HK.dk logo

Faget i fokus: Rådgivning, Vejledning & Sagsbehandling

 |  HK Privat

Medlemmerne inden for fagområdet arbejder med sagsbehandling, coaching, vejledning i faglige organisationer og interesseorganisationer.

Fagområdet Rådgivning, vejledning & sagsbehandling

Georg Miksa er ansat som sagsbehandler i Teknikernes A-kasse. Hans arbejdsopgaver spænder fra telefonsupport til vejledningssamtaler, hvor han rådgiver ledige om ret og pligt i forhold til dagpenge.


Hvem er medlemmerne?
Fagområdets medlemmer er gennemgående ældre og har et højere anciennitet end gennemsnittet i HK/Privat. De har en høj grad af identifikation med deres fagområde.

Mere end halvdelen er ansat i hovedstadsområdet og Østjylland, hvor de store afdelinger og hovedkontorer ligger, resten er ansat i mindre afdelinger over hele landet.

Opgaverne er centreret omkring rådgivning, vejledning og sagsbehandling i forhold til dagpenge, uddannelse og jobformidling.

Deres tilgang til jobbet
De er hjælpsomme og opmærksomme. De er omhyggelige og grundige og ved at deres rådgivning er af stor betydning for medlemmerne.

Sådan binder de Danmark sammen
Bredt funderet fungerer de i stigende grad som nøglepersoner med hensyn til at hjælpe borgere, brugere og medlemmer.

De arbejder for at sikre at, forhold, rettigheder og muligheder bliver videregivet til borgere, brugere og medlemmer.

De kan tage indtræde i en vejlederrolle, hvor de koordinerer for medlemmets vej gennem systemet. De er gode til at snakke med folk og skabe relationer. Empati. Stille rigtige spørgsmål. De har en bred viden om arbejdsmarked, regler og lovgivning. Mange af sagsbehandlerne har ikke en decideret sagsbehandler-uddannelse. Det er der kommet senere hen. De ældre er autodidakte - det betyder noget med erfaring og alder.

Forandringer udfordrer fagligheden

Automatisering og digitalisering har medført, at meget af det administrative arbejde ved sagsbehandling nu klares af brugerne gennem digital selvbetjening. Brugerne downloader selv blanketter og indtaster oplysninger.

Det har betydet, at a-kasserne, foreningerne og organisationerne nu og i stigende grad fremover vil skulle redefinere sig selv og deres værdiskabelse for medlemmernes kontingent.

Det har samtidig medført et kompetence- og rolleskift over mod en rolle som konsulent og koordinator. Høj kvalitet og god service i alle led i processen er et konkurrenceparameter i forhold til de såkaldt gule a-kasser.

Fagområdet vil i stigende grad skulle fungere som system-guide og som sparringspartner i forhold til kompetencegivende uddannelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet – i samarbejde med andre instanser, fx jobcentrene.

Fremtiden kalder på en medarbejdere, der har udviklet deres kompetencer for kommunikation, koordinering og procesledelse, har dyb viden om det lokale arbejdsmarked, uddannelse og jobmuligheder samt solide kompetencer som samtaleteknik og coaching.

Drift er blevet mindre vigtig, og vejleder/konsulentrollen er blevet større. Meget handler om lovgivning. Det er lovgivningsbestemte samtaler. Samtidig er der mindre administration – det meste udregnes via nettet i databaser, så sørger vi for at proppe ind i maskineriet. Det bliver mere og mere digitaliseret og automatiseret. De indsender selv blanketter, og selv dagpengekortet kører automatisk i dag.

De fire jobroller inden for Rådgivning, vejledning & sagsbehandling

Medlemmerne kan opdeles i fire gennemgående roller i virksomheden. Rollerne beskriver bestemte funktioner, opgavetyper og kompetencer. De fleste medlemmer har job, der indeholder elementer fra flere af rollerne.

Koordinator
Guider medlemmet gennem systemet og i forhold til andre aktører
 • Indhente relevante oplysninger og koordinere input og orientering til alle relevante aktører i en sag. 
 • Koordinering med eksterne samarbejdspartnere som fx jobcenteret, a-kassen, kunder og samarbejdspartnere.

