Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Løn
Pr. 1. april 2020 stiger minimallønnen 410 kr. på alle trin.
Pr. 1. april 2021 stiger minimallønnen 410 kr. på alle trin
Pr. 1. april 2022 stiger minimallønnen 410 kr. på alle trin

Stigningerne på minimallønnen kan ikke modregnes i dine personlige tillæg.

Fritvalgsordning

• Pr. 1. april 2020 stiger Fritvalgsordningen 1 % til i alt 3,75 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. april 2021 stiger Fritvalgsordningen 1 % til i alt 4,75 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. april 2022 stiger Fritvalgsordningen 1 % til i alt 5,75 % oveni din ferieberettigede løn

 • Feriefridage
  Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

  Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
  Hvis du har optjent ret til feriefridage, vil du få tildelt 6,67 feriefridage 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

  Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021, her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden 31. december 2022.

  Bliver du opsagt, skal din arbejdsgiver give dig besked om, hvor mange feriefridage du eventuelt har til gode.

  Forældreorlov
  Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

  Ved opsigelse
  Hvis du bliver opsagt fra din stilling pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer og omstruktureringer, har du fremover ret til at bruge uforbrugte uddannelsesdage.

  Arbejdsmiljørepræsentanter
  Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

  Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

  Hent hele den nye overenskomst på print