Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimalløn
Pr. 1. april 2023 stiger mindstesatsen 737,52 kr. pr. måned på alle løntrin.
Pr. 1. april 2024 stiger mindstesatsen 721,49 kr. pr. måned på alle løntrin.

Forskudttidstillæg
Pr. 1. april 2023 stiger forskudttidstillægget til 43,84 kr. pr. time.
Pr. 1. april 2024 stiger forskudttidstillægget til 45,87 kr. pr. time.
På lørdage gives der nu forskudttidstillæg på alle timer.

Fritvalgsordning
Pr. 1. april 2024 stiger indbetalingen til fritvalgsordningen fra 6 til 8 %. Du kan bruge din fritvalgsordning til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, finansiering af feriefridage, efteruddannelse, i forbindelse med børns omsorgsdage, barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetalingen på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 10 til 12 %, og dit bidrag falder fra 5 til 3 %.
Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den anden forælder end moren, og 2 uger kan forældrene dele frit.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Det forhøjede pensionsbidrag under barsel stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. juli 2023.

Arbejdstid
Som noget nyt kan du blive pålagt at arbejde om lørdagen.
Har du varierende arbejdstider på en 4 ugers periode, må du maksimalt arbejde to lørdage.
Har du fast ugentlig arbejdstid, kan du højest pålægges arbejde hver anden lørdag.

Lukkedage
Hvis du ikke har brugt uddannelsesdage, kan de konverteres til frie timer, som kan bruges, hvis klinikken holder lukket.

Løndannelse
Overenskomstparterne er enige om, at løndannelsen skal ske lokalt i virksomhederne. Og at man har en fælles interesse i at understøtte den lokale løndannelse.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.