Konsulent
I stigende grad sparringspartner for medlemmer, kolleger og politisk ledelse
 • Vejledning om regler og lovgivning.
 • Kompetenceafklaring og målrettet personlig rådgivning og vejledning af medlemmer. Fx omkring dagpengesystemet, rettigheder og pligter, jobsøgning, uddannelse og støttemuligheder.
 • Vejledning af kolleger, virksomheder og medlemmer/kunder om (selv)betjening af systemer.
 • Rådgivning og servicering af politisk ledelse med kvalificering af tiltag og beslutningsgrundlag.
Drift
Fra sagsbehandling til systemadministration
 • Medlemsadministration - overflytning, optagelse, udmeldelse. 
 • Sagsbehandling i forhold til medlemskab, dagpenge og efterløn. Kommer til at fylde mindre pga. af automatisering.
 • Registrering af oplysninger på sager samt arkivering og journalisering.
Kontrollant
Styr på systemer, regler, lovgivning og datakvalitet
 • Sørger for, at der tages højde for relevant lovgivning og regler i kommunikation og alle former for processer. 
 • Kvalitetssikring af registrerede data om medlemmer og sager i it-systemer.
 • Guider og løser problemer omkring selvbetjeningssystemer.  


Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

find dit Fagområde

HK/Privats faglige strategi arbejder med 13 fagområder. Fagområderne går på tværs af brancher og uddannelser og fokuserer i stedet for på indholdet og fagligheden i det enkelte medlems job. 

Aktuelt


Bliv gladere og mere effektiv på jobbet

Du kan sagtens ændre dine arbejdsvaner, så du får overblik og bliver mere effektiv. Det kræver...

Karriereudvikling Uddannelse

Gør som de fleste - få hjælp af HK ved fyring

7 ud af 10, som har fået en fyreseddel, kontakter HK/Privat og får hjælp til at komme videre....

Opsigelse Karriereudvikling

Få hjælp til at tage det næste skridt i dit arbejdsliv

Der er masser af nye opgaver og muligheder på vej i takt med øget digitalisering og et...

Karriereudvikling Kompetencer

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

Netværk for økonomimedarbejdere

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans

HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Skolesekretærer på folkeskolerne

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde

Musikskolesekretærer

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning

Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb

Grafiker og ansat i en kommune

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Grafisk arbejde Skole, bibliotek og kultur HR, økonomi, it og stab

Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

 Se mere under Netværk

Andre artikler


Gratis kurser til dig

Deltag på HK’s mange kurser og arrangementer og hold din faglige viden opdateret - helt gratis.

Efteruddannelse Uddannelse Kompetencer

Temadag med faget i fokus

På HK/Privats kongres bliver et af de vigtigste temaer de privatansatte HK'eres faglighed - nu og...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Faget i fokus: Logistik & Spedition

Medlemmerne inden fagområdet Logistik & Spedition arbejder primært inden for...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

 Se flere artikler
Aktuelt

Bliv gladere og mere effektiv på jobbet

Du kan sagtens ændre dine arbejdsvaner, så du får overblik og bliver mere effektiv. Det kræver...

Karriereudvikling Uddannelse

Gør som de fleste - få hjælp af HK ved fyring

7 ud af 10, som har fået en fyreseddel, kontakter HK/Privat og får hjælp til at komme videre....

Opsigelse Karriereudvikling

Få hjælp til at tage det næste skridt i dit arbejdsliv

Der er masser af nye opgaver og muligheder på vej i takt med øget digitalisering og et...

Karriereudvikling Kompetencer

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

Netværk for økonomimedarbejdere

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans

HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Skolesekretærer på folkeskolerne

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde

Musikskolesekretærer

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Skole, bibliotek og kultur Administrativt kontorarbejde Sagsbehandling og forvaltning

Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb

Grafiker og ansat i en kommune

...og CV Veludvikling - tag det næste skridt Kompetencekompasset Uddannelse Efter- og...

Grafisk arbejde Skole, bibliotek og kultur HR, økonomi, it og stab

Biblioteket

Netværk for dig som arbejder på et bibliotek – din mulighed for at erfaringsudveksle og sparre...

Skole, bibliotek og kultur Kundeservice

 Se mere under Netværk
Andre artikler

Gratis kurser til dig

Deltag på HK’s mange kurser og arrangementer og hold din faglige viden opdateret - helt gratis.

Efteruddannelse Uddannelse Kompetencer

Temadag med faget i fokus

På HK/Privats kongres bliver et af de vigtigste temaer de privatansatte HK'eres faglighed - nu og...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

Faget i fokus: Logistik & Spedition

Medlemmerne inden fagområdet Logistik & Spedition arbejder primært inden for...

Efteruddannelse Karriereudvikling Uddannelse

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk