HK.dk logo

Digitalisering - udnyt medarbejdernes viden

02. februar 2018  |  HK Stat  |  Lone Schrøder Jeppesen

Medarbejdernes viden udnyttes slet ikke nok, når statslige arbejdspladser digitaliserer administrationen. De bør involveres mere, mener eksperter. Digitalisering kræver nye kompetencer og efteruddannelse, for HK’erne skal påtage sig andre roller i fremtiden, når robotter overtager dele af sagsgangene.

Digitale løsninger skal gøre borgernes liv lettere og dit arbejde hurtigere og mere effektivt. Men nok så smarte it-løsninger er ikke en garanti for succes. Ofte forsinkes offentlige it-projekter, eller de går ligefrem galt. Ifølge rektor Mads Tofte på IT-Universitetet i København er en medvirkende årsag til problemer i nogle projekter, at man ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i de arbejdsgange, der skal digitaliseres. Man ser ikke tingene fra medarbejdernes synspunkt. Og medarbejdernes viden tillægges ikke altid nok vægt.  

- Hvis ikke it-systemerne understøtter det faglige arbejde, bliver det ingen succes. At få inddraget den ekspertise, som medarbejderne har, er supervigtigt. Det vil være oplagt at få medarbejderne mere på banen, for det er her, at organisationens viden om praksis ligger, siger Mads Tofte.

IT-Universitetet og Digitaliseringsstyrelsen skal i fællesskab drive det nye Center for forskning i offentlig it, der åbnes som led i regeringens nye strategi for it-styring i staten. Centret skal indsamle ny forskningsbaseret viden om, hvordan det offentlige udvikler og driver it-systemer bedre.

Usynlig rolle

Alt for ofte udnyttes medarbejdernes viden og erfaring ikke særlig meget eller slet ikke, når nye digitale løsninger skal indkøres i praksis, viser en aktuel undersøgelse fra LO blandt medlemmer af HK Stat og HK Kommunal. Arbejdsmiljøkonsulent hos HK Rikke Thomsen kan nikke genkendende til konklusionen.

Som led i sit erhvervs-ph.d.-projekt  'Administrativt arbejde - er det noget særligt?' har hun været ude på en række arbejdspladser og fulgt med i, hvordan ny teknologi indkøres. Det er overset, at medarbejderne har en vigtig rolle i forhold til at se, hvordan nye it-systemer påvirker arbejdsgangene, og komme med forslag til forbedringer, oplever hun.  

- HK’ere er vant til at håndtere teknologi og har altid været det, men deres rolle i forhold til at påpege fejl og mangler ved nye digitale løsninger er desværre usynlig. Det afspejler, at deres faglighed burde bruges meget mere aktivt. Når de får en ny teknologi proppet ned over arbejdsgangene, er det dem, der skal tilpasse sig den. Det burde være omvendt, siger hun.

Risiko for modstand

Også lektor og ph.d. Helle Zinner Henriksen, som forsker i digitaliseringen af den offentlige sektor på CBS, mener, at det er vigtigt at udnytte medarbejdernes viden i digitaliseringen. Men om man vil det eller ej, er digitalisering ofte en spareøvelse, som ikke uden grund møder modstand blandt de ansatte, påpeger hun.

- Ultimativt medfører det jo, at opgaverne ikke kommer tilbage, når sagsgange automatiseres, og data genbruges. Sker digitaliseringen kun med henblik på det, kommer involveringen af medarbejderne til at handle om, at de skal save den gren over, som de selv sidder på, fordi en robot overtager deres arbejde. Det er en meget ubehagelig proces. Det ideelle vil være, at medarbejderne slipper af med det trivielle arbejde til fordel for fagligt interessante opgaver, siger Helle Zinner Henriksen.

Hun peger på, at digitalisering er lig med forandringer. Lige som enhver anden forandring kræver digitalisering, at ledelsen er i dialog med medarbejderne og involverer dem i, hvordan løsningen udformes i praksis.

