Her får du en gennemgang af de vigtigste elementer i den nye overenskomst.

Minimalløn
Over 18 år
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen med 4,50 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen med 4,50 kr. pr. time.

Under 18 år
Pr. 1. marts 2023 stiger mindstesatsen med 2,60 kr. pr. time.
Pr. 1. marts 2024 stiger mindstesatsen med 2,60 kr. pr. time.

Forskudttidstillæg
Pr. 1. marts 2023 stiger forskudttidstillæg med 4,5 %.
Pr. 1. marts 2024 stiger forskudttidstillæg med 3,5 %.

Indbetaling på pension ændres 
Fastansatte
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 10,8 til 12,8 %, og dit bidrag falder fra 5,3 til 3,4 %, således at du får 2 % mere i løn.

Minipension
Pr. 1. juni 2023 ændres indbetalingen på din pensionsordning. Din arbejdsgivers bidrag stiger fra 6,2 til 8,2 %, og dit bidrag falder fra 3,1til 1,1 %, således at du får 2 % mere i løn.

Barselsorlov
Perioden med fuld løn under barselsorlov udvides med 4 uger. 2 uger er øremærket til den forælder, der ikke har født barnet, og 2 uger kan forældrene dele frit. Træder i kraft den 1. juli 2023.

Forhøjet pensionsbidrag under barsel
Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag på 2.040 kr. pr. måned. Arbejdsgiver betaler 2/3, og du betaler 1/3.

Tillidsrepræsentant
Fremover må valg af tillidsrepræsentant foregå i arbejdstiden.
Tillidsrepræsentanten har ret til at holde et introduktionsmøde med nye medarbejdere for at orientere om muligheden for medlemskab af HK og tillidsrepræsentantens samarbejde med virksomheden.

Uddannelsesrepræsentant
Ved lokal enighed kan tillidsrepræsentant/er udpege en uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentantens opgave er at bistår og rådgive om efter- og videreuddannelse i virksomheden.

Ferie på forskud
Arbejdsgiver kan sammen med tillidsrepræsentant indgå en lokalaftale om, at de fem ugers ferie kan tildeles og afholdes, før feriedagene er optjent.

Aftaler om ferie på forskud følger nedenstående retningslinjer:
25 feriedage tildeles den 1. september. Hvis en medarbejder opsiger sit job og har brugt flere feriedage, end han eller hun har optjent, modregnes forskellen på den sidste lønudbetaling. Hvis en medarbejder bliver opsagt og har brugt flere feriedage, end denne har optjent, må arbejdsgiver ikke modregne forskellen, medmindre medarbejderen har misligholdt sin stilling.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der er gældende.