HK.dk logo

HK’erne på Aarhus Universitet: Vi vil involveres

02. februar 2018  |  HK Stat  |  Lone Schrøder Jeppesen

HK’erne på Aarhus Universitet vil involveres i universitetets digitaliseringsstrategi. De har taget initiativ til kurser og kæmper for at få præciseret hvilke kompetencer, de får brug for i fremtiden. Man er nødt til at være handlekraftig, lyder det fra fællestillidsrepræsentanten.

 

Helle Colding Seirsen

På Aarhus Universitet sidder HK’erne tilbage med følelsen af, at de ikke er nok involveret i den ambitiøse digitaliseringsstrategi, som ledelsen vedtog for et år siden. Strategien skal sikre, at universitetet følger med den digitale udvikling på forsknings- og uddannelsesområdet, i studie- og arbejdsmiljøet og ikke mindst i administrationen.  

- Det er ikke noget, som vi er involveret i. Jeg er spændt på, hvor lang tid der går, inden det når mit skrivebord og min sagsbehandling. Jeg kunne godt tænke mig en diskussion om, hvordan digitaliseringen føres ud i livet, og hvordan medarbejderne inddrages i det, siger fællestillidsrepræsentant Helle Colding Seiersen, der repræsenterer cirka 600 HK’ere på Aarhus Universitet.

Det er nødvendigt at få folk til at forstå, hvad digitalisering er, for at få utrygheden væk, mener HK-fællestillidsrepræsentant på Aarhus Universitet Helle Colding Seiersen. Foto: Mikkel Østergaard.

Vigtigt at involvere

Helle så gerne, at de enkelte medarbejdere er med til at udvikle deres egne job, og at de får indflydelse på, hvordan digitaliseringen kommer til at påvirke de daglige administrative opgaver. Det ønske ser ud til at blive imødekommet. Lige nu arbejder ledelsen på et såkaldt road map, der skal vise vejen for de tiltag, der sættes i gang. Her kommer det ifølge universitetsdirektør Arnold Boon i høj grad til at handle om at få involveret medarbejderne og drøftet de konkrete projekter i de lokale samarbejdsfora.

- Når vi skal finde ud af, hvordan vi kan digitalisere fx blanketter, vil det være i samarbejde med medarbejderne. Det er vigtigt, at de er involveret i det, for det drejer sig jo om deres arbejde, og det er dem, der kender arbejdsprocesserne. Derfor foregår samtalen om fremtidens nødvendige kompetencer lokalt på vores arbejdspladser - og ikke kun i et centralt udvalg, siger han.

Alle skal være digital dannede

Digitaliseringsstrategien vil kræve både nye systemer og processer og betyde ændringer i både kultur, kompetencer og samarbejdsrelationer. For at nå i mål forudsætter det, at medarbejderne i administrationen bliver såkaldt digitalt dannede. Nogle er det allerede, for de er nysgerrige og kaster sig gerne ud i at lære nyt. Mange er dog afventende og forsøger at lukke øjnene for det. De tænker, at forandringerne nok ikke kommer til at ske for dem.

Denne gruppe skal der skubbes lidt til, så de begynder at interessere sig for digitaliseringen og får et andet mindset. Derfor har HK-klubben med opbakning fra ledelsen taget initiativ til at søge midler hos Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) til kurser om digital dannelse og parathed. Kurserne skal give HK’erne en bredere forståelse for, hvad digitaliseringen betyder, og gøre dem klar til at være en del af den.

- Hvis vi får bevilget midlerne, skal kurserne i gang hurtigst muligt. Vi kan ikke sidde og vente, siger Helle.

Nye kompetencer

Stort set alle bliver berørt af digitaliseringen, og derfor bliver der brug for nye kompetencer - fondsmidler eller ej. Ifølge ledelsen er det vigtigt, at universitetet hjælper medarbejderne med at udvikle deres færdigheder, og at den enkelte forstår nødvendigheden af det.

