Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst

Fritvalgskonto

Stigninger: • Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 5 % oveni din samlede løn.
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 6 % oveni din samlede løn.
• Pr. 1. marts 2023 stiger Fritvalgskontoen 1 % til i alt 7 % oveni din samlede løn.

Fritvalgskontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling i forbindelse med. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

Du får også ret at aftale med din arbejdsgiver, at du får bidraget til din Fritvalgskonto udbetalt løbende med lønnen. Det forudsætter dog, at din arbejdsgiver kan dokumentere, at du er blevet opfordret til at vælge mellem ovenstående muligheder.

Løn

Minimallønnen stiger med 401 kr. pr. måned pr. 1. marts 2021.
Minimallønnen stiger med 401 kr. pr. måned pr. 1. marts 2022.
Minimallønnen stiger med 401 kr. pr. måned pr. 1. marts 2023.

Unge under 18 år
Minimallønnen stiger med 232 kr. pr. måned pr. 1. marts 2021.
Minimallønnen stiger med 232 kr. pr. måned pr. 1. marts 2022.
Minimallønnen stiger med 232 kr. pr. måned pr. 1. marts 2023.

KVU-studerende
Minimallønnen stiger med 1,7 % pr. måned pr. 1. marts 2021.
Minimallønnen stiger med 1,7 % pr. måned pr. 1. marts 2022.
Minimallønnen stiger med 1,7 % pr. måned pr. 1. marts 2023.

Elever
Minimallønnen stiger med 1,7 % pr. måned pr. 1. marts 2021.
Minimallønnen stiger med 1,7 % pr. måned pr. 1. marts 2023.

Forskudt tid

Tillægget for forskudt tid stiger med 1,6 % pr. 1. marts 2021.
Tillægget for forskudt tid stiger med 1,6 % pr. 1. marts 2022.
Tillægget for forskudt tid stiger med 1,6 % pr. 1. marts 2023.

Pension til elever

Alle elever, der er fyldt 18 og har 3 måneders anciennitet får nu ret til en pensionsordning. Træder i kraft 1. marts 2022.

For elever, der er fyldt 18 år, men under 20 år, udgør pensionsbidraget i alt 6 %. Arbejdsgiver betaler 4 %, og eleven 2 %.*

For elever, der over 20 år og har 3 måneders anciennitet, udgør pensionsbidraget i alt 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %.

*Elever under 20 år stiger til samme pensionssats som elever over 20 år, hvis Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

Forældreorlov

Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov. Med virkning for forældreorlov, om påbegyndes 1. juli 2021 eller senere.

Ferie

Fristen for at overføre feriedage ud over 20 dage ud til den næste ferieafholdelsesperiode flyttes til 31. december.

Uddannelse

Aftalt uddannelse
Ordningen aftalt uddannelse bliver gjort permanent

Uddannelsesambassadører
HK Privat og GLS-A anbefaler, at der på hver virksomhed vælges en uddannelsesambassadør blandt medarbejderne. Uddannelsesambassadørens opgave er at sætte fokus og understøtte medarbejdernes efter- og videreuddannelse.

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet.

Pension

Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, eller som modtager efterløn eller førtidspension ved siden af lønnen, kan vælge mellem at fortsætte med indbetaling til pensionsordning eller at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

Grøn omstilling

Parterne bag overenskomsten har aftalt, at man vil sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.