

 • Satsen for overarbejde stiger fra 335 kr. til 350 kr. pr. time.
 • Tillæg for weekendarbejde i vagtordninger forhøjes til 60 %.
 • Tillægget for forskudttid stiger fra 825 kr. til 860 kr. pr. time.
 • Bespisning stiger fra 250 kr. til 265 kr.
 • Maksimumbeløb til flytteomkostninger hæves til 32.400 kr.

Pensionsordning
Det arbejdsgiverbetalte bidrag til din pensionsordning stiger 0,65 % i løbet af overenskomstperioden.

 • Pr. 1. juli 2020 stiger bidraget med 0,25 %
 • Pr. 1. juli 2021 stiger bidraget med 0,25 %
 • Pr. 1. juli 2022 stiger bidraget med 0,15 %

Udvalgsarbejde
I den kommende overenskomstperiode skal der nedsættes udvalg, som skal arbejde med:

 • Medarbejdertrivsel
 • Jobløn
 • Ny lønstruktur, herunder fritvalgskonto

Elever
Tilskud til internet stiger til 2.200 kr.

Obs! I tilfælde af tvivl er det forhandlingsprotokollen, der gælder.

Hent pdf med overenskomstresultatet