19. marts 2020: 

Overenskomsten er blevet fornyet.

De vigtigste elementer i den nye overenskomst er:

  • 3 % på fritvalg
  • 16 ugers forældreorlov med fuld løn
  • Uddannelse efter fratræden – her kan man få op til 5 uger efter fratræden
  • Oplysning om tilgodehavende Feriefridage ved fratræden
  • Satsreguleringer
  • Kurser til arbejdsmiljørepræsentanter
  • Mere fleksibel anvendelse af fritvalgskontoen
  • Pension til elever fra 1. juni 2020

 

Den nuværende overenskomst udløber 1. maj 2020. Hent den her.

Ansvarlig for overenskomsten: Faglig sekretær Jesper Schimidt Sørensen