Aftalen blev indgået, fordi BL for et år siden meldte sig ind i Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening.

Indmeldelsen skabte uenighed om, hvilke vilkår HK’erne skulle arbejde under.

Arbejdsgiverne ønskede, at HK’erne pr. automatik overgik til Dansk Erhvervs Funktionæroverenskomst Handel, Viden & Service (HVS), som på lange stræk byder på ringere arbejdsvilkår end dem, HK’ere i dag har. Mens HK Privat mente, at HK’erne havde en række rettigheder fra overenskomsten mellem BL og HK Privat, som skulle fastholdes.

D. 6. januar lykkedes det at nå til enighed om en aftale mellem Dansk Erhverv og HK Privat, og derved undgå man, at sagen skulle afgøres ved en faglig voldgift.
Aftalen blev med ekspresfart sendt til urafstemning blandt de HK’ere, der er omfattet af aftalen. Og næsten 8 ud af 10 mulige har stemt med en stemmeprocent 75,8%.

BL-overenskomsten skal allerede genforhandles ved de kommende overenskomstforhandlinger her i foråret.

Nogle af de goder, der løber videre, er:

  • Arbejdstiden vil fortsat være 34½ time, så den betalte frokostpause bevares (i HVS-overenskomsten er arbejdstiden 37 timer + egenbetalt frokostpause)
  • 5 % arbejdsgiverbetalt bidrag til valgfrie elementer bevares (i HVS-overenskomsten er satsen pt. 4 %)
  • Sikring af lønnen. Der vil ikke som følge af overgang til HVS-overenskomsten ske forringelser af den enkelte ansattes individuelt aftalte personlige lønvilkår som helhed betragtet.
  • Pensionsbestemmelsen bevares i sin nuværende form inklusive de eventuelle ændringer, der måtte blive forhandlet ind i forbindelse med fornyelsen i 2020, dvs. minimum 13 % arbejdsgiverbetalt pension. For medarbejdere ansat efter udløbet af BL’s 2020-overenskomst gælder HVS-overenskomstens pensionsbestemmelse.
  • Ferietillægget bevares i sin nuværende form inklusive de eventuelle ændringer, der måtte blive forhandlet ind i forbindelse med fornyelsen i 2020, dvs. minimum 3 % arbejdsgiverbetalt ferietillæg.