HK-klubben har efterlyst information om, hvilke administrative kompetencer der bliver brug for i fremtiden, og har i et år kæmpet for at få en kompetenceplan. Og derfor har de foreslået ledelsen at oprette en digitaliseringsenhed, der har fokus på medarbejdernes it-kompetencer og udvikling.

Derudover har HK-klubben taget initiativ til at få et akademikursus i digital projektstyring og et diplomkursus i digital procesledelse op at stå i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus.

- At vi ikke kan få en kompetenceplan er måske fordi, at man ikke ved, hvad vi skal kunne. Vi er bange for, at det bliver for sent og prøver at imødegå problemet med disse initiativer. Interessen for at komme på de to nye studier har været kæmpestor allerede her fra starten. Vi må være lidt på forkant for at beholde vores job. Vi føler os ikke godt nok klædt på til digitaliseringen, fremhæver Helle.

Digitalisering erstatter ikke HK’erne

På Aarhus Universitet forventes det, at man som administrativ medarbejder bliver ved med at udvikle sine kompetencer og er indstillet på livslang læring. Og der er ikke grund til at frygte for ens job, for der bliver også brug for dygtige HK’ere i fremtiden, understreger Arnold Boon.  

- Digitaliseringen skal understøtte administrationen - ikke erstatte HK’erne. De skal se det som en udvikling af deres job, hvor de får færre manuelle processer og frigjort mere tid til dialogen med de studerende, forskerne og underviserne. Det er en form for opkvalificering af de opgaver, som vores medarbejdere sidder med, forklarer han.    

Læs også: Digitalisering: Udnyt medarbejdernes viden

 

Helles råd om digitalisering

  • Vær nysgerrig efter, hvad digitalisering er.
  • Spørg til, hvad digitaliseringen betyder for dig.
  • Lad vær med at være afventende - tag selv initiativer til involvering, kompetenceudvikling og indflydelse.
  • Pres ledelsen til at tage diskussionen om digitalisering op på alle samarbejdsudvalgsmøder.
  • Få ledelsen til at give en status på, hvad der skal ske.
  • Bed om at få en kompetenceplan.
  • Påvirk, hvordan digitaliseringen vil forandre dine arbejdsområder.

 


Digitalisering

Nyheder om digitalisering


Ny informationsportal skal hæve din digitale sikkerhed

02. november 2018  | HK Stat  | HK Kommunal

Har du styr på din digitale sikkerhed? En helt ny portal samler råd og vejledning om informationssikkerhed til myndigheder, virksomheder og borgere. Tjek dit sikkerhedsniveau og få gode råd.


Ny EU-lov skærper krav til statsansatte

01. marts 2018  | HK Stat

25. maj 2018 træder EU's persondataforordning i kraft. Det betyder øgede krav til ansatte i staten, når de i deres daglige virke gør brug af danskernes data. Forkert omgang med borgernes data kan fremover medføre millionbøder til de offentlige arbejdsgivere.


HK Stat: Digitaliseringsaftale skal give bedre service – ikke være spareøvelse

23. januar 2018  | HK Stat

Efter ønske fra HK er 2 passager om borgernes retssikkerhed kommet med i den aftale om digitaliseringsklar lovgivning, som Folketinget netop har vedtaget. Men der er stadig grund til at følge tæt, hvordan aftalen bliver udmøntet, mener HK Stats næstformand Peter Raben.


Spiontjeneste udpeger de største trusler mod Danmark

27. december 2017  | HK Stat

Cyberangreb er den største trussel mod Danmark, lyder det fra Forsvarets Efterretningstjeneste i ny trusselsvurdering.


Ny rapport: Tusindvis af fejl i EFI-test

04. maj 2017  | HK Stat  | HK SKAT

3.400 af de test, der blev gennemført af det omdiskuterede skatteinddrivelsessystem EFI, slog fejl. Alligevel blev det taget i brug. It-ekspert efterlyser realistiske test af it-systemer og inddragelse af brugerne tidligt i forløbet.


