Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

LØN
Samtlige løndele, grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn stiger:
Pr. 1. marts 2020 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2021 med 1,7 %
Pr. 1. marts 2022 med 1,7 %

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 3,95 % oveni i din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 4,95 % oveni i din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5,95 % oveni i din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling.
Du kan aftale med din arbejdsgiver, at du får indbetalingen på din Fritvalgskonto udbetalt løbende med lønnen eller 2 gange om året.

FORÆLDREORLOV

Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 18 til 19,5 uger pr. 1. marts. De 1,5 uger kan deles mellem forældrene.

Pr. 1. juli 2020 udvides retten til forældreorlov fra 19,5 til 22,5
uger. De ekstra 3 uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

FERIE I TIMER
Fremover kan der indgås en skriftlig aftale om, at ferie kan holdes som timer. Ferie skal dog som udgangspunkt holdes som hele uger.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Hvis du har optjent ret til feriefridage pr. 1. maj 2020, vil du få tildelt 6,67 feriefridage d. 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Hvis du har optjener ret til feriefridage i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2021, får du tildelt 6,67 feriefridage på det tidspunkt, du opnår retten. Dagene skal være afviklet inden d. 31. december 2021.

Pr. 1. maj 2020 kan du vælge at konvertere dine feriefridage til indbetaling på din Fritvalgs Lønkonto. En feriefridag svarer til 0,375 % af din ferieberettigede løn.

Hvis du har optjener ret til feriefridage i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, får du tildelt 5 feriefridage på det tidspunkt, du opnår retten. Dagene skal være afviklet inden d. 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021. Her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden d. 31. december 2022.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.