HK.dk logo

HK/Privats temaer og krav til OK2017

 |  HK Privat

HK/Privats sektorbestyrelse vedtog på et møde den 9. september, at HK/Privat har nedenstående temaer i ikke-prioriteret rækkefølge til overenskomstforhandlingerne i 2017. Temaerne er ikke formuleret som færdige løsninger, da de indgår i det videre samarbejde med de øvrige fagforeninger i forhandlingskartellet CO-industri.

Udvidet adgang til efter- og videreuddannelse
 • Opsagte medlemmer skal have adgang til mere uddannelse i opsigelsesperioden – også inden for andre brancher.
 • Der skal være 100 procents løndækning ved brug af selvvalgt uddannelse.

Indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden
 • Medlemmerne skal have større indflydelse på, hvordan arbejdstiden placeres.
 • Der skal klarere rammer for, hvad funktionsløn indebærer.
 • Arbejde på ubekvemme tidspunkter skal reduceres – og kompenseres med frihed.
 • Ligeledes skal der være fleksibilitet i de forskellige faser af ens arbejdsliv - fx nedsat tid, når man har små børn, eller senere i seniorarbejdslivet. Seniorordninger bør fx gøres til en individuel rettighed og ikke noget, man nødvendigvis skal blive enige om i en lokalaftale.

Flere skal være dækket af en overenskomst
 • 50 %-reglen skal afvikles. Reglen betyder, at overenskomsten kun gælder, hvis mindst halvdelen af de ansatte på HK-området er medlem af HK.
 • Dækningsområdet - altså, hvilke medarbejdere som er omfattet af HK’s overenskomst - skal udvides på de overenskomster, hvor HK/Privats medlemmer ikke kan blive omfattet.

HK/Privats kongreslogo som pause.
Den danske model skal styrkes
 • Tillidsrepræsentanterne skal have større beskyttelse. Det samme skal deres stedfortrædere, også når de ikke længere vikarierer for tillidsrepræsentanten.
 • Arbejdsgiverens pligt til at informere tillidsrepræsentanten om løn- og ansættelses-vilkår skal styrkes.
 • Det skal sikres, at lønstatistikker bliver brugt som et objektivt element i fastsættelsen af den personlige løn.

Mere frihed - og indflydelse på ens frihed

 • Der bør være større medbestemmelse på, hvornår ferien skal afholdes.
 • Flere arbejdsfridage, fx den indeklemte fredag efter Kristi himmelfartsdag, nytårsaftensdag og 1. maj.

Øget bidrag til pension og fritvalgskonto
 • Procentsatsen på såvel pension som fritvalgskonto skal hæves.
 • Derudover skal man kunne bruge sin fritvalgskonto til at købe frihed for - og ikke som i dag kunne få pengene udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie eller indbetale dem til pensionen.
 • Alle elever skal desuden have pension - ligesom deres lønsats skal løftes.
HK/Privats kongreslogo som pause.
Styrkelse af børnefamiliers rettigheder
 • Der skal være omsorgsdage til børnefamilier, som kan anvendes til fx forebyggelse af børns sygdom og institutionsskift
 • Udvidet frihed ved børns sygdom - fx barnets 2. sygedag - og ved hospitalsindlæggelser.
 • Derudover skal der være øget adgang til orlov for fædre, samt generelt udvidet barsel med løn.

Styrkelse af vikarers rettigheder
 • Vikarers rettigheder skal styrkes i forhold til adgang til de overenskomster, der er gældende for virksomhederne. 
 • Tillidsrepræsentanter skal i højere grad skal have mulighed for at kontrollere, at overenskomsterne efterleves for vikarerne.

Overenskomst OK2017

Medlemmerne har stemt ja til de nye overenskomster


Se listen over forlig

Nyheder

Facebook: Forbud, frihed - eller noget midtimellem

15. juni 2018  | HK Privat

Kun 24 % af HK/Privats medlemmer har klare regler for, hvordan og hvor meget man må benytte sociale medier, mens...


Facebook fylder i arbejdstiden

15. juni 2018  | HK Privat

Mere end halvdelen af HK/Privats medlemmer tjekker Facebook og andre sociale medier i løbet af arbejdsdagen. Det...


Mænd og kvinders holding til barsel

14. juni 2018  | HK Privat

Politikerne diskuterer, om en del af barselsorloven skal øremærkes til far. De er bestemt ikke enige, og...


Barselsorlov: Mere end hver 10. får problemer på arbejdspladsen

14. juni 2018  | HK Privat

Barsel bliver problematisk for hver 10. - og det gælder både mænd og kvinder. Vi har talt med tre mandlige...


Læs flere nyheder

Aktuelt


Stort ja til den nye overenskomst med GLS-A

HK'erne inden for de grønne erhverv har stemt ja til deres nye overenskomst ved en urafstemning.

Overenskomst

Ny overenskomst til HK'ere i grønne erhverv

HK/Privat og Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A, er blevet enige om en ny...

Overenskomst

Sådan får du en overenskomst

Arbejder du på en virksomhed uden overenskomst? Så læs med her og se, hvad du selv kan gøre for...

Overenskomst HK-medlemmer

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


ORTO

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Kommunal klinikadministration

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Non-operativ behandling

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


ORTO

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Kommunal klinikadministration

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Non-operativ behandling

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


 Se mere under Netværk

Andre artikler


Nye arbejdspladser med HK/Privat-overenskomst

Her er en liste over nye virksomheder, der har tiltrådt en overenskomst med HK/Privat. Listen er...

Overenskomst

Overenskomsten med BL - Danmarks Almene Boliger

Onsdag d. 31. maj 2017 blev der opnået enighed om en fornyelse af overenskomsten. Overenskomsten...

OK2017 Overenskomst

Intro til den digitale stemmeboks

Næstformand Marianne Vind fortæller om Den Digitale Stemmeboks, som tillidsrepræsentanterne kan...

OK2017 Overenskomst

 Se flere artikler
Aktuelt

Stort ja til den nye overenskomst med GLS-A

HK'erne inden for de grønne erhverv har stemt ja til deres nye overenskomst ved en urafstemning.

Overenskomst

Ny overenskomst til HK'ere i grønne erhverv

HK/Privat og Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere, GLS-A, er blevet enige om en ny...

Overenskomst

Sådan får du en overenskomst

Arbejder du på en virksomhed uden overenskomst? Så læs med her og se, hvad du selv kan gøre for...

Overenskomst HK-medlemmer

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


ORTO

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Kommunal klinikadministration

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Non-operativ behandling

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Kommunal tandklinikassistent i fremtiden

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


ORTO

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Kommunal klinikadministration

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


Non-operativ behandling

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og Sundhed og tandklinik Assistent ved sundhedsarbejde (tandklinikassistenter mv.)


 Se mere under Netværk
Andre artikler

Nye arbejdspladser med HK/Privat-overenskomst

Her er en liste over nye virksomheder, der har tiltrådt en overenskomst med HK/Privat. Listen er...

Overenskomst

Overenskomsten med BL - Danmarks Almene Boliger

Onsdag d. 31. maj 2017 blev der opnået enighed om en fornyelse af overenskomsten. Overenskomsten...

OK2017 Overenskomst

Intro til den digitale stemmeboks

Næstformand Marianne Vind fortæller om Den Digitale Stemmeboks, som tillidsrepræsentanterne kan...

OK2017 Overenskomst

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Åben i dag 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Åben i dag 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk