HK.dk logo

Det indeholder industriforliget

Overenskomstfornyelsen mellem CO-industri (som HK/Privat er en del af) og Dansk Industri faldt på plads søndag d. 9. februar

Overenskomsten er 3-årig og løber fra 1. marts 2014 til 28. februar 2017.

Her er en kort gennemgang af de protokollater, som har betydning for HK/Privats medlemmer:

Protokollat 2: Oversigten over uddannelser på IKUF’s hjemmeside skal opbygges på en ny måde, så det bliver tydeligere at se godkendte moduler på akademi- og merkonomniveau.

Protokollat 3: Fremover kan elever søge om støtte i Industriens Kompetencefond til fritidsundervisning, fx moduler på merkonomniveau.

Protokollat 5: Fremover skal arbejdsgiveren betale udgifter til skolehjem, når opholdet er nødvendigt for elevens uddannelse.

Protokollat 7: Fremover beregnes pensionsbidrag også af funktionæransattes ferietillæg.

Protokollat 8: Bestemmelsen om de tre ugers forældreorlov gøres kønsneutral, så familier, hvor forældrene er af samme køn, har de samme rettigheder.

Protokollat 9: Perioden med betalingen under forældreorlov udvides med 2 uger til i alt 13 uger.
Betalingen stiger til 145 kr. pr. time, som svarer til en månedsløn på 23.248 kr.

Protokollat 10: Indbetalingen til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond stiger til 40 øre pr. arbejdsgiver pr. 1. marts 2014. Pr. 1. marts 2015 stiger indbetalingen til 45 øre pr. arbejdstime. Pr. 1. marts 2016 stiger indbetalingen til 50 øre pr. arbejdstime.

Protokollat 15: Fremover skal 2/3 af indbetalingen til pensionsordning bruges til livsvarig alderspension med løbende udbetalinger eller ratepension. 1/3 kan bruges til en individuel investeringsordning.

Protokollat 19: Fremover kan et pensionsselskab, der overtager en eksisterende firmapensionsordning, ikke bede om ekstra helbredsoplysninger eller arbejdsdygtighedserklæringer fra medarbejderne. Modsat tidligere, hvor medarbejdere, der var fyldt 50 år, kunne afkræves yderligere helbredsoplysninger. Træder i kraft 1. maj 2014.

Protokollat 24: I overenskomstperioden skal omkostningerne i firmapensionsordninger balanceres i forhold til omkostningsniveauet i andre pensionsordninger.

Protokollat 25: Fremover kan HK/Privat bede DI om et møde, hvis vi har en begrundet formodning om, at ansatte på en virksomhed fejlagtigt holdes uden for overenskomsten. (Se anmærkning sidst i protokollatet)

Protokollat 26: Elever over 25 år kan indgå aftale om funktionsløn. Elever under 25 år kan ikke aflønnes med funktionsløn. Det kan dog aftales, at lønnen er inklusive betaling for forefaldende overarbejde.

Protokollat 27: Aftalen om, at HK må besøge arbejdspladser uden at indhente tilladelse fra DI, gøres permanent.

Protokollat 39: Anciennitetskravet for at have ret til selvvalgt uddannelse sættes ned fra 9 til 6 måneder.

Protokollat 40: Medarbejdere, som har 6 måneders anciennitet på en arbejdsplads, har ret til 1 uges uddannelse i opsigelsesperioden med tilskud efter reglerne inden for Industriens Kompetenceudviklingsfond. Herudover har en opsagt medarbejder ret til at bruge op til 2 ugers opsparet selvvalgt uddannelse.

Protokollat 41: Medarbejdere, der opsiges, har ret til to timers fri med løn til at få vejledning af a-kasse/fagforening.

Protokollat 42: Medarbejdere, der arbejder på skiftehold, får frem over kompensation for mistet betaling for skiftehold, når de deltager i uddannelse. Kompensationen er på 85 procent af den normale betaling.

Protokollat 43: Fremover har de faglige organisationer ret til at få at vide, hvad en virksomhed, som bruger vikarer fra et bureau, har oplyst bureauet om gældende lokalaftaler og kutymer på virksomheden.

Protokollat 44:
Mindstelønssatser for voksne stiger

 • Pr. 1 marts 2014 med 1,50 kr. pr. time.
 • Pr. 1 marts 2015 med 1,65 kr. pr. time.
 • Pr. 1 marts 2016 med 1,80 kr. pr. time.
Mindste lønsatser for unge under 18 år stiger
 • Pr. 1 marts 2014 med 0,85 kr. pr. time.
 • Pr. 1 marts 2015 med 0,95 kr. pr. time.
 • Pr. 1 marts 2016 med 1,05 kr. pr. time.
Satser for forskudt tid, skiftehold og overarbejde stiger
 • Pr. 1 marts 2014 med 1,5 procent
 • Pr. 1 marts 2015 med 1,6 procent
 • Pr. 1 marts 2016 med 1,7 procent
Mindstelønssatserne for elever og praktikanter stiger
i gennemsnit 1,9 procent hvert overenskomstår

Fritvalgsbidraget forhøjes
 • Pr. 1 marts 2014 til 1,3 procent af den ferieberettigede løn
 • Pr. 1 marts 2015 til 1,7 procent af den ferieberettigede løn
 • Pr. 1 marts 2016 til 2,0 procent af den ferieberettigede løn
Protokollat 45: Pensionsbidraget under de 14 ugers forældreorlov stiger fra 1.680 til 2.040 kr. pr. måned.
 

se protokollaterne i industriforligetAktuelt


Massiv opbakning til forhandlerne før slutspil

HK’ere, sygeplejersker, læger, pædagoger, magistre og mange flere faggrupper stod fredag...

OK18 Stat

Bliv organiser i HK Privat Sjælland

Brænder du for organisering og faglige fællesskaber? Så søg job som organiser på det private...

Jobsøgning Ansættelse Karriere

Postkort får positiv opfølgning

Gode ideer fra medlemmerne af HK Privat er nu gennemgået, og mange af forslagene bliver lagt i en...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler
Aktuelt

Massiv opbakning til forhandlerne før slutspil

HK’ere, sygeplejersker, læger, pædagoger, magistre og mange flere faggrupper stod fredag...

OK18 Stat

Bliv organiser i HK Privat Sjælland

Brænder du for organisering og faglige fællesskaber? Så søg job som organiser på det private...

Jobsøgning Ansættelse Karriere

Postkort får positiv opfølgning

Gode ideer fra medlemmerne af HK Privat er nu gennemgået, og mange af forslagene bliver lagt i en...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

HKM

HKM er dem, der tager telefonen, når du ringer til HK. Se hvem du får i røret fra HK Midt, her.


Demonstrationer i Holstebro Lemvig og Struer En loesning for alle

Kom til demonstration og vis din opbakning om de offentligt ansatte overenskomstforhandlinger....


Overenskomst 2018 events – Sjælland & Øerne

Der foregår mange events i relation til forhandlingerne om overenskomst 2018. Se, hvad der sker i...

Overenskomst Kommunal Stat

 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Anmeld indlæg / kommentar

Skriv årsagen til din anmeldelse nedenfor

Annuller

Din anmeldelse er blevet indsendt

Tak for din hjælp.

Vi kigger på den og fjerner indlægget/kommentaren hvis vi finder det nødvendigt.

Skriv en kommentar

Skriv en kommentar til indlægget

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Er du sikker du vil fjerne indlæg/kommentar?

Du kan ikke genaktivere indlæg/kommentar efterledes.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Har du glemt din adgangskode?

Få tilsendt en ny kode på sms eller email.

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk