HK.dk logo

HK/Privats temaer og krav til OK2017

 |  HK Privat

HK/Privats sektorbestyrelse vedtog på et møde den 9. september, at HK/Privat har nedenstående temaer i ikke-prioriteret rækkefølge til overenskomstforhandlingerne i 2017. Temaerne er ikke formuleret som færdige løsninger, da de indgår i det videre samarbejde med de øvrige fagforeninger i forhandlingskartellet CO-industri.

Udvidet adgang til efter- og videreuddannelse
 • Opsagte medlemmer skal have adgang til mere uddannelse i opsigelsesperioden – også inden for andre brancher.
 • Der skal være 100 procents løndækning ved brug af selvvalgt uddannelse.

Indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdstiden
 • Medlemmerne skal have større indflydelse på, hvordan arbejdstiden placeres.
 • Der skal klarere rammer for, hvad funktionsløn indebærer.
 • Arbejde på ubekvemme tidspunkter skal reduceres – og kompenseres med frihed.
 • Ligeledes skal der være fleksibilitet i de forskellige faser af ens arbejdsliv - fx nedsat tid, når man har små børn, eller senere i seniorarbejdslivet. Seniorordninger bør fx gøres til en individuel rettighed og ikke noget, man nødvendigvis skal blive enige om i en lokalaftale.

Flere skal være dækket af en overenskomst
 • 50 %-reglen skal afvikles. Reglen betyder, at overenskomsten kun gælder, hvis mindst halvdelen af de ansatte på HK-området er medlem af HK.
 • Dækningsområdet - altså, hvilke medarbejdere som er omfattet af HK’s overenskomst - skal udvides på de overenskomster, hvor HK/Privats medlemmer ikke kan blive omfattet.

HK/Privats kongreslogo som pause.
Den danske model skal styrkes
 • Tillidsrepræsentanterne skal have større beskyttelse. Det samme skal deres stedfortrædere, også når de ikke længere vikarierer for tillidsrepræsentanten.
 • Arbejdsgiverens pligt til at informere tillidsrepræsentanten om løn- og ansættelses-vilkår skal styrkes.
 • Det skal sikres, at lønstatistikker bliver brugt som et objektivt element i fastsættelsen af den personlige løn.

Mere frihed - og indflydelse på ens frihed

 • Der bør være større medbestemmelse på, hvornår ferien skal afholdes.
 • Flere arbejdsfridage, fx den indeklemte fredag efter Kristi himmelfartsdag, nytårsaftensdag og 1. maj.

Øget bidrag til pension og fritvalgskonto
 • Procentsatsen på såvel pension som fritvalgskonto skal hæves.
 • Derudover skal man kunne bruge sin fritvalgskonto til at købe frihed for - og ikke som i dag kunne få pengene udbetalt i forbindelse med afholdelse af ferie eller indbetale dem til pensionen.
 • Alle elever skal desuden have pension - ligesom deres lønsats skal løftes.
HK/Privats kongreslogo som pause.
Styrkelse af børnefamiliers rettigheder
 • Der skal være omsorgsdage til børnefamilier, som kan anvendes til fx forebyggelse af børns sygdom og institutionsskift
 • Udvidet frihed ved børns sygdom - fx barnets 2. sygedag - og ved hospitalsindlæggelser.
 • Derudover skal der være øget adgang til orlov for fædre, samt generelt udvidet barsel med løn.

Styrkelse af vikarers rettigheder
 • Vikarers rettigheder skal styrkes i forhold til adgang til de overenskomster, der er gældende for virksomhederne. 
 • Tillidsrepræsentanter skal i højere grad skal have mulighed for at kontrollere, at overenskomsterne efterleves for vikarerne.

Overenskomst OK2017

Medlemmerne har stemt ja til de nye overenskomster


Se listen over forlig

Nyheder

Sådan bliver et netværk din vej til faglig udvikling

18. januar 2018  | HK Privat

En netværksuddannelse kan være vejen til sparring og faglig udvikling. Det fortæller bogholder Gitte L. Albjerg,...


