Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

LØN
Timeløn

Pr. 1. marts 2022 stiger timelønnen med 3,15 kr.

Skifteholdstillæg
Pr. 1. marts 2020 stiger skifteholdstillægget med 1,6 %.
Pr. 1. marts 2021 stiger skifteholdstillægget med 1,6 %.
Pr. 1. marts 2022 stiger skifteholdstillægget med 1,6 %.

SÆRLIG OPSPARING
• Pr. 1. marts 2020 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Den særlige opsparing kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FORÆLDREORLOV

Forældreorlov med fuld løn udvides med 3 uger. De 3 uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Pr. 1. marts 2020:
Hvis du optjener ret til feriefridage i perioden 1. marts 2020 til 31. august 2020, får du tildelt 5 feriefridage på det tidspunkt, du opnår retten. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Hvis du har optjener ret til feriefridage i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, får du tildelt 5 feriefridage på det tidspunkt, du opnår retten. Dagene skal være afviklet inden 31. august 2021.

Pr. 1. januar 2021:
Hvis du har ret til 5 feriefridage i kalenderåret 2020, får du tildelt 3,33 feriefridage, som skal holdes i perioden 1. januar til 31. august 2021.

Pr. 1. september 2021:
Fremover får du tildelt optjente feriefridage d. 1. september.

FERIE I TIMER

Fremover kan der indgås en skriftlig aftale om, at ferie kan holdes som timer. Ferie skal dog som udgangspunkt holdes som hele uger.

UDDANNELSE

Hvis du bliver sagt op, får du mulighed for at tage op til 2 ugers uddannelse i din opsigelsesperiode.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

I den nye overenskomst lægges der fokus på inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanter i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, og det pointeres, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have den fornødne tid til sit hverv.

Derudover får arbejdsmiljørepræsentanter samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Og bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

LOKALAFTALER
Fremover kan der indgås lokalaftaler, som afviger fra overenskomsten.

NYT LØNSYSTEM
I overenskomstperioden skal der optages forhandlinger om et nyt lønsystem.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.