Ønsker indsendt af ikke-medlemmer vil blive sorteret fra.

Prioriter dine/jeres ønsker til krav ved OK24 ved at vælge et tal mellem 1(højeste prioritering) og 6(laveste prioritering) ud for hvert tema

∕ generelle lønforhøjelser til alle - der genopretter reallønnen ∕ fortsættelse af reguleringsordningen ∕ organisationspuljer

/ afskaffelse af minipensionen

∕ fleksibilitet i hele arbejdslivet ∕ forudsigelighed i arbejdsplanlægningen

/ fokus på arbejdspladsernes forpligtelser

∕ Bedre vilkår for TR, herunder TR på hver geografiske enhed

∕ .fokus på, at der på de statslige arbejdspladser alene skal ansættes medarbejdere efter de statslige overenskomster