Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst

Overenskomstmæssig lønregulering
Pr. 1. juli 2023 stiger din løn med 4,5 %.
Pr. 1. juli 2024 stiger din løn med 3,7 %.

Bonusordning
Pr. 30. juni 2023 ophører bonusordningen. Værdien herfra konverteres til en stigning på 5,125 % på trinlønnen. Bonus pr. 30.6.2023 (6 mdr.) udbetales.

Medarbejdere omfattet Banklands overenskomst får udbetalt en bonus på 5,5 %.

Medarbejdere omfattet af Leder- og får udbetalt en bonus på 7,25 %. Leder- og Specialistklubbens ledertillæg (delfinansiering af bonusordningen) konverteres pr. 1.7.2023 til 1,8% af rammen, som omregnes og udbetales som et pensionsgivende funktionstillæg.
Derudover kan restpuljen fra de individuelle lønpuljer fra 2022 anvendes til en aftale om betalt internet inden 1.7.2023. I modsat fald udbetales beløbet til medarbejdere, som er omfattet af overenskomsten for Leder- og specialistklubben.

Overarbejde
Fremover kan overarbejde ud over 10 timer udbetales. Overarbejde under 10 timer afspadseres 1:1.

Graviditet og fødsel
Begge forældre har ret til 26 ugers barsel med fuld løn.

Gruppeliv
Dækningsgrad for dødsfald forhøjes og som noget nyt er der dækning for børn ifm. Kritisk sygdom på kr. 100.000.

Medarbejdernes tryghed og trivsel
Ved saglige disciplinære afskedigelser, skal banken ikke betale den særlige godtgørelse eller pensionsbidrag.

Udvalgsarbejde
I overenskomstperioden nedsættes følgende arbejdsgrupper:
1. Bruttolønsordninger og fritvalgsordning
2. Fastholdelse af seniorer
3. Dataetik

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.