Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimalløn
Over 18 år Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen til 158,72 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen til 164,47 kr. pr. time.

Under 18 år
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen til 80,85 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen til 83,45 kr. pr. time.

Lokal løn
Pr. 1. marts 2023 kan lokalløn udgøre op til 3,00 kr. pr. time.

Særlig opsparing
Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen til den særlige opsparing fra 7 til 9 %. Du kan bruge den særlige opsparing til at sætte ekstra ind på din pensionsopsparing, få pengene udbetalt, når du holder fri, i forbindelse med børns omsorgsdage, til barns 2. sygedag eller til seniorordning.

Indbetaling på pension ændres
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 8 til 10 %, og dit bidrag falder fra 4 til 2 %. Det betyder, at din pensionsopsparing fortsætter som hidtil, men at du får de 2 % mere udbetalt som løn.

Sæsontillæg
Optjening af feriefridage afskaffes for sæsonansatte og er stattes af et sæsontillæg.
Pr. 1. marts 2023 er sæsontillægget 2,04 kr. pr. time
Pr. 1. marts 2024 stiger sæsontillægget til 2,10 kr. pr. time.

Særligt for unge under 18
Unge under 18 år, som er uddannelsessøgende, må højst arbejde 900 timer pr. kalenderår.
Fremover skal der være to medarbejdere over 18 år for hver medarbejder under 18 på vagt.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

 

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.