Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Løn
Pr. 1. marts 2023 stiger grundlønnen med 6,00 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger grundlønnen med 5,75 kr. pr. time.

Særlig opsparing
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til den særlige opsparing fra 5 til 7 %. Du kan bruge den særlige opsparing til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt når du holder fri eller i forbindelse med omsorgsdage.

Forskudttid
Pr. 1. marts 2023 stiger forskudttidstillægget med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger forskudttidstillægget med 3,5 %.

Manglende varsel af overarbejde
Pr. 1. marts 2023 stiger tillægget for manglende varsel af overarbejde med 3,5 % pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger tillægget for manglende varsel af overarbejde med 3,0 % pr. time.

Indbetaling på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning.

Under 4 års anciennitet
Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 9,33 til 11,33 %, og dit bidrag falder fra 4,47 til 2,67 %, således at du får 2 % mere i løn.

Over 4 års anciennitet
Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 10,33 til 12,33 %, og dit bidrag falder fra 5,17 til 3,17 %, således at du får 2 % mere i løn.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit. Træder i kraft den 1. juli 2023.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

Obs! I tilfælde af tvivl, er det de underskrevne protokollater, der gælder.