Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i de to nye 3-årige overenskomster
(Bemærk: Nogle bestemmelser gælder for alle, der er omfattet af overenskomsterne. Andre kun for nogle virksomheder. Se ved hvert punkt.)

DIS
Minimallønssatserne stiger:

Pr. 1. marts 2020 med 2,50 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2021 med 2,50 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2022 med 2,50 kr. pr. time.

Færge- og forskudttidstillæg stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 1,6 %
Pr. 1. marts 2021 med 1,6 %
Pr. 1. marts 2022 med 1,6 %

Lønnen for unge under 18 år stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 1,45 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2021 med 1,45 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2022 med 1,40 kr. pr. time.

DAS
Normallønssatserne stiger:

Pr. 1. marts 2020 med 3,20 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2021 med 3,20 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2022 med 3,15 kr. pr. time.

Minimallønssatserne stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 2,50 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2021 med 2,50 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2022 med 2,50 kr. pr. time.

Genetillæg stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 1,6 %
Pr. 1. marts 2021 med 1,6 %
Pr. 1. marts 2022 med 1,6 %

Lønnen for unge under 18 år stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 1,45 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2021 med 1,45 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2022 med 1,40 kr. pr. time.

Elevsatser stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2021 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2022 med 1,7 %

FRITVALGSKONTO (DIS OG DAS)
• Pr. 1. marts2020 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts2021 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts2022 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgskontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

UDSKYDELSE AF HVILETID (DAS)

Hvis du har rådighedstjeneste og bliver kaldt på arbejde, kan de 11 timers hviletid udskydes. Når du har færdiggjort dit arbejde i forbindelse med rådighedstjenesten, begynder hviletiden. Går den ind over normal arbejdstid, skal du have løn for de timer, der overlapper din normale arbejdstid.

FORÆLDREORLOV - ALLE
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

UDDANNELSE - ALLE

Ved opsigelse*
Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsestidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

PENSION - ALLE

Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, kan vælge mellem:
• at fortsætte med indbetaling på deres pensionsordning
• at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

ARBEJDSMILJØ - ALLE
Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

ELEVER - ALLE

Elevsatserne stiger:
1, 7 %: pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har 2 eller 3 måneders anciennitet. Pensionsbidraget svarer til 6 % oveni lønnen. Arbejdsgiver indbetaler 4 %, og eleven 2 %. 

Elever, der er fyldt 20 år og har ret til pensionsopsparing, når de har 2 måneders anciennitet (DIS) og 3 måneders ancienniet (DAS).
Bidraget er på 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %.

SÆRLIGT FOR ANSATTE I SCANDLINES CATERING A/S OG FORSEA HELSINGØR APS

• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 4 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn.

Obs! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der gælder.

Download ok-folder som pdf