HK.dk logo

Teknik- og indkøbskoordinatoren - fra bakterier til byggeprojekter

25. januar 2018  |  HK Stat  | 

Peter Søholt har styr på alt fra pipetter og kaffe til millionombygninger af laboratorierne på Biologisk Institut på SDU.

Peter viser rundt i universitetets kældre. I et rum hænger gummistøvler og waders på rad og række. I skyllerummet ved siden af er der en byggefejl: Vandet løber ikke ned i afløbet, men ud langs væggen. Peter har taget rød frugtfarve med for at farve vandet, fotografere det og dermed illustrere gulvets forkerte hældning for byggeledelsen og håndværkerne, der skal udbedre fejlen.

At påpege fejl og mangler er den mindst sjove del af hans arbejde, og desværre fylder det meget i perioderne efter overtagelse af en nyrenoveret etape, fortæller han. 

- Jeg var ved at blive fuldstændig vanvittig i begyndelsen. Når der er fejl, kan det betyde at man ikke kan tage et laboratorium i brug som planlagt, eller at nogle analyseinstrumenter ikke kan køre. Det kan medføre forsinkelse af de forskningsprojekter, som er afhængige af de pågældende analyser. Derfor kan fejl og mangler have stor negativ indflydelse på brugernes hverdag. Det påvirkede mig meget i starten, men nu har jeg vænnet mig til det. Jeg har lært at forholde mig mere nøgternt og mindre personligt til det. Det virker som en slags mental teflonbelægning, siger han og fortsætter:

- Det er normalt, at der er fejl og mangler i byggeprojekter, men vi oplever, at der er uforholdsmæssigt mange i vores laboratorierenoveringer. Man kan spekulere over årsagerne, men konsekvensen er, at vi spilder en masse tid på at håndtere fejl og mangler og vente på udbedringer.

 

Peter Søholt

Peter er uddannet laborant og har i en årrække arbejdet som sådan i forskningslaboratorier på Syddansk Universitet.

Han startede i 1992 på naboinstituttet (BMB), men i 1998 skiftede han efter en pipetteskade (laboranternes pendant til kontorfolkets museskader) job til en fondslønnet stilling med et andet jobindhold på Biologisk Institut.

Udover almindeligt laborantarbejde omfattede jobbet opbygning, organisering og drift af forskningslaboratorier herunder indkøb af alt fra kemikalier, plastrør og frosne bakteriekulturer til feltudstyr, elektronik og computere.  

I 2009 blev han fastansat og i 2010 begyndte han at arbejde med indkøbsorganisering lokalt på instituttet. 

Peter trækker på sin laborantfaglighed, når han køber ting til laboratorierne. Via learning by doing har han fået indsigt i it og teknik, og han har taget en projektlederuddannelse. Foto: Nils Lund Pedersen

 

Fag, funktion og løn

Peter Søholt er instituttets tekniske koordinator i forbindelse med renoveringen af laboratorierne, som strækker sig fra 2011 til 2019. Der renoveres én sektion ad gangen, og Peter flytter jævnligt rundt på folk, så det hele ikke går i stå under ombygningen. Koordinatorfunktionen omfatter også mindre bygningsændringer, vedligehold og teknisk drift af instituttets arealer på campus og 2 feltstationer i henholdsvis Kerteminde og Svanninge Bjerge.

Han er desuden indkøbskoordinator for det Naturvidenskabelige Fakultet og indkøbsansvarlig for Biologisk Institut. Hans opgave er – sammen med universitetets 11 andre indkøbskoordinatorer – at optimere, effektivisere og koordinere indkøb på tværs af fakulteter og institutter.

Mange forskningslaboranter er ansat på midlertidige kontrakter, fordi deres stilling afhænger af forskningsbevillinger fra fonde. Peter var fondsansat i 10 år, før han fik en fast stilling.

FRA FORSKNINGSLABORANT TIL KOORDINATOR

I 2011 blev Peter udnævnt til koordinator for laboratorierenoveringerne på Biologisk Institut. Sideløbende deltog han i et projekt med omorganisering af økonomiadministrationen på tværs af Det Naturvidenskabelige Fakultet og i 2012 blev han udnævnt til koordinator for indkøberne på Naturvidenskab. Laboratoriet var nu helt udskiftet med en kontorarbejdsplads.

waders 

Waders og røjsere vidner om, at biologer ikke (kun) er skrivebordsforskere. De tager ud i naturen og tager prøver med hjem, som de studerer i laboratorier, assistereret af laboranter som Peter og hans HK-kolleger. Foto: Nils Lund Pedersen

Om sin faglige udvikling fra forskningslaborant til indkøbsansvarlig fortæller han:

- Jeg var heldig at arbejde for en virkelig dygtig forsker, som gav mig lov til at blive god til det, jeg havde talent for. Han gør alle omkring sig gode – hvis de tør gøre noget på egen hånd. 

