HK.dk logo

Overenskomsten med Bilfærgernes Rederiforening, DIS og DAS

Overenskomsten mellem HK/Privat og Bilfærgernes Rederiforening blev fornyet d. 13. marts. 2017. Overenskomsten er 3-årig og løber fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020. Her kan du læse om de vigtigste resultater.

Løn

Minimalløn
Satserne stiger 2,00 kr. pr. time hvert 
overenskomst-år.

Normalløn (Kun DAS)
Satserne stiger 2,50 kr. pr. time hvert 
overenskomst-år.

Gene- og forskudttidstillæg

Tillæggene stiger med 1,6 % hvert 
overenskomst-år.

Unge under 18 år

Satserne stiger med 1,15 kr. pr. time hvert 
overenskomst-år.

Elever og lærlinge

Satserne stiger 1,7 % hvert overenskomst-år.

Vær opmærksom på, at alle satser er bruttosatser/DAS-satser.

Fritvalgskonto

(tidligere særlig konto)
Indbetalingen stiger
0,7 % pr. 1. marts 2017 til 1,7 % af den ferieberettigede løn
0,7 % pr. 1. marts 2018 til2 3,4 % af den ferieberettigede løn
0,6 % pr. marts 2019 til 4,0 % af den ferieberettigede løn
Obs! På Scandlines Catering er satserne
1 % lavere

Lokalløn (forsøgsordning - kun DAS)

I overenskomstperioden kan der forsøgsvis indgås lokalaftaler om lokal lønforhandling. Kravet til en aftale er, at den indgås mellem virksomhed og tillidsrepræsentant.
Indgår I en aftale, kan der afsættes i alt 1,50 kr. pr. time til en lønpulje. Pengene tages fra satsstigningerne.
Indgår I ikke en aftale, udmøntes stigningerne på normal vis.

Seniorordning

Nu får du ret til at aftale en seniorordning, som kan træde i kraft, når der er mindre end 5 år, til du skal på pension.
Du kan købe fridage med din fritvalgskonto og indbetalingen på din pensionsordning, dog minus administrationsomkostninger og forsikringer. Træder i kraft 1. marts 2017, men du kan tidligst holde seniorfridage i ferieåret 2017-18.
Når finansieringen er fuldt indfaset, kan du købe op til 32 dage pr. år.

Vilkår for børnefamilier

Barns 1. sygedag
Retten til barns 1. sygedag udvides, så du får ret til en hel fridag med løn, hvis dit barn er sygt. Det vil sige, at bliver du kaldt hjem fra arbejde, så har du ret til løn resten af dagen og fri med løn den efterfølgende dag. Træder i kraft 1. maj 2017.

Børneomsorgsdage
Du får mulighed for at købe 2 børneomsorgsdage pr. år via din fritvalgskonto, når du har 9 måneders anciennitet på arbejdspladsen. Træder i kraft 1. maj 2017.

Forældreorlov
Fremover har forældre ret til fuld løn i samlet 13 ugers forældreorlov. 5 uger er reserveret til den ene forældre, og 5 uger til den anden. Forældrene vælger selv, hvem der skal have de sidste 3 uger. Gælder for forældreorlov, der påbegyndes tidligst 1. juli 2017.
Der er fortsat fuld løn under graviditets-, barsels- og fædreorlov. 

Barns indlæggelse i hjemmet
Retten til at holde 1 uge fri inden for 12 måneder ved børns hospitalsindlæggelse udvides, så retten også gælder, når et barn er indlagt i hjemmet. Træder i kraft 1. maj 2017.

Aftalt uddannelse

For at få flere medarbejdere til at uddanne sig, er der etableret en ordning, som giver mulighed for at tage længerevarende uddannelsesforløb. 
Ordningen, som hedder ”aftalt uddannelse”, yder fuld løndækning, når du tager uddannelse. 

Varierende ugentlig arbejdstid

I overenskomstperioden kan der som en forsøgsordning indføres øget varierende ugentlig arbejdstid.
Øget varierende arbejdstid betyder, at din arbejdsgiver kan lægge arbejdstidsplaner for dig og dine kolleger i op til 52 uger ad gangen. En ordning med øget varierende ugentlig arbejdstid kræver, at der er indgået en lokalaftale mellem din arbejdsgiver og din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling.

Vikarer (Kun DAS)

Bliver en vikar, der er udsendt fra et bureau, efterfølgende ansat i et rederi, tælles vikariatet med i medarbejderens anciennitet.

Fratrædelsesgodtgørelse til ikke-funktionærer (Kun DAS)

Medarbejdere, som ikke er funktionærer, får ret til en godtgørelse, hvis de bliver opsagt efter minimum 3 års ansættelse. Godtgørelsen er på 5.000 kr. efter 3 års ansættelse, 10.000 kr. efter 6 års ansættelse og 15.000 kr. efter 9 års ansættelse. Træder i kraft 1. maj 2017.

Afspadsering

Fremover kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du afvikler planlagt afspadsering, hvis du er syg og sygemelder dig, inden afspadseringen begynder. Træder i kraft 1. marts 2017.

Pension til elever

Fremover har elever, der er fyldt 20 år og har 3 måneders anciennitet, ret til en pensionsordning.

Tillidsrepræsentanter

Når en tillidsrepræsentant, som har haft hvervet i mindst 3 år, ophører med det, men fortsætter i virkomheden, har han eller hun ret til ekstra kompetenceudvikling. Efter 3 års hverv har tillidsrepræsentanten som minimum ret til 3 ugers uddannelse og efter 6 års hverv minimum 6 ugers uddannelse. Træder i kraft 1. maj 2017.

Har en tillidsrepræsentant haft sit hverv i mere end et år, forlænges opsigelsesvarslet med 6 uger inden for det første år efter ophør af hvervet. Træder i kraft 1. maj 2017.

Vederlag
  • På arbejdspladser, hvor der er op til 49 medarbejdere under overenskomsten, forhøjes vederlaget til 5.400 kr. pr. år. (DIS) eller 9.000 kr. pr. år (DAS).
  • På arbejdspladser, hvor der er over 50 medarbejdere under overenskomsten, forhøjes vederlaget til 9.400 kr. pr. år. (DIS) eller 16.500 kr. pr. år (DAS).
OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der gælder.


Aktuelt


Postkort får positiv opfølgning

Gode ideer fra medlemmerne af HK Privat er nu gennemgået, og mange af forslagene bliver lagt i en...


HK'ere klædt på til at arbejde i det offentlige

I Viborg har HK’ere øget deres muligheder for job i det offentlige gennem et kursus, som HK,...

Efteruddannelse Job og uddannelse Karriereudvikling Kompetencer

Avis: Staten kom med nye uspiselige krav ved midnat

Nye krav i 11. time om især mere fleksible arbejdstider fik natten til onsdag lønmodtagerne til...

OK18 Stat

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler
Aktuelt

Postkort får positiv opfølgning

Gode ideer fra medlemmerne af HK Privat er nu gennemgået, og mange af forslagene bliver lagt i en...


HK'ere klædt på til at arbejde i det offentlige

I Viborg har HK’ere øget deres muligheder for job i det offentlige gennem et kursus, som HK,...

Efteruddannelse Job og uddannelse Karriereudvikling Kompetencer

Avis: Staten kom med nye uspiselige krav ved midnat

Nye krav i 11. time om især mere fleksible arbejdstider fik natten til onsdag lønmodtagerne til...

OK18 Stat

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-16

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-16

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk