HK.dk logo

Udholdende udflyttere

16. januar 2018  |  HK Stat  | 

Anitta Borggreen Kristensen sørger for sikkerhedsuddannelse af de orange arbejdsmænd i sporene, og Gerhard Nielsen planlægger deres arbejde. Begge er HK- tillidsrepræsentanter i Banedanmark og udflyttede fra København til Ringsted.

Anitta og Gerhard HK- tillidsrepræsentanter i Banedanmark

Selvom Gerhard og Anitta kan komme i tanker om flest ulemper ved udflytningen, har de ikke mistet gejsten. 

Over indgangen til Banedanmarks hus nær jernbanesporerene i Ringsted hænger et skilt af den slags, der fortæller hvilken station man er på. Skrifttypen på den mørkeblå baggrund er så velkendt, at man spontant opfatter det som et signal om, at der i dette hus foregår noget med tog og jernbaner. Fordi skiltet er placeret uden for sin sædvanlige kontekst, SER man det på en anden måde, end når det hænger på en perron. Det minder om, at Danmark er forbundet på kryds og tværs af jernbanen. Selv den mindste stationsby har sådan et skilt. Men Anitta er pikeret over, at det hænger dér, malplaceret over vindfanget. Hun opfatter det som et symptom på den afstand, der er mellem København og Ringsted. 

- Vi ved sgu da godt, at vi er i Ringsted!

Hun er fællestillidsrepræsentant for cirka 330 HK'ere, der arbejder overalt i Danmark, og almindelig tillidsrepræsentant for 60, hvoraf de fleste arbejder i Banehuset i København. Det gjorde hun også selv indtil januar 2017, hvor Banedanmark flyttede 60 stillinger fra forskellige afdelinger til en midlertidig adresse tæt på Ringsted Station, hvor der i forvejen var 41 Banedanmark-ansatte. I 2019 skal yderligere 200 – hele afdelingen Teknik – flytte hertil og sammen med de 101 første indtage et nybygget hus. 

Det har krævet blod, sved og tårer

Modsat på de fleste andre udflyttede arbejdspladser flyttede mange medarbejdere med. Og nogle – heriblandt Anitta – har fået kortere transporttid. Både fordi de bor syd og vest for København – nogle i Nyborg og Odense – og fordi trafikken ud af hovedstaden glider lettere end den modsatte vej.

Andre takkede nej til at flytte med og har lykkeligvis fået jobs andre steder i Banedanmark. Det kan mærkes, at mange års viden og erfaring pludselig forsvandt på en gang, fortæller Anitta. Bortset fra en kollega, der har været på barsel, er hun den eneste gamle i gårde i uddannelsesteamet, der som det eneste team under HR-afdelingen er flyttet ud. Derfor hvilede det meste af oplæringen af 5 nye medarbejdere i teamet på Anittas skuldre. Teamlederen blev ansat kort før udflytningen.

- Det har været et sindssygt hårdt år. Det har krævet blod, sved og tårer at få det op at køre. Som nyansat skal man lære sproget, opgaverne og kulturen at kende. Det tager tid at sætte sig ind i et nyt arbejdsområde og blive i stand til at varetage det selvstændigt. Nogle kommer fra det private erhvervsliv og skal lære, hvad en statslig virksomhed er. Vi er TIL for kunderne. De er vant til at VÆRE kunderne. Ting tager længere tid i det offentlige. Blandt andet fordi vi skal kunne vise og forsvare, hvad vi bruger pengene til. 

Bureaukratiet har sine gode grunde, forstår man, men nogle gange kan det blive for meget for selv en administrativt uddannet tjenestemand som Anitta.  

-  Regeringen TROR ikke på de offentligt ansatte. Derfor skal alting dokumenteres i hoved og røv. Det virker som om, vi er et nødvendigt onde. Vi skal bare makke ret. Hvis vi ikke vil, ryger vi ud. Man føler, de nedgør vores arbejde.

Da regeringens plan Bedre balance blev meldt ud i 2015, spurgte Banedanmarks ledelse, hvem der gerne ville flytte til Ringsted. Det er uklart for Anitta, hvor stor indflydelse medarbejdernes ønsker har haft på, hvilke stillinger der blev udflyttet. Hun kan bare konstatere, at det ikke virker rationelt at flytte enkelte teams ud fra forskellige afdelinger. Begrundelsen for hendes team var, at det står for uddannelse til produktionen, som skal flytte til Ringsted i 2019, fordi afdelingen har samarbejdspartnere i hele landet.

