HK.dk logo

Projekter og viden

 |  HK Kommunal

Vi er involveret i en lang række projekter på beskæftigelsesområdet.

En stor del af HK Kommunals arbejde på beskæftigelsesområdet foregår ude på selve jobcentrene. Det kan enten være i form af klubaktiviteter, besøgsrunder, temamøder eller fyraftensmøder, ligesom vi laver en række faglige tilbud, der handler om medlemmernes fag.

Det er HK Kommunals syv afdelinger, der i samarbejde med de lokale tillidsvalgte og deres klubber står for aktiviteterne.

En anden del af vores arbejde handler om den overordnede udvikling af beskæftigelsesområdet. Som medarbejderorganisation arbejder vi således sammen med andre faglige organisationer og arbejdsgiverne i KL om at finde nye måder og veje at arbejde med området på, blandt andet gennem en række fælles projekter. Herunder kan du læse om to eksempler på projekter, vi deltager i.Fagligheder på beskæftigelsesområdet (igangværende projekt med DS og KL)

Hvilke kundskaber og kompetencer skal medarbejderne besidde på landets jobcentre om 5 år? Det er det spørgsmål, projektet søger at besvare, så kommunerne bedre kan målrette uddannelsesmidlerne fremover, og så flere medarbejdere får de moduler, der kan udvikle dem og deres arbejde.

Beskæftigelsesområdet befinder sig i en stor omstilling i disse år. En ambitiøs reformdagsorden implementeres, og mange medarbejdere skal arbejde på nye måder. Et større fokus på individuel sagsbehandling, herunder udvikling af borgeren, samt styrket virksomhedskontakt stiller nye krav til medarbejderne.

Derfor er der i den politiske aftale om beskæftigelsesreformen afsat 150 millioner kroner til et kompetenceløft af jobcenter- og a-kasse-medarbejdere til direkte understøttelse af reformens implementering, hvilket vil sige kompetenceudvikling og videreuddannelse, der skal understøtte kvaliteten i beskæftigelsesindsatsen, bl.a. i forhold til virksomhedsindsatsen og borgerkontakten.

Det er i det lys, at HK Kommunal har foreslået Socialrådgiverne og KL at iværksætte et projekt, der analyserer, hvilke fagligheder, der er brug for på beskæftigelsesområdet om 5 år, og om det nuværende uddannelsessystem har de tilbud, der skal til for at opkvalificere medarbejderne. Projektet er nu undervejs og forventes afsluttet sommeren 2017.

Læs projektbeskrivelse her (pdf) 

Innovation på beskæftigelsesområdet (afsluttet projekt med KL)

KL og HK ville gerne blive klogere på hvordan en beskæftigelsesafdeling kan arbejde innovativt og brede disse erfaringer ud til alle landets kommuner. Fokus for projektet blev såvel effektivitet, mødet mellem borger og medarbejder samt fokus på bedre brug af medarbejdernes kompetencer og faglighed.

Den nye beskæftigelsesreform lægger op til en markant ændring i sigtet for beskæftigelsesindsatsen med større fokus på individuelle indsatser for og med den ledige, hvorfor mødet med borgeren bliver endnu mere afgørende, og det vil ligeledes være krav om effektiviseringer, der nødvendiggør yderligere fokus på brugen af ressourcer etc.

Projektet havde fokus på bruger- og medarbejderdreven innovation, hvor det i høj grad var borgere og medarbejdere, der stod bag de nye og mere innovative tilgange til arbejdet. Resultatet blev et katalog med artikler til inspiration for andre kommuner, som du kan læse mere om her:

Medarbejdere sætter nye kompetencer i spil for at skaffe ledige i job

Sådan arbejder vi effektivt med digitalisering

Vi samler viden

En del af HK Kommunals arbejde er at opsamle ny viden. Har du kendskab til interessant viden, der kunne være gavnlig for andre at høre mere om, hører vi gerne fra dig. 

Det kan være lokale undersøgelser af trivsel eller arbejdsmiljø, evalueringsrapporter af nye tiltag eller forskningsprojekter som du, din afdeling eller dit jobcenter har deltaget i. 

Vejen til beskæftigelse - et empirisk studium af beskæftigelsesprofessionelles mulighed for at hjælpe ledige i job

RUC-projekt af Amalie Marie Bonde Jørgensen og Jesper Syska Dragsbæk, der undersøger sammenhængen mellem de stadigt skiftende politiske rammer for beskæftigelsesområdet og konsekvenserne for beskæftigelsesmedarbejdernes mulighed for at hjælpe de ledige i job. Projektet berører desuden konsekvenserne for arbejdsmiljø og trivsel på jobcentrene, der på den ene side er karakteriseret ved stor fleksibilitet i forhold til arbejdstid og –tilrettelæggelse, men på den anden side er gennemreguleret af lovgivning og proceskrav. 

Gennem besøg på fire sjællandske jobcentre har Amalie og Jesper indsamlet informationer og data, som de analyserer ved hjælp af en række teorier om bl.a. accelerationssamfundet og det grænseløse arbejde. Konklusionerne er blandt andre, at jobcentermedarbejderne oplever et dobbeltpres for at få enderne til at mødes i en travl hverdag. Det har som konsekvens, at mange har permanent overarbejde, at man konstant er ”bagud” og at man ikke oplever, at man kan give de ledige den hjælp og opmærksomhed, som man selv mener bør være en integreret del af arbejdet. 

Download og læs projektet her (pdf)

Carsten Koch-udvalgets anbefalinger i forhold til de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige 

Carsten Koch-udvalget barslede med rapporten om de arbejdsmarkedsparate ledige i foråret 2014, og året efter kom så anbefalingerne i forhold til de ledige, der er længst fra arbejdsmarkedet som følge af eksempelvis sygdom, sociale udfordringer og lignende. Udvalgets analysedel er i sig selv interessant, fordi den samler en række data og undersøgelser fra hele landet, og dermed sætter spot på en række problemstillinger, der tidligere kun har været delvist belyst.

Anbefalingerne ligger i god tråd med første rapport fra 2014, hvor det især er den virksomhedsrettede indsats, der er i fokus. Det er dog særligt spændende, at Carsten Koch-udvalget peger på langsigtede investeringer på området, og i den forbindelse inddrager den såkaldte Skandia-model fra Sverige. To svenske nationaløkonomer har udviklet Skandia-modellen, der gør det muligt for svenske kommuner at beregne samfundsværdien ved lokale forebyggelsesinitiativer og sociale indsatser. I dag er over 80 svenske kommuner uddannede i brugen af Skandia-modellen som prioriteringsværktøj, når de skal beregne den langsigtede effekt af at iværksætte forebyggende indsatser og sociale investeringer over for fx udsatte børn og unge.  

Læs mere om, hvad HK Kommunal mener om anbefalingerne her.

Vil du selv finde mere viden?

Hvis du gerne vil finde yderligere forskning og inspiration på fagområdet, så vedligeholder vi denne linksamling af relevante sider både inden for forskningens verden og den mere praktisk orienterede.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Hos SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd kan du finde aktuelle forskningsprojekter, nyheder og meget andet, der er yderst relevant på både det sociale område og beskæftigelsesområdet

Gå til SFI.dk

Jobeffekter.dk

Jobeffekter.dk er lavet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med en række uafhængige forskere. På Jobeffekter.dk kan du finde links til relevant forskning på beskæftigelsesområdet. 

Gå til Jobeffekter.dk

Temaer om beskæftigelsesindsatser hos KORA

KORA måler effekten og kvaliteten af de kommunale indsatser på beskæftigelsesområdet. Her kan du finde alle artikler KORA har publiceret om netop dette fagområde.

Gå til temaerne hos KORA

Forskning fra PH Metropol

Hos Metropol kan du finde relevant viden på både det sociale område og specifikt beskæftigelsesområdet. 

Gå til siderne om forskning hos Metropol

Redigeret: 29. september 2016 kl. 12:31

Social og beskæftigelse

Vi har stærke faglige netværk

Find dit netværk

Vi har stærke faglige netværk


Find dit netværk

Har du ny viden du vil dele med os?


Send os en mail

Aktuelt


Bisidder tilsviner jobkonsulenter på nettet

Kolding Kommune har politianmeldt en bisidder, der har hængt seks navngivne jobcentermedarbejdere...

Social og beskæftigelse Psykisk arbejdsmiljø

Få nye løsninger til ydelsesområdet

Et ekspertpanel har identificeret fire udfordringer på ydelsesområdet, men heldigvis også udtænkt...

Ydelse og borgerbetjening Social og beskæftigelse Administration

Flere kommuner investerer sig til jobsucces

Langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere får stadig oftere fodfæste på arbejdsmarkedet i takt...

Social og beskæftigelse Arbejdsmarked

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Alt om fagområdet Beskæftigelse

Hvis du arbejder på som jobkonsulent, socialformidler eller har en af de mange andre jobtitler på...

Politik Social og beskæftigelse

Det gør HK på beskæftigelsesområdet

HK Kommunal er en rigtig fagforening, så ud over det klassiske fagforeningsarbejde, hvor din...

Social og beskæftigelse

Alt om fagområdet social og beskæftigelse

Hvis du arbejder på som jobkonsulent, socialformidler eller har en af de mange andre jobtitler på...

Netværk Politik Social og beskæftigelse

 Se flere artikler
Aktuelt

Bisidder tilsviner jobkonsulenter på nettet

Kolding Kommune har politianmeldt en bisidder, der har hængt seks navngivne jobcentermedarbejdere...

Social og beskæftigelse Psykisk arbejdsmiljø

Få nye løsninger til ydelsesområdet

Et ekspertpanel har identificeret fire udfordringer på ydelsesområdet, men heldigvis også udtænkt...

Ydelse og borgerbetjening Social og beskæftigelse Administration

Flere kommuner investerer sig til jobsucces

Langtidsledige og kontanthjælpsmodtagere får stadig oftere fodfæste på arbejdsmarkedet i takt...

Social og beskæftigelse Arbejdsmarked

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Alt om fagområdet Beskæftigelse

Hvis du arbejder på som jobkonsulent, socialformidler eller har en af de mange andre jobtitler på...

Politik Social og beskæftigelse

Det gør HK på beskæftigelsesområdet

HK Kommunal er en rigtig fagforening, så ud over det klassiske fagforeningsarbejde, hvor din...

Social og beskæftigelse

Alt om fagområdet social og beskæftigelse

Hvis du arbejder på som jobkonsulent, socialformidler eller har en af de mange andre jobtitler på...

Netværk Politik Social og beskæftigelse

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk