Kære kollega!
De, der stemmer, bestemmer - og vi synes, at du skal stemme JA.

Efter et længere forhandlingsforløb faldt en ny overenskomst med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening endelig på plads.

HK Privats sektorbestyrelse er tilfreds med overenskomstresultatet og derfor anbefaler vi, at du bruger muligheden for at stemme - og bruger den til at stemme JA.
En række gode elementer betyder vigtige forbedringer for dig og dine kolleger.

De vigtigste resultater:

  • Din løn stiger sammenlagt 6,65% i overenskomstperioden.
  • Indplacering af sundhedsadministrative koordinatorer i overenskomsten
  • Bedre forhold for arbejdsmiljørepræsentanter

Forliget om overenskomsten med Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation er godkendt af sektorbestyrelsen og Overenskomstgruppe Sundhed.

En høj stemmeprocent er vigtig og gør os stærkere til vores kommende forhandlinger med PLA. For os er det derfor allervigtigst, at du bruger din ret til at stemme - for de, der stemmer, bestemmer.

Bedste OK-hilsner

Simon

Simon Tøgern, formand HK Privat

Se uddybning af forbedringerne i den nye overenskomst