Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

LØN
Alle løntrin 1-12 i lønklasse 1-5 forhøjes:

Pr. 1 marts 2020 med 513 kr.
Pr. 1 marts 2021 med 513 kr.
Pr. 1 marts 2022 med 505 kr.

Genetillæg stiger:
Pr. 1. marts 2021 med 1,6 %
Pr. 1. marts 2022 med 1,6 %

Nyt genetillæg
Pr. 1. marts 2020 indføres et nyt genetillæg, som udgør 21 kr. pr.
time.

Tillægget gives for arbejde på hverdage mellem kl. 19.00 og 21.00.

Nedsættelse af tillæg
Kompensation for mistet fridag sættes ned fra 981 kr. til 921 kr. pr.
1. marts 2020.

Tillæg for manglende spisepause sættes ned fra 353 kr. til 303 kr.
pr. 1. marts 2020.

Skiftkonverteringstillæg sættes ned fra 774 kr. til 700 kr. pr. 1.
marts 2020.

SÆRLIG OPSPARING
• Pr. 1. marts 2020 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

FORÆLDREORLOV

Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 28 til 31 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

PENSION
Deltidsansatte får fremover pension af merarbejde op til fuldtidsnorm.

ELEVER
Elever er fremover omfattet af overenskomstens pensionsordning, når de er fyldt 18 år og har 3 måneders anciennitet i SAS. Indbetalingen til pensionsordningen svarer til 12 % af lønnen. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

TILLIDSREPRÆSENTANTER

Antallet af tillidsrepræsentanter ændres fra 14 til 12.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.