6. marts: HK Privat og Færgerederierne er blevet enige om to overenskomster for 400 ansatte på færgerne - både på land og til vands. Aftalen omfatter blandt andet 2 procents lønstigning hvert år, et løft af fritvalgskontoen og 3 ugers ekstra forældreorlov til den anden forælder.

Læs om fornyelsen her

Forhandlingerne begyndte den 4. marts.

Den nuværende overenskomst udløber 1. marts 2020. Hent den her.

Ansvarlig for overenskomsten: Faglig sekretær Christoffer Marckmann

Download ok-folder som pdf