Uni-lab-bevillingen

Folketinget afsatte i 2010 6 milliarder kroner på finansloven til renovering af alle de danske universiteters laboratorier, som er stærkt nedslidte. De bliver over en årrække ombygget og bragt op til nutidig standard. Ombygningerne på SDU koster 385 millioner kroner.

Peter greb chancen og ændrede sin arbejdsmæssige skæbne.

- Jeg var med til at opbygge et tværfagligt grundforskningscenter med et konstant stigende antal ph-d studerende, post-doc's og gæsteforskere, der alle skulle bruge et hav af forskellige produkter til deres arbejde i laboratoriet, i felten og på videnskabelige ekspeditioner rundt omkring i verden, og jeg lærte en masse om it, fordi jeg stod for indkøb af computere til centeret.

Herved fik han et meget bredt produktkendskab og en evne til at finde de rigtige dimser til brug i nye forsøgsopstillinger eller til prøvetagning i felten.

- Jeg brugte min erfaring ved deltagelse i tekniske brugergrupper i forbindelse med forskellige udbud, og via mit samarbejde med SDU’s centrale udbudskontor og deltagelse i seminarer fik jeg gradvist et større kendskab til - og interesse for det strategiske indkøbsarbejde. Det ledte til opgaven med at organisere indkøb på Biologi og senere deltagelse i ledelsens projekt om omorganisering af økonomiadministrationen på tværs af institutterne på Naturvidenskab. Da SDU i 2013 satte fokus på indkøb som led i et større projekt og i 2014 søsatte en ny central organisering af området med blandt andet et forum for indkøbskoordinatorer, var det naturligt, at jeg deltog i projektet og derefter blev udpeget som fakultetets indkøbskoordinator.  

Peters erfaring med at indrette et laboratorium gjorde, at han blev spurgt, om han ville overtage den krævende koordinatorrolle for laboratorierenoveringen, da elektroingeniøren, der oprindeligt var instituttets koordinator på ombygningen, gik på pension. Det krævede nogen overvejelse, inden han sagde ja, da et sådant skift i opgaver og ansvar reelt ville betyde, at han skulle opgive laborantfaget og samtidig forlade sin forskningsgruppe og arbejde med hele instituttet i stedet.

Men da han fik fuld opbakning til skiftet både hjemmefra og fra lederen af forskningsgruppen, slog han til.

Koordinatorrollen har udvidet sig til også at omfatte alle former for mindre ombygninger og tekniske ændringer, drift og vedligeholdelse af instituttets arealer og udnyttelse af disse. Dette inkluderer instituttets feltstationer, som ligger i Kerteminde og Svanninge Bjerge. Den sidste er nybygget og blev taget i brug i 2016. Peter blev involveret i dette byggeprojekt, da der også skulle bygges laboratorier i huset.

Hvordan flytter man et hav?

Vi går ind i et rum, der dufter af hav. Der er saltvand og fisk i de store kar, forklarer Peter og letter på et af lågene. En pænt stor ørred svømmer balstyrisk rundt og slår med halen.

En forsker er for tiden ved at undersøge, hvordan vandrefisk tilpasser sig skiftende forhold. En af Peters opgaver er at koordinere overflytningen af fiskene og akvarierne fra deres oprindelige placering. Forskeren kommer ind i rummet og taler med Peter om, hvornår VVS’erne kommer, og hvordan man bedst flytter et reservoir fyldt med saltvand.

De når frem til, at det nok er bedst at tømme bassinet og skabe nyt ’havvand’ på den nye placering. Peter siger, at han vil købe en spand havsalt.

peter med gulv

Et af de nye rum bliver indrettet med akvarier på et dæk af træ. Peter demonstrerer, hvordan man kan tage en sektion af gulvet af, hvis man taber en fisk ned mellem sprækkerne. Ørreder er ret sprælske. Foto: Nils Lund Pedersen

Kongen af laboratoriet

Om springet fra laborant til koordinator for det store byggeprojekt siger han: 

- Jeg var konge af mit laboratorium. Nu skulle jeg være en opkomling – på hele instituttet. Jeg tænkte: Kan jeg være projektleder? Kan jeg gøre et diffust projekt 100 procent konkret ned i mindste detalje? Finde ud af, hvor mange stinkskabe der skal være i hvert laboratorium, og hvor mange 230 volt-stik der skal være på dén væg? Kan jeg udpege folk til brugergrupper og få dem til at samarbejde? Det vidste jeg sgu ikke, om jeg kunne.

Han tog et projektlederkursus, hvor han blandt andet lærte teknikker til at styre møder. Kastede sig ud i det. Og erfarede, at han sagtens kunne klare opgaven, herunder holde styr på gemytterne.