-  Vi synes ikke, forklaringen var fyldestgørende, men vi fik ikke en bedre. De ville have, at HR skulle vise ansigt. Vores team var nemmest at undvære. De skulle bare have nogen afsted. 

Anittas TR-kollega Gerhard, der er produktionsplanlægger, savner helhedsforståelse hos ledelsen: 

-  Teamledere og opefter behøver ifølge den øverste ledelse ikke at have faglig erfaring. Og de hører ikke altid på dem, der VED noget. De kigger bare på et excel-ark. Vi måtte skrotte en maskine, fordi den blev kørt for hårdt og ikke blev vedligeholdt. En ny leder uden faglig indsigt havde bestemt, at den skulle køre hver nat, hele ugen. 

Anitta genkender problemet, men understreger, at de ikke er imod akademikere.

- Hvis AC’erne viser retning og lytter til os med erfaring, kan det blive vildt godt. Men hvis den ene gruppe bliver for stor, kammer det over. Lige for tiden går det den forkerte vej.


Gerhard og Anitta Banedanmark

Fag, funktion, hverv og løn

Gerhard er produktionsplanlægger. Han er uddannet kørestrømsmontør. Løn: 38.500. Han er på teamlederløntrin, fordi han engang havde den funktion. Tjenestemænd kan ikke gå ned i løn, medmindre de selv søger en anden stilling. Anitta er uddannelseskonsulent. Hun er uddannet kontorassistent og trafikleder. Løn: 33.000. Begge er tjenestemænd og HK-tillidsrepræsentanter. 

Ude af øje …

Selvom der kun er 66 kilometer og 44 minutter i tog, er der ifølge Anitta meget langt til Banehuset i København.

-  Man kan ikke gå hen til folk. Den nære kontakt og sparring er væk. Ude af øje, ude af sind! Vi føler, at der er en stor mental afstand. Og vi kender ikke engang de nyansatte i HR i København – selvom vi er samme afdeling.

Den midlertidige placering fremmer ikke just et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. På Anittas kontor bør der højst være 8 arbejdspladser, men de er 10 personer. Og luften er tung.

-  Hele året er gået med indretning. Mødelokalerne er først blevet ordentlige nu. Indeklimaet er dårligt, og det bliver ikke udbedret, fordi vi skal flytte igen om et år. Vi mangler, at virksomheden giver os bedre mulighed for online møder, så vi ikke skal bruge så meget rejsetid. Det koster Banedanmark på flexen.

Anitta savner også den gode kantine i Banehuset. Der er en madordning med en slagter, men det er et fåtal, der benytter den. Anitta behøver blot at sige ét ord, før man forstår: Pulverkartoffelmos!

De fleste af Anittas medlemmer arbejder stadig i København. Tænker de over, at der snart kommer en ny udflytningsrunde? Anitta smiler lakonisk:  

-  Det er et STORT samtaleemne.  

Selvom ulemperne ved udflytningen foreløbig fylder mest, ser Anitta og Gerhard også fordele. Han har fået halveret sin transporttid, og hendes er forkortet fra tre-fire timer til én time tur/retur. Og de er kommet i kontakt med kolleger fra andre teams:

-  Når man lærer hinanden og hinandens opgaver at kende, får man større gensidig respekt. 

OK-krav 

Anitta og Gerhard er oprørte over, at Banedanmark per princip ansætter nye folk på laveste løntrin. For som Gerhard siger: – Helt uerfaren kan man ikke være. Selv nyudlærte elever har jo relevant erfaring. Som nyansat risikerer man at tjene 78.000 mindre om året end en kollega, der udfører præcis samme arbejde. 

Fordele og ulemper ved udflytning 

Ifølge Anitta og Gerhard 

Plus
Kortere transporttid (for nogle)
Jobs til folk i lokalområdet

Minus
Længere transporttid (for nogle)
Opsplittede afdelinger
Ude af øje, ude af sind
Spildtid (rejser til møder)
Videnstab  


Arbejdsmarked Arbejdsmiljø HK-medlemmer Tillidsrepræsentant Udflytning

OK18-Tema: HK'er -Statens hestekræfter


Læs alle historierne

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem