Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

LØN
Pr. 1 marts 2020 stiger minimallønnen med 2,50 kr. pr. time.
Pr. 1 marts 2021 stiger minimallønnen med 2,50 kr. pr. time.
Pr. 1 marts 2022 stiger minimallønnen med 2,50 kr. pr. time.

Pr. 1. marts 2020 stiger forskudttidstillægget med 1,6 %.
Pr. 1. marts 2021 stiger forskudttidstillægget med 1,6 %.
Pr. 1. marts 2022 stiger forskudttidstillægget med 1,6 %.

FRITVALGS LØNKONTO
• Pr. 1. marts 2020 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 5 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2021 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 6 % oveni din ferieberettigede løn
• Pr. 1. marts 2022 stiger Fritvalgs Lønkontoen 1 % til i alt 7 % oveni din ferieberettigede løn

Fritvalgs Lønkontoen kan bruges til køb af seniordage og børneomsorgsdage, til pensionsopsparing eller kontant udbetaling. Som noget nyt kan den også bruges i forbindelse med børns lægebesøg og på barnets anden hele sygedag.

FERIEFRIDAGE
Tildelingen af feriefridage flyttes fra 1. maj til 1. september.

Særlig overgangsordning for feriefridagene pga. den nye ferielov:
Hvis du har optjent ret til feriefridage pr. 1. maj 2020, vil du få tildelt 6,67 feriefridage d. 1. maj 2020. Dagene skal være afviklet inden 31. december 2021.

Hvis du har optjener ret til feriefridage i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2021, får du tildelt 6,67 feriefridage på det tidspunkt, du opnår retten. Dagene skal være afviklet inden d. 31. december 2021.

Hvis du har optjener ret til feriefridage i perioden 1. september 2020 til 31. august 2021, får du tildelt 5 feriefridage på det tidspunkt, du opnår retten. Dagene skal være afviklet inden d. 31. december 2021.

Næste gang du får feriefridage er 1. september 2021. Her får du 5 dage. De dage skal være afviklet inden d. 31. december 2022.

FERIE I TIMER
Fremover kan der indgås en skriftlig aftale om, at ferie kan holdes som timer. Ferie skal dog som udgangspunkt holdes som hele uger.

FORÆLDREORLOV
Retten til forældreorlov med fuld løn udvides fra 13 til 16 uger. De 3 ekstra uger er reserveret til den forælder, der ikke holder barselsorlov.

BØRNEOMSORGSDAGE
Overgangsordning
Pr. 1. maj 2020: Har du optjent ret til børneomsorgsdage, får du tildelt 2,66 børneomsorgsdage d. 1. maj 2020. Dagene skal holdes inden 31. august.

VARSKO-TILLÆG
Varslet, som udløser varsko-tillæg, sættes ned fra 4 til 2 uger.

PENSION
Fremover bliver der også beregnet pensionsbidrag af din løn, hvis du bliver syg i din ferie.

ARBEJDSMILJØ
Arbejdsmiljørepræsentanter får bedre muligheder for at tage relevante HK-kurser og -uddannelse.

 

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.

 

Husk at stemme