- Et møde med forskere og laboranter kan hurtigt stikke af. Alle har noget på hjerte. Det er ikke altid lige relevant. Folk er gode til at finde fejl, men der er en tidsramme, som skal overholdes. En af løsningerne er at give folk mulighed for at brokke sig de første 5-10 minutter. Jeg spørger, hvad der bekymrer dem ved det givne emne, hvad de føler, eller hvad de frygter at miste. Det virker. Når man har fået lov at lukke gassen ud, blokerer de negative følelser ikke, man arbejder mere effektivt og spiller konstruktivt ind.

Om koordinatorrollen siger han:

- Min opgave er at skabe rammer, som forskerne kan trives og forske i. Jeg er bindeledet mellem brugerne, vores bygningsafdeling og teknisk service. Alt, der koster penge, går via mig. Jeg koordinerer indsatserne. Det mindsker fejl og spildte penge.

Kongen

Ved Peters 25-års jubilæum gav kollegerne ham en krone og et scepter, fordi han som koordinator for teknik, indkøb og ombygning er ’kongen af Biologisk Institut’. Foto: Nils Lund Pedersen

Mikrobiologi er fedt

Forskningen på Biologisk Institut favner bredt: Nogle forsker i bakterier, der kan producere strøm. Andre i mikroorganismers betydning for stofomsætninger i verdenshavene, udviklingen af jordens overflade og de tidligste dyr, lydpåvirkningers (fx fra havvindmøller) indflydelse på dyrene i havmiljøet, rejers optag af tungmetaller og livet i dybhavsgrave.

Samarbejdet med forskerne er inspirerende, synes Peter.    

- Nogle forskere er nørdede, sære snegle. Men de liver op, når de snakker om deres forskning. Det er ligesom at tænde for en lampe. De er ekstremt intelligente, men nogle kan også være selvretfærdige og overbeviste om egen store betydning. Men man skal hele tiden huske på, at det er deres tanker og idéer, som er grundlaget for vores arbejde på universitetet. Og der foregår rigtigt meget god forskning her på SDU. Der er så mange gode fortællinger. Jeg har været heldig at have forskere uden primadonnanykker. Deres arbejde taler for sig selv. De behøver ikke at råbe op om det. Jeg føler mig privilegeret ved at være med på et hold, der spiller på den store bane. Det, vi laver, gør en forskel. For de studerende og for samfundet. Det driver mig.

Peter har stadig passion for sit oprindelige fag.

- Jeg elsker mikrobiologi. Det er det fedeste fag i hele verden. Bakterier er involveret i alle processer i naturens kredsløb, de udgør en del af kroppens forsvarssystem og bakterierne i vores mave-tarmsystem har afgørende betydning for vores velvære og sundhed. Man skal opretholde god hygiejne, men det er en uskik at desinficere alting omkring sig og overdrive brugen af pencillin. Man dræber ikke kun de sygdomsfremkaldende bakterier, men også de gode bakterier, og der er stigende problemer med resistente bakterier, som er blevet immune overfor penicillin. Bakterier er ekstremt gode til at tilpasse sig. De findes alle steder og i alle miljøer, fra bunden af havet til kanten af vulkaner. De var her, da jorden var ung og miljøet ekstremt fjendtligt, og de vil være her, når vi er væk. Bakterier driver jorden.

Tid er penge

Selv en passioneret koordinatorkonge kan trænge til nogle timers rutinearbejde: 

- Mit arbejde er intenst og omskifteligt, så nogle gange er det rart at have en opgave, hvor tingene bare fungerer. Når man har talt med utilfredse brugere, skrevet en teknisk vanskelig fejlbeskrivelse og beroliget en forsker, hvis forsøg er i fare for at gå i vasken, kan det være afslappende at bruge en time på at fyre ordrer af. Mange ting – som glasvarer, pipetter, plasticrør og kemikalier – bestiller jeg via et standardiseret indkøbssystem. Det er en strømlinet proces, der bare kører. Det er en enorm tilfredsstillelse. 

Peters OK18-ønsker
Højere grundløn. Sikring af kutymemæssige fridage. Og nyuddannede skal have fuldt pensionsbidrag fra starten (minipensionen skal afskaffes).

Peter er optaget af at spare tid og penge – både i byggeprocessen og i det daglige. Et meget konkret eksempel er den nye kaffemaskine, som bruger frossen ekstrakt. Det tager kun 4 sekunder at brygge en kop. En kande tager 17 sekunder. Det bliver til mange sparede minutter på et institut med 120 ansatte.

Køerne før møder er blevet væsentligt kortere, og maskinen er tilmed næsten vedligeholdelsesfri modsat den gamle, som dagligt skulle have påfyldt kaffebønner, skiftet filter og renses. 2 til 4 timer ugentligt tog den proces. 

Han opsummerer sine funktioner:

- Mit arbejde handler om at skabe løsninger og få ting til at virke ­– processer, maskiner, computere, rum …


OK18 Stat

OK18-Tema: HK'er -Statens hestekræfter


Læs alle historierne

Send besked til forfatter


Annuller

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk