Overenskomsten er 3-årig og løber fra. 1. april 2020 til 1. marts 2023.

HK Privat anbefaler, at du stemmer ja til din nye overenskomst.
Læs anbefalingen

Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Løn

 • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen med 3,20 kr. pr. time.
 • Pr. 1. april 2021 stiger lønnen med 3,20 kr. pr. time.
 • Pr. 1. april 2022 stiger lønnen med 1,65 kr. pr. time.

For en fuldtidsansat svarer det til en lønstigning på 1290,75 kr. pr. måned i løbet af overenskomstperioden.

Individuel lønforhandling
Pr. 1. april 2022 skal hver enkelt medarbejders løn vurderes i forhold til indsats, kvalifikationer, dygtighed, fleksibilitet, arbejdstid, jobindhold og ansvar.

På baggrund af vurderingen forhandler den enkelte medarbejder og boligorganisationen om, hvorvidt medarbejderens løn skal reguleres.

BL/Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat har aftalt, at der afsættes en pulje til den individuelle lønforhandling. Der afsættes 1,50 kr. pr. time og 0,84 % af den samlede lønsum.

Hvis midlerne fra puljen ikke udmøntes fuldt ud, fordeles de overskydende penge på generelle lønstigninger til alle medarbejdere.

Valgfrie lønelementer

 • Pr. 1. april 2020 stiger indbetalingen på valgfrie elementer til 6 %, udregnet på grundlag af din ferieberettigede løn.
 • Pr. 1. april 2021 stiger indbetalingen på valgfrie elementer til 7 %, udregnet på grundlag af din ferieberettigede løn.

Valgfrie lønelementer kan som noget nyt bruges i forbindelse med børns lægebesøg.

Ferie- og feriefridage
Fremover kan du også holde dine feriefridage og feriedage i timer.

Uddannelse efter opsigelsesperioden*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage uddannelse med støtte fra overenskomstens kompetencefond efter udløbet af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:

 • Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
 • Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
 • Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
 • Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget tilpasser lovgivningen.

Pension
HK Privat og BL/Dansk Erhverv Arbejdsgiver er enige om, at omkostningerne på medarbejdernes pensionsordninger skal holdes på et passende niveau.
Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, kan vælge mellem at fortsætte med indbetaling til pensionsordning eller at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

Grøn og digital omstilling
Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne og den digitale omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

Elever og voksenelever

 • Pr. 1. april 2020 stiger lønnen i gennemsnit 1,7 %.
 • Pr. 1. april 2021 stiger lønnen i gennemsnit 1,7 %.
 • Pr. 1. april 2022 stiger lønnen i gennemsnit 1,7 %.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der gælder.