Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

LØN
Timeløn

Pr. 1. marts 2020 stiger timelønnen til 146,37 kr.
Pr. 1. marts 2021 stiger timelønnen til 149,57 kr.
Pr. 1. marts 2022 stiger timelønnen til 152,72 kr.

Timeløn med lokalløn
Pr. 1. marts 2020 stiger lokallønstillægget med 1,50 kr.
Pr. 1. marts 2021 stiger lokallønstillægget med 2,00 kr.
Pr. 1. marts 2022 stiger lokallønstillægget med 2,50 kr.

SÆRLIG OPSPARING
• Pr. 1. marts 2020 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt5 % oveni i din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 6 % oveni i din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger den særlige opsparing 1 % til i alt 7 % oveni i din ferieberettigede løn

FERIE I TIMER
Fremover kan der indgås en skriftlig aftale om, at ferie kan holdes som timer. Ferie skal dog som udgangspunkt holdes som hele uger.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

PENSION
Medarbejdere, som har nået folkepensionsalderen, kan vælge mellem at fortsætte med indbetaling til pensionsordning eller at få arbejdsgivers pensionsbidrag udbetalt.

UNGE UNDER 18 ÅR

HK Service Hovedstaden og Tivoli har indgået en aftale om, at virksomheden fremover kan ansætte medarbejdere under 18 år.

Ungarbejderne kan max. have 900 arbejdstimer på et kalenderår.

Ungarbejderne må:
• Assistere ved billetautomater
• Udføre kundeundersøgelser
• Fylde varer op i automater
• Pakke og sende varer

Aftalen kan opsiges til bortfald med 2 måneders varsel.

ARBEJDSMILJØ
I den nye overenskomst lægges der fokus på inddragelse af arbejdsmiljørepræsentanter i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde, og det pointeres, at arbejdsmiljørepræsentanten skal have den fornødne tid til sit hverv.

Derudover får arbejdsmiljørepræsentanter samme ret til it-værktøjer som tillidsrepræsentanterne. Fx adgang til internet. Og bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

UDDANNELSE
Ved opsigelse*

Fremover kan medarbejdere, der bliver opsagt pga. forhold i virksomheden, fx nedskæringer eller omstruktureringer, tage uddannelse efter udløbet af opsigelsesperioden.

Følgende betingelser skal dog være opfyldt:
• Man skal være optaget på en uddannelse inden udløbet af opsigelsesperioden.
• Man skal være ledig på uddannelsetidspunktet.
• Man skal have forsøgt at lægge uddannelsen i opsigelsesperioden.
• Uddannelsen skal være gennemført senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesperioden.
* Ordningen forudsætter dog, at Folketinget gennemfører tilpasninger af lovgivningen.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.