Bliv gladere og mere effektiv på jobbet

19. december 2017  | HK Privat

Du kan sagtens ændre dine arbejdsvaner, så du får overblik og bliver mere effektiv. Det kræver lidt struktur og...


Hold dig fra digital junk

12. december 2017  | HK Privat

Vores galopperende forbrug af digitale produkter er i færd med at lægge usunde spor i vores hjerner. Vi bliver...


Simon siger 25.690 gange tak

07. december 2017  | HK Privat

Input fra flere end 25.000 HK/Privatmedlemmer giver dig gode kort på hånden til den næste lønforhandling....


Læs flere nyheder

Aktuelt


Sådan får du en overenskomst

Arbejder du på en virksomhed uden overenskomst? Så læs med her og se, hvad du selv kan gøre for...

Overenskomst HK-medlemmer

5 facts om overarbejde

Hvad siger lovgivningen og overenskomsten om overarbejde?

Overenskomst Ansættelse

Lad være med at arbejde over gratis

Hvert tredje medlem af HK/Privat arbejder over uden at få noget for det. For nogle kan det...

Ansættelse Overenskomst

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Netværk for økonomimedarbejdere

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans


Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb


Personalekonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Netværk for økonomimedarbejdere

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans


Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb


Personalekonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


 Se mere under Netværk

Andre artikler


Nye arbejdspladser med HK/Privat-overenskomst

Her er en liste over nye virksomheder, der har tiltrådt en overenskomst med HK/Privat. Listen er...

Overenskomst

Overenskomsten med BL - Danmarks Almene Boliger

Onsdag d. 31. maj 2017 blev der opnået enighed om en fornyelse af overenskomsten. Overenskomsten...

OK2017 Overenskomst

Intro til den digitale stemmeboks

Næstformand Marianne Vind fortæller om Den Digitale Stemmeboks, som tillidsrepræsentanterne kan...

OK2017 Overenskomst

 Se flere artikler
Aktuelt

Sådan får du en overenskomst

Arbejder du på en virksomhed uden overenskomst? Så læs med her og se, hvad du selv kan gøre for...

Overenskomst HK-medlemmer

5 facts om overarbejde

Hvad siger lovgivningen og overenskomsten om overarbejde?

Overenskomst Ansættelse

Lad være med at arbejde over gratis

Hvert tredje medlem af HK/Privat arbejder over uden at få noget for det. For nogle kan det...

Ansættelse Overenskomst

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Netværk for økonomimedarbejdere

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans


Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb


Personalekonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


HR- og personalekonsulenter i kommuner og regioner

Netværket er for dig, der arbejder som HR-konsulent eller personalekonsulent i en kommune eller...

HR, økonomi, it og stab HR og personale

Netværk for økonomimedarbejdere

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Økonomi og Finans


Lønkonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


Os der arbejder med køb og salg af ejendomme

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab Salg og indkøb


Personalekonsulenter i kommuner og regioner

...vi samlet alle de vigtige emner, der vedrører dit arbejdsliv. Læs mere Løn og HR, økonomi, it og stab HR og personale


 Se mere under Netværk
Andre artikler

Nye arbejdspladser med HK/Privat-overenskomst

Her er en liste over nye virksomheder, der har tiltrådt en overenskomst med HK/Privat. Listen er...

Overenskomst

Overenskomsten med BL - Danmarks Almene Boliger

Onsdag d. 31. maj 2017 blev der opnået enighed om en fornyelse af overenskomsten. Overenskomsten...

OK2017 Overenskomst

Intro til den digitale stemmeboks

Næstformand Marianne Vind fortæller om Den Digitale Stemmeboks, som tillidsrepræsentanterne kan...

OK2017 Overenskomst

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukker snart 08-17

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukker snart 08-17

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk