HK.dk logo

Overenskomsten med Mejeribrugets Arbejdsgivere - DIO II

Overenskomsten mellem HK/Privat og Mejeribrugets Arbejdsgivere - DIO II  blev fornyet d. 6. marts 2017. Overenskomsten er 3-årig og løber fra 1. marts 2017 til 29. februar 2020. Her kan du læse om de vigtigste resultater.

Løn

Minimallønnen pr. månedPr. 1. marts 2017 21.045 kr.
Pr. 1. marts 2018 21.365 kr.
Pr. 1. marts 2019 21.686 kr.

Unge under 18 årPr. 1. marts 2017 9.995 kr.
Pr. 1. marts 2018 10.180 kr.
Pr. 1. marts 2019 10.364 kr.

Timeløn for afløsere/ekstrahjælpPr. 1. marts 2017 131,25 kr.
Pr. 1. marts 2018 133,25 kr.
Pr. 1. marts 2019 135,25 kr.

Forskudt tid, tillæg pr. time kl. 17-22 kl. 22-05
Pr. 1. marts 2017 53,71 kr. 72,72 kr.
Pr. 1. marts 2018 54,57 kr. 73,88 kr.
Pr. 1. marts 2019 55,44 kr. 75,06 kr.

Lørdage og søn- og helligdage, tillæg pr. timePr. 1. marts 2017 22,36 kr.
Pr. 1. marts 2018 22,77kr.
Pr. 1. marts 2019 23,08 kr.

Opsparingsordning

Indbetalingen stiger0,7 % pr. 1. marts 2017 til 2,73 % af den ferieberettigede løn
0,7 % pr. 1.marts 2018 til 3,43 % af den ferieberettigede løn
0,6 % pr. marts 2019 til 4,03 % af den
ferieberettigede løn

Seniorordning

Nu får du ret til at aftale en seniorordning, som kan træde i kraft, når der er mindre end 5 år, til du skal på pension. Du kan finansiere seniorfridage med din opsparingsordning og indbetalingen på din pensionsordning, dog minus administrationsomkostninger og forsikringer. Træder i kraft 1. marts 2017, men du kan tidligst holde seniorfridage i ferieåret 2017-18.
Når finansieringen er fuldt indfaset, kan du købe op til 32 dage pr. år.

Derudover kan du aftale med din virksomhed, at ikke afholdte feriefridage spares op og bruges til yderligere seniorfrihed. Du begynde at spare, når der er 5 år til, at din seniorordning træder i kraft.

Vilkår for børnefamilier

Barns 1. sygedagRetten til barns 1. sygedag udvides, så du får ret til en hel fridag med løn, hvis dit barn er sygt. Det vl sige, at bliver du kaldt hjem fra arbejde, så har du ret til løn resten af dagen og fri med løn den efterfølgende dag. Træder i kraft 1. maj 2017.

BørneomsorgsdageDu får mulighed for at købe 2 børneomsorgsdage pr. år via din opsparingsordning, når du har 3 måneders anciennitet på arbejdspladsen. Træder i kraft 1. maj 2017.

Barns indlæggelse i hjemmetRetten til at holde 5 dage fri inden for 12 måneder ved børns hospitalsindlæggelse udvides, så retten også gælder, når et barn er indlagt i hjemmet. Træder i kraft 1. maj 2017.

Aftalt uddannelseOrdningen ”aftalt uddannelse” er en ny mulighed for at tage kompetencegivende uddannelse, hvor hele forløbet er aftalt på forhånd, fx en fuld akademiuddannelse. Du får fuld løndækning, når du uddanner dig under ordningen.

Systematisk overarbejde

I virksomheder, hvor arbejdsgiver og tillidsrepræsentanten ikke har kunnet blive enige om at indgå en lokalaftale om varierende ugentlig arbejdstid, kan arbejdsgiveren varsle systematisk overarbejde i perioder med travlhed.
Systematisk overarbejde kan maksimalt udgøre 5 timer om ugen – 1 time om dagen. Overarbejdstimerne skal afspadseres inden for 12 måneder, og overarbejdsbetalingen følger overenskomstens almindelige satser. Træder i kraft 1. marts 2017.

Afspadsering

Fremover kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du afvikler planlagt afspadsering, hvis du er syg og sygemelder dig, inden afspadseringen begynder. Træder i kraft 1. marts 2017.

Pension

Aldersgrænsen for indbetaling på pensionsordning bortfalder. Når du når folkepensionsalderen, kan du aftale med din arbejdsgiver, at pensionsbidraget fortsat skal sættes ind på din konto, eller at du skal have det udbetalt.

Udlandsrejser

Bliver du sendt udenlands af din virksomhed, honoreres rejsetiden med din almindelige timeløn. Rejsetiden tælles fra du tager fra din bopæl, og til du ankommer til stedet, hvor du skal bo, tiden, hvor du rejser mellem opholdssteder i udlandet,og fra du tager fra opholdsstedet, og til du ankommer hjemme hos dig selv eller på din arbejdsplads.
Fritid uden for den normale arbejdstid i udlandet aflønnes ikke.
Aftalen gælder kun i overenskomstperioden.

Vikarer

Vikarer, der er tilknyttet et vikarbureau og har arbejdet mindst 3 måneder i en virksomhed, kan bede om at få overført 3 måneders anciennitet, hvis de bliver ansat i virksomheden inden for 10 dage, efter at vikariatet er afsluttet.

Tillidsrepræsentanter

Når en tillidsrepræsentant stoppermed sit hverv, har han eller hun ret til ekstra kompetenceudvikling. Efter 3 års hverv har tillidsrepræsentanten som minimum ret til 3 ugers uddannelse og efter 6 års hverv minimum 6 ugers uddannelse. Træder i kraft 1. maj 2017.
Har en tillidsrepræsentant haft sit hverv i mere end et år, forlænges opsigelsesvarslet med 6 uger inden for det første år efter ophør af hvervet. Træder i kraft 1. maj 2017.

Vederlag
  • På arbejdspladser, hvor der er op til 49 medarbejdere under overenskomsten forhøjes vederlaget til 9.000 kr. pr. år.
  • På arbejdspladser, hvor der er mellem 50 og 99 medarbejdere under overenskomstenforhøjes vederlaget til 16.500 kr. pr. år.
  • På arbejdspladser, hvor der er over 100 medarbejdere under overenskomsten forhøjes vederlaget til 33.000 kr. pr. år. Træder i kraft 1. april 2017.

Elever og praktikanter

Elever, minimallønnen pr. måned

Pr. 1. marts 2017
1. elevår 11.231,75 kr.
2. elevår 12.373,82 kr.
3. elevår 12.999,02 kr.
4. elevår 13.686,62 kr.

Pr. 1. marts 2018
1. elevår 11.422,69 kr.
2. elevår 12.584,17 kr.
3. elevår 13.220,00 kr.
4. elevår 13.919,30 kr.

Pr. 1. marts 2019
1. elevår 11.616,87 kr.
2. elevår 12.798,10 kr.
3. elevår 13.444,74 kr.
4. elevår 14.155,92 kr.

Voksenelever, minimallønnen pr. måned

Pr. 1. marts 2017
1. elevår 13.057,13 kr.
1. elevår 13.745,91 kr.
1. elevår 14.369,77 kr.
1. elevår 14.715,27 kr.

Pr. 1. marts 2018
1. elevår 13.279,10 kr.
1. elevår 13.979,59 kr.
1. elevår 14.614,06 kr.
1. elevår 14.965,43 kr.

Pr. 1. marts 2019
1. elevår 13.504,85 kr.
1. elevår 14.217,25 kr.
1. elevår 14.862,50 kr.
1. elevår 15.219,84 kr.

Laborantpraktikanter, minimallønnen pr. måned
Pr. 1. marts 2017 14.794,49 kr.
Pr. 1. marts 2018 15.046,00 kr.
Pr. 1. marts 2019 15.301,78 kr.

OBS! I tilfælde af tvivl er det de underskrevne protokollater, der gælder.


Siden er under opbygning


Aktuelt


Postkort får positiv opfølgning

Gode ideer fra medlemmerne af HK Privat er nu gennemgået, og mange af forslagene bliver lagt i en...


HK'ere klædt på til at arbejde i det offentlige

I Viborg har HK’ere øget deres muligheder for job i det offentlige gennem et kursus, som HK,...

Efteruddannelse Job og uddannelse Karriereudvikling Kompetencer

Avis: Staten kom med nye uspiselige krav ved midnat

Nye krav i 11. time om især mere fleksible arbejdstider fik natten til onsdag lønmodtagerne til...

OK18 Stat

 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler
Aktuelt

Postkort får positiv opfølgning

Gode ideer fra medlemmerne af HK Privat er nu gennemgået, og mange af forslagene bliver lagt i en...


HK'ere klædt på til at arbejde i det offentlige

I Viborg har HK’ere øget deres muligheder for job i det offentlige gennem et kursus, som HK,...

Efteruddannelse Job og uddannelse Karriereudvikling Kompetencer

Avis: Staten kom med nye uspiselige krav ved midnat

Nye krav i 11. time om især mere fleksible arbejdstider fik natten til onsdag lønmodtagerne til...

OK18 Stat

 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åben i dag 08-16

HK's a-kasse: 7010 6789

Åben i dag 08-16

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk