Overenskomsten er 3-årig og løber i perioden 1. april 2020 til 1. april 2023.

Her kan du læse om de vigtigste resultater.

Løn
Minimallønnen stiger

pr. 1. april 2020 med 411 kr. pr. måned på alle løntrin
pr. 1. april 2021 med 411 kr. pr. måned på alle løntrin
pr. 1. april 2022 med 411 kr. pr. måned på alle løntrin

Lønstigningerne kan ikke modregnes i dit personlige tillæg.

Fritvalgsordning
Pr. 1. april 2020 stiger bidraget til din fritvalgsordning 1 % til i alt 4 % oveni din ferieberettigede løn.
Pr. 1. april 2021 stiger bidraget til din fritvalgsordning 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn.
Pr. 1. april 2022 stiger bidraget til din fritvalgsordning 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn.

Du har ret til at købe frihed for op til 2 % af din fritvalgsordning.

Fritvalgskontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets 2. hele sygedag eller i forbindelse med institutionsskifte.

Forskudttidstillæg
Pr. 1. april 2020 stiger forskudttidstillægget til 40,64 kr. pr. time.
Pr. 1. april 2021 stiger forskudttidstillægget til 41,29 kr. pr. time.
Pr. 1. april 2022 stiger forskudttidstillægget til 41,95 kr. pr. time.

Forældreorlov
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

Arbejdsmiljørepræsentanter
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.