Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

SÆRLIG OPSPARING
Stigninger:
• Pr. 1. marts 2020 stiger Den særlige opsparing 1% til i alt 5,64 % oveni i din ferieberettige løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Den særlige opsparing 1% til ialt 6,64 % oveni i din ferieberettige løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Den særlige opsparing 1% til ialt 7,64 % oveni i din ferieberettige løn

Den særlige opsparing kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage,
til pensionsopsparing eller kontant udbetaling
i forbindelse med. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse
med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger.
De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder
barselsorlov.

AFTALT UDDANNELSE
Ordningen aftalt uddannelse, som giver dig mulighed for at tage
en hel akademiuddannelse på tre år, bliver permanent.

GRØN OMSTILLING

Parterne bag industriens overenskomster har aftalt, at man vil
sætte fokus på den grønne omstilling i virksomhederne ved at
understøtte samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere.

ELEVER
Mindstelønssatserne stiger:
1, 7 % pr. 1. marts 2020
1, 7 % pr. 1. marts 2021
1, 7 % pr. 1. marts 2022

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER
Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som
tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får
arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage
relevante HK-kurser og -uddannelse.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det det underskrevne protokollat, der gælder.

Hent protokollat

Sådan stemmer du

På vedlagte stemmeseddel sætter du et kryds - og kun ét kryds - ved Ja eller Nej. Læg stemmesedlen i vedlagte svarkuvert, og send den til os. Vi skal have din stemme senest d. 21. august 2020 om morgenen.

Vær opmærksom på, at postvæsenet kan være op til 5 dage om levere brevet til os.

HVIS DU HAR BRUG FOR HJÆLP
Har du spørgsmål til din nye overenskomst, kan du kontakte vores hotline-service på 3330 4490 alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-16.00. Eller du kan sende en mail til faglig-afdeling@hk.dk.

Skriv "Kooperationen" i emnefeltet. Husk at skrive dit telefonnummer i mailen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

 

HK privat anbefaler et ja

Danmark, danske arbejdspladser og lønmodtagere står i en svær situation netop nu på grund af corona-virussen. Af samme grund er det vigtigere end nogensinde, at vi viser såvel evnen som styrken til at kunne indgå aftaler, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår til gavn for både medarbejdere og virksomheder - også når det er svært.

HK Privats sektorbestyrelse er tilfreds med den nye overenskomst med Kooperationen, og derfor anbefaler vi, at alle bruger deres mulighed for at stemme - og bruger den til at stemme JA.

En række gode elementer betyder væsentlige forbedringer i hverdagen for dig og dine kolleger.

Forliget med Byggefagene i Kooperationen er godkendt af sektorbestyrelsen og Branchesektion Produktions bestyrelse.

En høj stemmeprocent gør os stærkere og styrker vores forhandlingsposition ved kommende forhandlinger med arbejdsgiverne. For os er det derfor allervigtigst, at du bruger din ret til at stemme - for de, der stemmer, bestemmer.