Digital dannelse bliver en kompetence

Digitaliseringen kræver nye kompetencer, og offentligt ansatte får et stort behov for at efteruddanne sig, hvis de vil have indflydelse på fremtidens it-løsninger, mener Helle Zinner Henriksen.

Hvordan fremtidens HK-job ser ud, og hvilke kurser og uddannelser, man så har brug for i takt med digitaliseringen, er det, som HK’s nye fremtidslaboratorium HK LAB forsøger at finde frem til. HK-grupperne i staten er faktisk godt med kompetencemæssigt, lyder vurderingen hos uddannelsespolitisk konsulent hos HK Anders Brixen Bojesen.

Både i administrationsbacheloruddannelsen, EUX-uddannelsen i offentlig administration og i akademi- og diplomkurser indgår digitalisering som et vigtigt element. Men der bliver brug for at opruste yderligere, for it-kunnen er imidlertid ikke nok. Man skal også arbejde med ens mindset.  

- Det handler ikke kun om it-færdigheder, men også om måden, som man forholder sig til teknologi på. Man skal have såkaldt digital dannelse. Det vil sige, at man ud over viden og færdigheder også skal have den rette karakter fx gåpåmod, nysgerrighed og lyst til innovation. Man skal være klar til at lære at lære på en ny måde og parat til at aflære gamle færdigheder, der ikke længere er brug for, siger han.

Som led i regeringens strategi oprettes nu et fællesstatsligt digitaliseringsakademi, der skal efteruddanne generalister i de statslige myndigheder. Det vil være oplagt, at HK indleder et samarbejde med akademiet med henblik på at udveksle erfaringer, viden og synspunkter, mener Anders Brixen Bojesen.

Fremtidens roller

Når robotter overtager dele af sagsgangene, og chatbots gør servicen betjeningsløs, bliver HK’erne ikke nødvendigvis overflødige, men skal i stedet påtage sig nye opgaver.

Rikke Thomsen har et bud på HK’ernes fremtidige roller: Fremtidens administrative medarbejder indsamler, behandler og analyserer data. Hun eller han udvikler nye digitale løsninger fx effektive og sikre sagsgange og er opdateret på ny lovgivning. En vigtig rolle bliver at supportere og undervise interne og eksterne brugere af it-systemerne. Man bliver fx system-ambassadør for interne brugere, borgere og virksomheder. Morgendagens administrative medarbejder opfanger svagheder ved it-systemerne og formulerer mulige forbedringer. Opgaven kan også blive at videreformidle og systematisere henvendelser og tilbagemeldinger fra interne og eksterne brugere.

- Vi skal bruge digitaliseringen til at videreudvikle det administrative arbejde og den faglighed, der knytter sig hertil. Arbejdsfunktionerne skal være meningsfulde, og medarbejderne skal have indflydelse på indholdet og organiseringen af arbejdet. Det er vigtigt, at medarbejderne griber de muligheder der er for at videreudvikle deres fag, fastslår Rikke Thomsen.

Læs også: HK'erne på Aarhus Universitet: Vi vil involveres

 

3 råd om digitalisering

  • Stands op! Det er vigtigt, at du og kollegerne er på forkant og stiller krav om indflydelse på de teknologiske systemer, der er tæt på jeres arbejde, og som kan have en stor betydning ikke alene for det konkrete arbejde, men også for samspil med fx andre faggrupper. Tal med kollegerne om, hvordan du/I kan kvalificere og bidrage til nye systemer. Overvej det allerede, når I hører ’rygter’ om, at et nyt system er på vej. Inddrag jeres TR og AmR. Afklar, om der er et par af jer, der ønsker at indgå i en projektgruppe om ny teknologi.
  • Lav en teknologivurdering ud fra jeres indsigt og faglighed. Hvad ønsker I, at systemet skal understøtte opgavemæssigt? Hvilke andre systemer skal det kunne integreres med? Hvordan kan I få kortlagt jeres egne arbejdsprocesser, så et system tager højde for disse? Hvad er jeres erfaringer med tidligere systemer, og hvad vil I gerne styrke denne gang? Hvis der allerede nu er lavet aftaler om konkrete systemer, hvad kommer det til at betyde for opgaver og samspil med andre faggrupper? Hvad stiller det af krav til kompetenceudvikling?
  • Stil krav om involvering og skab handlinger på baggrund af jeres teknologivurdering. Kom med oplæg til, hvordan I med jeres faglighed kan kvalificere systemer. Teknologi har altid været en vigtig del af HK’ernes arbejde, og derfor er der også oparbejdet en særlig faglighed, der blandt andet handler om evnen til at omsætte og anvende systemer i praksis. Peg på nye kompetencer, som det vil kræve at mestre systemer. Stil krav om tid og resurser til kvalificering og implementering af systemer samt kompetenceudvikling.