HK Stat bag ekspertpanel om fremtidens jobs

16. marts 2017  | HK Stat

Digitaliseringen af den offentlige sektor vil ændre HK’ernes jobs radikalt. HK Stat lytter for tiden til råd fra eksperter om, hvordan medlemmernes arbejdsmarked vil udvikle sig, og hvilke kompetencer der bliver brug for.


Dårlige it-systemer stresser statslige medarbejdere

06. februar 2017  | HK Stat

Hver 3. af statens it-systemer er i risiko for nedbrud og hackerangreb. Sådan lyder det fra Finansministeriet. Syge it-systemer kan være med til at presse de statslige medarbejdere, mener HK Stats næstformand.


- At fjerne alle menneskelige kanaler — der er vi ikke endnu

05. september 2016  | HK Stat

Danskerne er langt fra modstandere af, at digitale selvbetjeningsløsninger er første stop på vejen, når de skal benytte offentlige services, så længe de stadig har mulighed for at tale med en medarbejder, hvis der er behov for det. Det slår ny rapport fra Rambøll fast.


HK Stat deler dansk viden i Bruxelles

28. juni 2016  | HK Stat

Danmark er helt i front, når det gælder digitale løsninger, men alligevel vokser gælden til Skat. I Danmark har vi både gode og dårlige erfaringer med digitalisering, og det fortalte næstformand i HK Stat 27. juni om på en stor international konference i Bruxelles.


Husk, at borgerne vil kunne tale med det offentlige

13. maj 2016  | HK Stat

Ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi skruer ned for ambitioner om fuldautomatisk sagsbehandling. Det er klogt, mener HK Stat. Fagforeningen kalder det samtidig uhensigtsmæssigt, at SOSU-assistenter og pædagoger skal hjælpe borgerne med digital kommunikation med det offentlige. HK’ere med en forvaltningsfaglig uddannelse er bedre...


 Se alle nyheder

Aktuelt


Ny informationsportal skal hæve din digitale sikkerhed

Har du styr på din digitale sikkerhed? En helt ny portal samler råd og vejledning om...

Digitalisering

Ny EU-lov skærper krav til statsansatte

25. maj 2018 træder EU's persondataforordning i kraft. Det betyder øgede krav til ansatte i...

Digitalisering

HK Stat: Digitaliseringsaftale skal give bedre service – ikke være spareøvelse

Efter ønske fra HK er 2 passager om borgernes retssikkerhed kommet med i den aftale om...

Digitalisering Jura

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Digitalisering - udnyt medarbejdernes viden

Medarbejdernes viden udnyttes slet ikke nok, når statslige arbejdspladser digitaliserer...

Digitalisering

Digitaliseringens blinde plet

HK Stat og HK Kommunal har i samarbejde med Rambøll undersøgt erfaringerne med og holdningerne...

Digitalisering

 Se flere artikler
Aktuelt

Ny informationsportal skal hæve din digitale sikkerhed

Har du styr på din digitale sikkerhed? En helt ny portal samler råd og vejledning om...

Digitalisering

Ny EU-lov skærper krav til statsansatte

25. maj 2018 træder EU's persondataforordning i kraft. Det betyder øgede krav til ansatte i...

Digitalisering

HK Stat: Digitaliseringsaftale skal give bedre service – ikke være spareøvelse

Efter ønske fra HK er 2 passager om borgernes retssikkerhed kommet med i den aftale om...

Digitalisering Jura

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Digitalisering - udnyt medarbejdernes viden

Medarbejdernes viden udnyttes slet ikke nok, når statslige arbejdspladser digitaliserer...

Digitalisering

Digitaliseringens blinde plet

HK Stat og HK Kommunal har i samarbejde med Rambøll undersøgt erfaringerne med og holdningerne...

Digitalisering

 Se flere artikler

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00

Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00

Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Ring til os

FAGFORENING

7011 4545
Åben i dag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

A-KASSE

7010 6789
Åben i dag 8.00-17.00
Onsdag 8.00-17.00
Torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
Lørdag Lukket
Søndag Lukket
Mandag 8.00-17.00

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk