Her er de vigtigste resultater i den nye overenskomst.

Din løn stiger:

Dato Lønstigning Pension (11 %) Arbejdsgiver Ferietillæg (1,95 %) I alt

1. oktober 2021

2 %

0,22 %

0,039 %

2,259 %

1. juni 2022

2,5 %

0,275 %

0,049 %

2,824 %

1. juni 2023

1,39 %

0,15 %

0,027 %

1,567 %

Total

5,89 %

0,645 %

0,115 %

6,65 %

Overenskomstramme
HK Privat har aftalt med PLA, at man ikke længere følger reguleringsmekanismen fra de offentlige overenskomstforlig. Lønstigningerne ovenfor er aftalt mellem HK Privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening.

Uddannelse
I overenskomstperioden skal en arbejdsgruppe opdatere positivlisten for uddannelser under overenskomsten. Her skal man blandt andet se på, hvordan man kan indarbejde elementer fra sundhedskommunomuddannelsen og uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator.

Sundhedsadministrative koordinatorer
Uddannelsen til sundhedsadministrativ erstatter uddannelsen til lægesekretær. De første sundhedsfaglige koordinatorer dimitterer i marts 2024.

En medarbejder med uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator skal som minimum indplaceres på løntrin 27 ved ansættelsen.

Efter to års ansættelse stiger medarbejderen til løntrin 28.

Arbejdsmiljørepræsentanter
Medarbejdere, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentant, får ret til at bruge it- og internetadgang i arbejdsmiljøarbejdet, hvis dette findes på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanter kan efter aftale med ledelsen deltage i relevante arbejdsmiljøkurser, som udbydes af HK Privat. Der ydes ikke løn, når medarbejderen er fraværende.

Se Simon Tøgerns anbefaling af den nye overenskomst