Første forhandlingsmøde med Grakom

Der lyttes koncentreret til Grakoms gennemgang af krav til OK23. Foto: Niels W.

HK Privat og Grakom har haft første forhandlingsmøde om de tre grafiske overenskomster den 19. januar. På mødet blev der nedsat forskellige arbejdsgrupper, som skal kigge på elementer i overenskomsterne. Næste møde er ikke aftalt, men skal ligge lige efter det store industriforlig.

Næste forhandlingsmøde er den 7. marts.