I sidste øjeblik inden afsendelsen af denne mail har vi fået meddelelse fra Tandlægeforeningen om, at mere end 75% af tandlægerne har stemt nej til den nye overenskomst. 
Det giver derfor ikke mening, at klinikassistenterne afgiver stemme. Vi kæmper videre i den nye situation og orienterer klinikassistenterne særskilt.

 

Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer, der blev aftalt ved forhandlingerne.

LØN
Pr. 1. april 2020 stiger minimallønnen 471 kr. på alle trin
Pr. 1. april 2021 stiger minimallønnen 471 kr. på alle trin
Pr. 1. april 2022 stiger minimallønnen 471 kr. på alle trin

Stigningerne på minimallønnen kan ikke modregnes i dine personlige tillæg.

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni i din bruttoløn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni i din bruttoløn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni i din bruttoløn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing, som kontant udbetaling eller som løbende udbetaling med lønnen. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FORSKUDT TID

For arbejde i tidsrummet 18.00-07.00 skal du have forskudt tidstillæg.
Pr. 1. marts 2020 stiger tillægget til 40,64 kr. pr. time
Pr. 1. marts 2021 stiger tillægget til 41,29 kr. pr. time
Pr. 1. marts 2022 stiger tillægget til 41,95 kr. pr. time

FORÆLDREORLOV

Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

UDDANNELSE
I overenskomstperioden vil et udvalg se på, hvordan man kan få flere tandklinikassistenter til at bruge deres uddannelsesrettigheder (Motivationskontoen).

VED OPSIGELSE
Hvis du bliver opsagt fra din stilling pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer og omstruktureringer, har du fremover ret til at bruge uforbrugte uddannelsesdage. Som udgangspunkt skal uddannelsesdagene lægges i din opsigelsesperiode, men kan det ikke lade sig gøre, kan de placeres inden for 3 måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.

ELEVER
Elevsatserne stiger:

1. april 2020 1. april 2021 1. april 2022
a1 13.281 kr. 13.516 kr. 13.751 kr.
a2 13.965 kr. 14.200 kr. 14.435 kr.
a3 14.422 kr. 14.657 kr. 14.892 kr.
Erfaringstillæg 1.041,41 kr. 1.059,11 kr. 1.077,12 kr.

Skoleophold
§28 tk. s 4 6.187,43 kr. 6.292,61 kr. 6.399,59 kr.

Elever får ret til pensionsordning, når de fylder 18 år og har to måneders anciennitet. Pensionsbidraget er i alt 6,75 %. Arbejdsgiver indbetaler 4,5 %, og eleven 2,25 %. Når eleven fylder 20 år, stiger bidraget til 12 %. Arbejdsgiver betaler 8 %, og eleven 4 %. Træder i kraft 1. september 2020.

Fremover optjener elever feriefridage efter samme princip som deres uddannede kolleger. Dvs. at elever optjener feriefridage fra 1. ansættelsesdag. Optjeningsåret går fra 1. september til 31. august.

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

Arbejdsmiljørepræsentanter får samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Derudover får arbejdsmiljørepræsentanterne bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.