HK.dk logo

Ny lovgivning om kunde- og konkurrenceklausuler

Folketinget har vedtaget en ny lov om ansættelsesklausuler, som trådte i kraft den 1. januar 2016. Loven gælder job-, konkurrence-, kunde- og kombinerede konkurrence- og kundeklausuler.

Den nye lov om ansættelsesklausuler erstatter bestemmelserne i funktionærloven og omfatter alle lønmodtagere, uanset om de er funktionærer eller timelønnede.

Loven skærper i nogen grad rammerne for, hvornår en medarbejder kan have en klausul som en del af sin ansættelse, og indeholder også nye regler for niveauet af kompensation.

OBS! De gamle regler gælder fortsat for klausuler, der er indgået før 1. januar 2016.


De nye regler i hovedtræk:
 • En medarbejder skal have 6 måneders anciennitet i en virksomhed, før en klausul kan træde i kraft.
 • Medarbejdere skal have en ”helt særlig betroet” stilling, for at klausuler er gyldige - tidligere skulle medarbejderen blot indtage en ”særlig betroet stilling”. 
 • Der er i forarbejderne til loven INGEN hjælp at hente til definitionen af begrebet ”helt særligt betroet, men det fremgår klart, at der er tale om en skærpelse af den hidtidige praksis. Det er dog helt sikkert, at medarbejderen skal være i besiddelse oplysninger, der må betragtes som en afgørende del af virksomhedens forretningsmodel, eller at medarbejderen skal have deltaget i udviklingen af et produkt eller en opfindelse.
 • Af ansættelsesbeviset skal der nu fremgå en nærmere begrundelse for, hvorfor en konkurrenceklausul er påkrævet (hvad er det i stillingsindholdet som gør medarbejderen til ”helt særligt betroet”). Der er tale om en konkret begrundelse.
 • Arbejdsgiver bør med jævne mellemrum vurdere, om begrundelsen for en klausul stadig er dækkende - både i forhold til medarbejderens stilling og arbejdsopgaver.
 • Jobklausuler (aftaler mellem virksomheder om ikke at antage hinandens medarbejdere) forbydes med den nye lov, således at disse kun kan indgås i forbindelse med vikarvirksomhed og virksomhedsoverdragelser.
 • Som noget nyt kan en klausul bestå af både en kundedel og en konkurrencedel – altså en kombineret kunde- og konkurrenceklausul.
 • Arbejdsgiveren skal ved en medarbejders opsigelse udarbejde en skriftlig liste i forbindelse med kundeklausuler, som indeholder de virksomheder, der er omfattet af forbuddet. Som noget nyt kan kun kunder, som medarbejderen selv har været i kontakt med inden for de seneste 12 måneder være på listen, og ikke alle de kunder, som virksomheden har været i kontakt med.
 • Alle klausuler kan til enhver tid opsiges med en måneds varsel fra arbejdsgivers side.
 • Kompensation for de to første måneder udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelsen.

OBS! Medarbejderen har pligt til at søge passende arbejde i den periode, klausulen gælder. Og finder en medarbejder et nyt job, sættes kompensationen ned til 2 måneders fuld kompensation, og reduceret kompensationen resten af den tid, klausulen løber. Se satser under Kompensationsregler.

Kompensationsregler:
 • Korte klausuler defineres som varende op til 6 måneder, efter at medarbejderen er fratrådt i virksomheden. Kompensationen er minimum 40 % af månedslønnen på fratrædelsestidspunktet pr. måned, klausulen løber.
 • Korte klausuler kompenseres med minimum 16 % af lønnen fra og med den 3. til den 6. måned, hvis medarbejderen får passende arbejde, dvs. arbejde inden for medarbejderens uddannelses- og kompetenceområde.
 • Lange klausuler på op til 12 måneder kompenseres med minimum 60 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet.
 • Lange klausuler kompenseres med minimum 24 % af lønnen fra og med den 3. til den 12. måned, hvis medarbejderen får passende arbejde.
 • Kombinerede klausuler kan kun indgås med op til 6 måneders varighed, og kompensationsniveauet svarer til niveauet for lange klausuler (60 %/24 %).

Derudover er det afgørende, hvilke omstændigheder der knytter sig til opsigelsen

Når virksomheden opsiger medarbejderen, kan der være to scenarier:

 1. Medarbejderen har givet rimelig anledning til sin opsigelse. Det kan være, at medarbejderen ikke passer mødetider eller aftaler eller ikke har de rigtige kompetencer. Her gælder klausulen hele perioden med den normale kompensation.
 2. Medarbejderen har ikke givet rimelig anledning til sin opsigelse. Fx hvis virksomheden omstrukturerer eller skærer ned. Her har medarbejderen ret til kompensation de første 2 måneder, men er ikke bundet af klausulen.