 

Kilde: Arbejdsmiljøkonsulent Rikke Thomsen, HK Stat.


Digitalisering

Nyheder om digitalisering


Ditte bygger robotter: Man skal se den som en ny kollega

11. april 2019  | HK Stat

Ditte Kirstein, HK'er på Niels Brock, er med i et team, der bygger software-robotter. De kan overtage kedelige opgaver og løse dem i døgndrift, men tænke selv kan de dog ikke.


Pape trækker lovforslag om digital forvaltning efter kritik

07. marts 2019  | HK Stat

Måske skal danske borgere alligevel ikke fratages muligheden for at rette forkerte oplysninger eller fortælle myndighederne noget, de ikke vidste, når borgeren bliver partshørt. Det er umagen værd at forsvare retssikkerheden, mener HK Stats næstformand.


Debatindlæg: Regeringen presser retssikkerhed og retfærdighed

24. januar 2019  | HK Kommunal  | HK Stat

Af hensyn til retssikkerheden er det på høje tid, at digitaliseringen af den offentlige forvaltning gøres til genstand for en bred samfundsmæssig debat med involvering af politikere, fagfolk og borgere, mener forfatterne bag dette indlæg, som blev bragt i Politiken 24. januar 2019.


 Se alle nyheder

Aktuelt


Ditte bygger robotter: Man skal se den som en ny kollega

Ditte Kirstein, HK'er på Niels Brock, er med i et team, der bygger software-robotter. De kan...

Digitalisering Udvikling

Pape trækker lovforslag om digital forvaltning efter kritik

Måske skal danske borgere alligevel ikke fratages muligheden for at rette forkerte oplysninger...

Administration Digitalisering

Debatindlæg: Regeringen presser retssikkerhed og retfærdighed

Af hensyn til retssikkerheden er det på høje tid, at digitaliseringen af den offentlige...

Digitalisering Politik

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


HK’erne på Aarhus Universitet: Vi vil involveres

HK’erne på Aarhus Universitet vil involveres i universitetets digitaliseringsstrategi. De har...

Digitalisering

Digitaliseringens blinde plet

HK Stat og HK Kommunal har i samarbejde med Rambøll undersøgt erfaringerne med og holdningerne...

Digitalisering

 Se flere artikler
Aktuelt

Ditte bygger robotter: Man skal se den som en ny kollega

Ditte Kirstein, HK'er på Niels Brock, er med i et team, der bygger software-robotter. De kan...

Digitalisering Udvikling

Pape trækker lovforslag om digital forvaltning efter kritik

Måske skal danske borgere alligevel ikke fratages muligheden for at rette forkerte oplysninger...

Administration Digitalisering

Debatindlæg: Regeringen presser retssikkerhed og retfærdighed

Af hensyn til retssikkerheden er det på høje tid, at digitaliseringen af den offentlige...

Digitalisering Politik

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

HK’erne på Aarhus Universitet: Vi vil involveres

HK’erne på Aarhus Universitet vil involveres i universitetets digitaliseringsstrategi. De har...

Digitalisering

Digitaliseringens blinde plet

HK Stat og HK Kommunal har i samarbejde med Rambøll undersøgt erfaringerne med og holdningerne...

Digitalisering

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-16.00

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-16.00

Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00
Tirsdag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk