Kære kollega!

DEM, DER STEMMER, BESTEMMER - OG VI SYNES, AT DU SKAL STEMME JA.

Da overenskomstforhandlingerne blev skudt i gang i januar, var det på et bagtæppe af usikkerhed i forhold til dansk økonomi. Inflationen havde kort forinden ramt det højeste niveau i mange år, og der var usikkerhed omkring forsyningssikkerheden på råvarer.

Derfor er det meget tilfredsstillende, at det er lykkedes at nå et historisk godt resultat med stigninger på 4 % og en lang række af forbedringer af de privatansatte HK’eres arbejdsvilkår.

Den danske model, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere selv taler sig til rette, har altså endnu en gang vist sin værdi. Og det er afgørende, at vi sammen med arbejdsgiverne kan finde løsninger, også når det er svært.

Overenskomstforligene er godkendt af de respektive overenskomstgrupper og efterfølgende af HK Privats sektorbestyrelse. 
Begge steder enstemmigt.

Vi opfordrer dig til at gøre din indflydelse gældende - så brug din stemme og stem for det samlede mæglingsforslag! 
En høj stemmeprocent viser, at vi er stærke, og at der er vægt bag vores krav - både nu og næste gang vi skal forhandle med arbejdsgiverne.

Bedste OK-hilsner

Simon Tøgern og Gitte Geertsen
formand og næstformand i HK Privat