Når virksomheden ophæver, dvs. stopper ansættelsesforholdet med øjeblikkelig virkning, kan der være tre scenarier:
 1. Ophævelsen er korrekt, fordi medarbejderen har misligholdt sin ansættelseskontrakt. Her gælder klausulen, men medarbejderen har ikke ret til kompensation.
 2. Ophævelsen er ikke korrekt, men medarbejderen har givet rimelig grund til sin opsigelse, se ovenfor. Her gælder klausulen hele perioden med den normale kompensation.
 3. Ophævelsen er ikke korrekt, og medarbejderen har ikke givet rimelig grund til sin opsigelse. Her har medarbejderen ret til kompensation de første 2 måneder, men er ikke bundet af klausulen.

Når medarbejderen opsiger sin stilling, kan der være to scenarier:
 1. Virksomheden har misligholdt ansættelsesforholdet og derfor givet medarbejderen en rimelig grund til at sige sit job op. Her har medarbejderen ret til kompensation de første 2 måneder, men er ikke bundet af klausulen.
 2. Medarbejderen siger sit job op på normal vis. Her gælder klausulen hele perioden med den normale kompensation.
 


Aktuelt


Fag & Fremtid: Tænk mødereferat på en ny måde

På Fag & Fremtid kan du høre, hvordan ny teknologi bevæger sig ind og revolutionerer en af de...

Fag & Fremtid 2018

Varde indfører regler for reklamer og sponsorstøtte

Varde Kommune har vedtaget et nyt sæt retningslinjer for reklamer, sponsorstøtte og donationer.

Administration

Sommerlukket på kontoret i Svendborg

Kontoret i Svendborg har lukket i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31. Dog vil der være åbent for...


 Se flere aktuelt

Netværksdebat


Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk

Andre artikler


LO Djursland inviterer til fyraftensmøde

Sådan undgår du 9 ud af 10 konflikter

Arrangementer

FAGBLADET LABORANTEN

Dansk Laborant-Forening udgiver fagbladet LABORANTEN 10 gange om året. I bladet finder du...

Laboratorium og miljø


 Se flere artikler
Aktuelt

Fag & Fremtid: Tænk mødereferat på en ny måde

På Fag & Fremtid kan du høre, hvordan ny teknologi bevæger sig ind og revolutionerer en af de...

Fag & Fremtid 2018

Varde indfører regler for reklamer og sponsorstøtte

Varde Kommune har vedtaget et nyt sæt retningslinjer for reklamer, sponsorstøtte og donationer.

Administration

Sommerlukket på kontoret i Svendborg

Kontoret i Svendborg har lukket i ugerne 27, 28, 29, 30 og 31. Dog vil der være åbent for...


 Se flere aktuelt
Netværksdebat

Vi fandt ikke nogen debatter om emnet under Netværk. Hvis du har noget, du gerne vil diskutere med andre, kan du selv oprette et indlæg under et af netværkene.

 Se mere under Netværk
Andre artikler

LO Djursland inviterer til fyraftensmøde

Sådan undgår du 9 ud af 10 konflikter

Arrangementer

FAGBLADET LABORANTEN

Dansk Laborant-Forening udgiver fagbladet LABORANTEN 10 gange om året. I bladet finder du...

Laboratorium og miljø


 Se flere artikler

Send besked til forfatter


Annuller

Brug for HK?

Ring til os

HK's fagforening: 7011 4545

Åbningstid: Lukket for i dag

HK's a-kasse: 7010 6789

Åbningstid: Lukket for i dag

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

Brug for HK?

Skriv til os

Brug formularen her, så får du hurtigt svar.

SKRIV TIL OS

Følg os på Facebook

Få tips til dit arbejdsmiljø, viden om arbejdsmarkedet, karriereudvikling samt kontante medlemsfordele

Følg os

Ring til os

Fagforeningen: Mandag til torsdag kl. 8.00-17.00. Fredag kl. 8.00-16.00. A-kassen: Mandag og onsdag: 08.00-17.00 Tirsdag og torsdag: 08.00-12.00 Fredag: 08.00-16.00

HK's fagforening: 7011 4545

HK's a-kasse: 7010 6789

Tekniske problemer

Ved tekniske problemer på hjemmesiden, ring til 4437 1563. Åbent 6.00-24.00.

DU ER IKKE LOGGET IND

Du skal være logget ind for at udføre den ønskede handling.

LOG IND

Du kan logge ind i toppen under “Mit HK”.OPRET PROFIL

Hvis ikke du er medlem, kan du oprette en profil ved at bruge dit facebook login.


Du er nu logget ud.

Log ind som medlem

Problemer med login?

For at øge sikkerheden i forbindelse med din adgangskode til Mit HK, skal du logge ind med NemID første gang, herefter kan du oprette din egen adgangskode på Mit HK.

Log ind med NemID

 Luk


Der vil blive sendt en mail eller sms med info om login

 Luk


Der er opstået en uventet fejl. Prøv evt. igen senere.

 Luk