På statens område foregår de centrale forhandlinger om overenskomster mellem statens arbejdsgiverpart i Skatteministeriet på den ene side og medarbejderne på den anden side repræsenteret af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

CFU ”sætter rammen” og forhandler de generelle krav, som vedrører alle statens ansatte. Det er fx de generelle lønstigninger, ferie, barselsrettigheder, TR-vilkår, SU-aftale mv. Organisationerne i CFU repræsenterer i alt cirka175.000 statsansatte og består af repræsentanter fra de 3 centralorganisationer:

  • OAO-S – Offentligt Ansattes Organisationer (hvor HK Stat er med i den statslige del, OAO-S)
  • AC – Akademikernes Centralorganisation
  • SKAF – Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (LC og CO10)

CFU har et Fællesudvalg bestående af 27 repræsentanter fra centralorganisationerne fordelt efter medlemstal, og et Forhandlingsudvalg bestående af 5 medlemmer (2 fra OAO-S, 2 fra SKAF og 1 fra AC).

Forhandlingsudvalget forhandler overenskomsterne med staten.

HK Stat-formand Rita Bundgaard er formand for OAO-S og for CFU’s forhandlingsudvalg.

Forhandlingsstrukturen på det statslige område

 

forhandlingsstrukturen i staten

OVERENSKOMSTFORNYELSER

  • Generelle krav udtages via OAO-S og fremsættes, hvis der er enighed i CFU
  • CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen forhandler overordnede/tværgående overenskomstkrav
  • Fælles urafstemning i OAO-S.

Godkendelse af overenskomsten, hvis alle centralorganisationer stemmer ja

*Hertil kommer 59.200 overenskomstansatte medlemmer. Kilde: CFU.

Det store bord og det lille bord

Selve forhandlingsprocessen foregår i 2 faser. Først forhandles de generelle krav på ”det store bord”. Det resulterer i det generelle CFU-forlig, som sætter rammen for den samlede lønstigning og de overordnede vilkår.

Siden forhandles de enkelte organisationsaftaler på ”de små borde”. Kravene til ”de små borde” kaldes de specielle krav. Faserne er illustreret nedenfor.

Nøglen til reelle forbedringer på det ”lille bord” er, at der som led i CFU-forliget afsættes organisationspuljer – dvs. at fx HK Stat får midler til at forbedre organisationsaftalen.

Hvis CFU-aftalen ikke rummer organisationspuljer, kan den enkelte organisation prøve at ”bytte sig” til forbedringer, men det begrænser handlemulighederne betydeligt.

Medlemmerne bestemmer

Når forhandlingerne på ”de små borde” er overstået, sendes det samlede resultat til urafstemning blandt organisationernes medlemmer. Først herefter er overenskomstresultatet godkendt og kan virkeliggøres.

overenskomstforhandlingerne er inddelt i 2 faser

store og lille bord