Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimalløn
Pr. 1. april 2023 stiger minimallønnen 721,49 kr. pr. måned på alle løntrin.
Pr. 1. april 2024 stiger minimallønnen 721,49 kr. pr. måned på alle løntrin.

Elever
Pr. 1. april 2023 stiger mindstesatserne i gennemsnit 4,5 %.
Pr. 1. april 2024 stiger mindstesatserne i gennemsnit 3,5 %.

Elevbestemmelserne reguleringerne forsat af DIO II-overenskomsten, og bestemmelserne følges i sin helhed.

Forskudttid
Pr. 1. april 2023 stiger forskudttidstillægget til 39,50 kr. pr. time.
Pr. 1. april 2024 stiger forskudttidstillægget til 40,88 kr. pr. time.

Frivalgsordning

Pr. 1. april 2024 til stiger bidraget til fritvalgsordningen fra 5,75 til 7,75 %.

Indbetalingen på pension ændres 
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 9 til 11 %, og dit bidrag falder fra 4,5 til 2,5 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn. 

Barselsorlov 
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den anden forælder end moren, og 2 uger kan forældrene dele frit. 

Adoptanter får samme ret. 

Forhøjet pensionsbidrag under barsel 
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned.  Derudover ændres indbetalingsugerne således at der nu indbetales forhøjet bidrag i 10 uger i stedet for tidligere 14 uger, på grund af ændringer i barselsloven. Træder i kraft 1. juli 2023. 

Lokal løndannelse 
Parternerne er enige om, at løndannelsen i overenskomsten skal ske lokalt, og at både de lokale parter og overenskomstparterne har en fælles interesse i at understøtte lønbestemmelsen i overenskomsten. 

Bedre regler for natarbejde 
Såfremt der etableres natarbejde på klinikkerne, skal Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) anbefalinger om natarbejde følges, så vidt det er muligt.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.